WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 93:643.47(093.3) ВИТОКИ ФОРМУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ (ЗА ЛІТЕРАТУРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ) О. Волошенко, асистент Львівський національний аграрний університет ...»

УДК 93:643.47(093.3)

ВИТОКИ ФОРМУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ГРОМАДСЬКОГО

ХАРЧУВАННЯ (ЗА ЛІТЕРАТУРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ)

О. Волошенко, асистент

Львівський національний аграрний університет

Постановка проблеми. Традиційні заклади громадського харчування

(корчма, шинок) цілком оригінальний витвір мистецтва, самобутнє явище

в історії культури та архітектури, зразок будівельних, мистецьких, етнічних

та етнографічних традицій.

Зводячи корчму чи шинок, народні будівничі спрактикували цілу систему способів, використовували цікаві й пропорційні образи будівлі.

Проте в сучасних умовах швидкими темпами зникають поодинокі рештки і взірці народного будівництва, зокрема й закладів громадського харчування.

Дослідити їх і зупинити процес їх зникнення важливе завдання науковців, особливо архітекторів і дизайнерів.

Дослідження витоків формування закладів громадського харчування збагатить традиційну народну культуру й архітектуру зокрема.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Народну архітектуру досліджували чимало науковців. Зокрема народному житлу, його традиціям і збереженню присвячено праці В. Самойловича [1], О. Воропая [2], А. Данилюка [3], Г. Логвина [4] та ін., громадським спорудам А. Данилюка [3], П. Чубинського [5], А. Пономарьова [6] та ін. Проте формування закладів громадського харчування, традиції їх зведення та опорядження досліджені недостатньо.

Постановка завдання. Наше завдання дослідити витоки формування закладів громадського харчування, традиції їх зведення, планування й опорядження за літературними джерелами.

Виклад основного матеріалу. У багатьох місцевостях України заклади громадського харчування називали по-різному: «шинок», «заїзд», «корчма». Вони мають давню історію, а їх витоки сягають часів Київської Русі. Ці споруди обслуговували потреби місцевого населення у харчуванні, напоях та, за потреби, й у ночівлі. Їх зводили переважно у центрі села, інколи – на околиці або на перехресті великих доріг.

Українська корчма – заклад харчування й торгівлі також виконувала функції громадської установи, певного сільського клубу, де можна було зустрічатися з друзями, обмінюватися новинами тощо. Селяни обговорювали тут приватні й господарські справи, торговці та промисловці навіть укладали і скріплювали рукобиттям, могоричем різні усні угоди й лихварські операції, а ремісники розглядали деякі юридичні справи. В українській корчмі та біля неї щонеділі звучала музика, лунали пісні.

Зокрема публічно завершувалися обряди прийняття хлопців до парубочої громади, долучення новонародженого немовляти до кола односельців [6, с. 163-164]. Водночас більшість селян ставилися до корчми, як до ворожої сили, яка руйнувала сім’ї (зубожіння, голод, сварки і бійки), ставала місцем не одного злочину (у змові з корчмарем переховували награбоване добро).

Траплялися корчмарі, які переслідували свої інтереси, споювали селян, обплутували їх боргами, що призводило до розорення невдах. Але, незважаючи на це, корчма була необхідна, оскільки тільки тут людина могла купити товари домашнього вжитку й ненадовго забути про щоденні клопоти.

Ставлення народу до корчми, де марнують людський розум і здоров’я, широко відображене в українському фольклорі [7, с. 157].

Визначний класик української й російської літератури Микола Гоголь у своєму творі «Вечори на хуторі біля Диканьки» писав: «Тітка покійного діда трохи здивувалася, побачивши Петруся в шинку, та ще в таку пору, коли добрі люди йдуть до утрені, і витріщила на нього очі, мов спросоння, коли сказав він дати кухоль сивухи, мало не з піввідра. Тільки даремно думав бідний залити своє горе. Горілка щипала його за язик, як кропива, і здавалася йому гіркішою, ніж полин» [8, с. 51]; «Якось сільські старшини зібралися в шинок і, як кажуть, розмовляли за чинами біля стола, посеред якого поставлений був, гріх сказати, щоб малий, смажений баран. Гомоніли про се й про те, було й про диковинки різні, і про чуда» [8, с. 58].

Також шинок згадується у багатьох літературних творах.

«Кайдашева сімя» (І. Нечуй-Левицький): «Вертаючись з поля, Кайдаш забалакався з людьми коло шинку, зайшов з ними в шинок і випив півкварти горілки» [9, с. 233]; «Тим часом громада почала діло з жидом.

Один багатий жид з містечка заплатив панові добрі гроші й купив собі право поставити в селі на панській землі шинки. Він заквітчав своїми шинками село з чотирьох боків і пустив горілку по дешевій ціні, ніж в громадському шинку. Люди кинулись за горілкою до жидівських шинків. Громадський шинок стояв порожній, в його ніхто й не заглядав» [9, с. 256].

«Сватання на Гончарівці» (Г. Квітка-Основ’яненко): «Прокіп: Але, нащо! Шинкар дуже до мене добрий, хоч опівночі прийду, то й відчиня, та таки і горілка не розведена. Вже пак до кабатчиків не піду. Та нащо і горілку вигадали, коли її не пити? Якби її не було на світі, то я б і не пив. Тоді б послухав тебе» [10, с. 289]; «Одарка: Та ви знаєте його натуру? Йому ні празника, ні неділеньки, усе б йому швандять по шинкам» [10, с. 291];

«Прокіп: Або й шинкарювати; і то діло дуже добре!» [10, с. 293].

«Музикант» (Т. Шевченко): «Делать нечего, отправился я к жиду в корчму и нанял у него (разумеется за жидовскую цену) клячу на пять верст до какой-то фермы. А там, уверял меня жид, хоть четверку можно нанять до самой Прилуки» [11, с. 208].

«Енеїда» (І. Котляревський):

Були златії дні Астреї, І славний був тоді народ;

Миняйлів брали в казначеї, А фіґлярі писали щот, К роздачі порції – обтекар;

Картьожник – хлібний добрий пекар, Гевальдигером був шинкар, Вожатими – сліпці, каліки, Ораторами – недоріки, Шпигоном – з церкви паламар [12, с. 138].

«Украдене щастя» (І. Франко): «Дія третя. Місце перед коршмою. З правого боку сільська дорога, з лівого високий пліт, у глибині сцени коршма з широкою отвореною брамою. Під коршмою ослони, коло плота грубі дерев’яні колоди, на яких можна сидіти» [13, с. 44]; «Дія четверта. Анна, жінки і Настя. Під час розмови сцена звільна заповнюється парубками і дівчатами. Вони виходять купами, гуторять, сміються. Старші жінки, і чоловіки, одні проходять улицею, другі заходять у коршму або виходять із неї» [13, с. 46]; «Кілька парубків виносять підвищену лаву з корчемних сіней і ставлять знадвору під стіною» [13, с. 47].

В українських народних піснях, зокрема:

Гей, нуте, хлопці, славні молодці, Чом ви смутні, невеселі?

Хіба в шинкарки мало горілки, Пива і меду не стало? [14, с. 37].

Як споруда корчми складалися з двох розділених сіньми приміщень:

власне корчми та житла корчмаря. Корчма поділялася ще на два приміщення: шинок із прилавками і шинок з одним або двома масивними столами з лавами. Меблі прикріплювали до підлоги та стін. Рухомих невеликих предметів не було, оскільки часто розваги завершувалися п’яними бійками. Коли ж відбувалася бійка, корчмар ховався у своїй кімнаті, кликав на допомогу, а згодом продовжував торгівлю. Це було звичайною подією для села ХІХ ст. [15, с. 204].

У містечках і великих селах, та особливо на узбіччях доріг, траплялися корчми із заїздами. Це були у плані широкі, довгі будинки, які мали посередині фасадної стіни в’їзд у формі брами в підсіння (коридор) через усю споруду. По боках розташовувалися кімнати для приїжджих, а також корчма й житло корчмаря. Споруда була поділена на праву й ліву половини, передню й тильну частини. У тильній – були комори, дровітня, стайня, а в передній – житло корчмаря, корчма та кімнати для приїжджих. Із підсіння могли бути сходи на горище, де знаходилася кімната з вікном [16, с. 483-484]. Найбільшу перевагу, як правило, надавали оздобленню народного житла, яке мало різноманітні стилістичні риси у кожному регіоні України. Пластика фасадів і декоративне оздоблення інтер’єрів житла відіграли значну роль у архітектурному формуванні закладів громадського харчування, оскільки їх інтер’єри та екстер’єри нагадували народне житло.

Висновки. Дослідження українських народних традицій, витоків формування закладів громадського харчування сприятиме збереженню українського архітектурного колориту, етносу та впливатиме на подальший розвиток традиційної культури. Стилістичне використання кращих зразків народної архітектури в сучасних закладах харчування вабитиме мешканців і гостей поселення до них й ознайомлюватиме з чудовими зразками народної творчості, кращими надбаннями національної культури.

Бібліографічний список

1. Самойлович В. П. Народное архитектурное творчество / В. П. Самойлович. – К. : Будівельник, 1977. – 232 с.

2. Воропай О. Звичаї нашого народу : етногр. нарис : у 2 т. / О. Воропай. – К. : Оберіг, 1991. – 590 с.

3. Данилюк А. Г. Українська хата / А. Г. Данилюк. – К. : Наук. думка, 1991. – 112 с.

4. Логвин Г. Н. По Україні (стародавні мистецькі пам’ятки) / Г. Н. Логвин. – К. : Мистецтво, 1968. – 463 с.

5. Чубинський П. П. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край / П. П. Чубинський // Материалы и исследования, собранные д. чл. П. П. Чубинським. – СПб., 1879. – Вып. 2. 448 с.

6. Пономарьов А. П. Українська минувшина : ілюстр. етнограф. дов. / А. П. Пономарьов, Л. Ф. Артюх, Т. В. Косміна. – К. : Либідь, 1993. – 256 с.

7. Наулко В. І. Культура і побут населення України : навч. посіб. /

В. І. Наулко, Л. Ф. Артюк, В. Ф. Горленко. – [2-ге вид., доп. і перероб.] – К. :

Либідь, 1993. – 288 с.

8. Гоголь Н. В. Вечера на хуторе близ Диканьки : избранные произведения : в 2 т. / Н. В. Гоголь. – К. : Дніпро, 1984. Т. 1. – 407 с.

9. Нечуй-Левицький І. С. Кайдашева сім’я : повісті, п’єса / І. С. Нечуй-Левицький. – Харків : Фоліо, 2005. – 351 с.

10. Квітка-Основ’яненко Г. Ф. Сватання на Гончарівці : повісті, п’єси / Г. Ф. Квітка-Основ’яненко. – Харків : Фоліо, 2005. – 349 с.

11. Шевченко Т. Г. Однотомник : художня література / Т. Г. Шевченко. – К. : Дніпро, 1971. – 222 с.

12. Котляревський І. Енеїда : / І. Котляревський. – К. : Дніпро, 1985. – 275 с. – (Серія «Класика української літератури»).

13. Франко І. Драматичні твори / І. Франко. – К. : Елібре, 2008. – 608 с.

14. Українські народні пісні / [упоряд. В. Єсипко]. – К. : Техніка, 2003. – 206 с.

15. Данилюк А. Г. Давня архітектура українського села : етногр.

нарис / А. Г. Данилюк. – К. : Техніка, 2008. – 256 с.

16. Горинь Г. Й. Українське народознавство : навч. посіб. / Г. Й. Горинь, С. П. Павлюк, Р. Ф. Кирчів. – Львів : Фенікс, 1994. – 608 с.

Волошенко О. Витоки формування закладів громадського харчування (за літературними джерелами) Розглянуто витоки формування закладів громадського харчування та їх відтворення у фольклорі й літературних творах.

Ключові слова: заклади громадського харчування, шинок, корчма, народні традиції.

Voloshenko O. Origins of the formation of catering (for literature sources) The article discusses the origins of the formation of catering and reproduction in folklore and literary works.

Key words: catering, inn, tavern, folk tradition.

Волошенко О. Истоки формирования заведений общественного питания (по литературным источникам) Рассматриваются истоки формирования заведений общественного питания и их воспроизведения в фольклоре и литературных произведениях.

Ключевые слова: заведения общественного питания, кабак, корчма, народные традиции.Похожие работы:

«Бюлетень Українське Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Релігієзнавство Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України РЕЛІГІЯ – СВІТ – УКРАЇНА. Колективна монографія в 3-х книгах за науковою редакцією професорів А. Колодного і Л. Филипович. Книга ІІІ: Релігійні процеси в перспективі їх виявів // Українське релігієзнавство. – К., 2012. – № 61. – 550 с. «Релігійні процеси в перспективі їх виявів» – саме так називається третя частина планової теми...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ В.М. Калашніков, Г.Г. Кривчик, К.А. Марков ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬК, 2012 УДК 34 (09) (477) (075) ББК 67,2 (4 укр.) Я 73 К 17 Історія держави і права України. Навчальний посібник / В.М. Калашніков, Г.Г. Кривчик, К.А. Марков; за ред. В.М. Калашнікова. – Дніпропетровськ, 2012. Автори: Калашніков Віктор Михайлович, доктор історичних наук, кандидат юридичних наук, професор (...»

«КЗ «Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки» Херсонської обласної ради Інформаційно-бібліографічний відділ КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради Методичний кабінет при управлінні освіти Херсонської міської ради ЩО ЧИТАТИ ВЛІТКУ учням 9 класу (рекомендаційний бібліографічний список літератури) Херсон 2014 Історія України. Народознавство 84(4УКР) Дерево пам’яті : Книга українського історичного оповідання: для ст. шк. Д36 віку. Вип 4. К. :...»

«Методичний паспорт проекту «Ними пишається Україна» Підготували: Видиш Н.П. та Грищенко Т.П. Предмет: інформатика Навчальні дисципліни: фізика, математика, астрономія, географія. Клас: 9 Тип проекту: інформаційний, міжпредметний, груповий, середня тривалість 4-5 тижнів. Проблема: «Знамениті земляки є нашими духовними орієнтирами, учителями, нашою духовною опорою і гордістю перед усім світом» Г. С. Сковорода Мета проекту: Сформувати пізнавальний інтерес учнів до вивчення математики, фізики,...»

«ЗМІСТ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АУДИТУ 1.1. Поняття та завдання аудиторської діяльності 2-3 1.2. Предмет та об’єкти аудиту 3-4 1.3. Класифікація аудиту 4-5 2. ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТОРСКИХ ПОСЛУГ ТА ДІЯЛЬНОСТІ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ 2.1. Аудиторська палата України та аудиторські фірми як суб’єкти 6-7 аудиторської діяльності 2.2. Міжнародні та внутрішньо фірмові стандарти аудиту 7-8 2.3. Організація процесу аудиту за його етапами(стадіями) та 8-9 взаємозв’язків аудиторської фірми з клієнтами 2.4. Аудиторські...»

«“Правова інформатика”, № 1(41)/2014 3 Інформатизація та інформаційні технології УДК 1:316.4 ДЗЬОБАНЬ О.П., доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник НДІ інформатики і права Національної академії правових наук України ЖДАНЕНКО С.Б., кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК НОВИЙ СПОСІБ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ Анотація. Показано, що з появою нового типу суспільства...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА КУЗЬМЕНКО ЯНА ПЕТРІВНА УДК 342.761 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ЖИТТЯ 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі історії і теорії держави та права ДВНЗ «Запорізького національного університету», Міністерство...»

«УДК 72.01(03) С.М. Лінда Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра архітектурного проектування МОРФОГЕНЕЗ В АРХІТЕКТУРІ ІСТОРИЗМУ: ІНТЕРПРЕТАЦІЯ З ПОЗИЦІЙ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ СИСТЕМ © Лінда С.М., 2013 Досліджено проблему морфогенезу в архітектурі історизму, розглянутого з позицій положень загальної теорії систем Ю. Урманцева. Продемонстровано перспективність використання методів системного аналізу у дослідженні архітектурних феноменів. Ключові слова: загальна теорія систем Ю....»

«УДК 1(091) (44) Катерина Батаєва Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія” ПОГЛЯД НАГЛЯДАЧА: КОНЦЕПЦІЯ РЕПРЕСИВНОГО БАЧЕННЯ © Батаєва Катерина, 2012 Досліджуються три модуси концепції репресивного бачення (теорія дисциплінарного нагляду у суспільстві Паноптікона; концепція клінічного погляду та концепція догляду за безумцями), а також описана дія насильницького погляду, що перетворює людей та речі на відчужені об’єкти. Створена М. Фуко філософська концепція репресивного...»

«8. Пересада А.А. Інвестування: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 250 с.9. Савчук В. П., Прилипко С. И., Величко Е. Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов. – Учебное пособие. – Киев: Абсолют – В, Эльга, 10. Удалих О.О. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 2922 с.11. Федоренко В. Г. Інвестування: Підручник. – К.: Алеута, 2006. – 443 с. 12. Федоренко В.Г., Гойко А.Ф. Інвестознавство: Підручник /...»

«Національна наукова медична бібліотека України Імена в медицині у відгомоні часу 2015 рік Календар знаменних та пам’ятних дат Київ 2014 УДК 61(09) І – 51 «Імена в медицині у відгомоні часу. 2015 рік» – Календар присвячено ювілейним датам видатних діячів вітчизняної та світової медичної науки, які відзначаються у 2015 році.Календар містить відомості про вчених та лікарів різних часів. Видання адресовано спеціалістам медичної галузі та всім, хто цікавиться питаннями історії медичної науки,...»

«Збаразька централізована бібліотечна система Центральна районна бібліотека для дітей Соціологічне дослідження Збараж 2013 Укладач: Т. Огінська Комп’ютерний набір: Огінська Т. Відповідальна за випуск: О. Бойко, директор ЦБС. Важко переоцінити роль книги в житті дитини. Вона вчить, розвиває інтелект, збагачує почуття, підносить духовність. Протягом декількох років Збаразька центральна районна бібліотека для дітей проводить моніторинг читацьких запитів користувачів-дітей бібліотек району для...»

«Таврійський державний агротехнологічний університет УДК 631.152(477) Мельник О. О. к. і. н., доцент Таврійський державний агротехнологічний університет ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ:ІСТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ ТА СЬОГОДЕННЯ Анотація. У статті досліджено правові аспекти, історію та особливості проведення земельної реформи в Україні. Ключові слова: історія, законодавство, земельна реформа, ринок земель, сільськогосподарського призначення. Постановка проблеми. Нинішня земельна реформа в Україні пов’язана із...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»