WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДИТЯЧИХ САДКІВ (ДО ПОЧАТКУ ХХ СТ.) У статті розглянуто історію виникнення та перші півстоліття існування (до початку ХХ ст.) дитячих садків в країнах ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 94:371.24(477)

Стремецька В. О.

ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ДИТЯЧИХ САДКІВ

(ДО ПОЧАТКУ ХХ СТ.)

У статті розглянуто історію виникнення та перші півстоліття існування (до

початку ХХ ст.) дитячих садків в країнах Європи та Америки. Автор торкається

біографічних даних, змісту філософсько-педагогічної системи засновника

дитсадків Ф. Фребеля, особливостей появи та функціонування дитячих садків у

різних країнах.

Ключові слова: дитячі садки, система Ф. Фребеля, фребелівські дарунки, дитячі садівниці.

В статье рассматривается история возникновения и первые полстолетия существования (до начала ХХ в.) детских садов в странах Европы и Америки.

Автор касается биографических данных, сути философско-педагогической системы основателя детских садов Ф. Фребеля, особенностей появления и функционирования детских садов в разных странах.

Ключевые слова: детские сады, система Ф. Фребеля, фребелевские дары, детские садовницы.

In the article the history of coming into being and the first half-century of existence (to the beginning of the ХХth century) of kindergartens in the countries of Europe and America are considered. The author mentions the biographic data, content of philosophical-pedagogical system of F. Frebel, the kindergartens’ founder, features of establishment and functioning of kindergartens in the different countries.

Key words: kindergartens, system of F. Frebel, frebel’s gifts, children’s gardeners.

Не зважаючи на те, що дитячі садки існують в незалежно від школи. Пройшло багато років від їх нашій країні вже протягом достатньо тривалого появи до того, як шкільні ради визнали дитячі періоду, мало хто навіть з персоналу дитсадків садки та зробили їх першою сходинкою в системі володіє докладною інформацією про історію їх шкільної освіти. Появу дитсадків пов’язують з заснування, еволюцію розвитку, постать їх діяльністю німецького педагога Фрідріха Фребеля фундатора. Ще менше осіб знають про те, що ці (1782-1852), автора творів «Виховання людини», заклади почали з’являтися переважно з «Материнські й пестливі пісні», «Сто пісень до благодійною метою: щоб допомогти бідним та ігор у м’яч, що практикувалися в дитячому садку в працюючим матерям виховувати дитину, убезпечити Бланкенбурзі», який науково обґрунтував останню від зловживань, поганих впливів, необхідність існування таких закладів і вважав, що невігластва тощо; тобто мета заснування садків на садок має підготувати дитину до життя та навчити межі ХІХ-ХХ століть в основному співпадала з дисципліні. Ф. Фребель рано став сиротою, вчився метою соціальної роботи, яка тоді щойно з’явилася. у Йєнському, Геттингенському, Берлінському Крім того, розгляд даної теми є актуальним і в університетах, працював у школах, відстоюючи теоретичному плані, оскільки в підручниках з ідеї І. Г. Песталоцці. У 1816 р. він відкрив свій історії педагогіки в основному знайшли перший виховний заклад, який довелося закрити у відображення філософські та педагогічні погляди 1829 р. у зв’язку з репресіями прогресивних діячів.

Ф. Фребеля, а специфіка появи дитсадків у різних З 1833 р. він керував сирітським притулком у країнах залишилася поза увагою дослідників [1]. У Швейцарії, заснованим І. Г. Песталоцці, де уважно сучасних педагогічних виданнях можна знайти придивлявся до дошкільнят. У 1837 р. Ф. Фребель кілька статей, присвячених виникненню цих відкрив заклад для дітей дошкільного віку у закладів на теренах Російської імперії [2]. Тому Бланкенбурзі, який у 1840 р. перейменовано у метою даної статті є на основі історичних «дитячий садок» («kindergarten»), а згодом першоджерел висвітлити особливості процесу заснував дитсадки в інших містах Німеччини.

виникнення та функціонування дитячих садків у Протягом 1838-1840-х років він видавав газету країнах Європи та Америки до початку ХХ ст. «Недільний листок» під гаслом «Будемо жити Часом виникнення дитячих садків вважається заради наших дітей». Треба сказати, що середина ХІХ ст. Ці заклади спочатку виникали фребелівські дитсадки піддалися гонінню з боку

Випуск 168. Том 180

прусського уряду, який у 1851 р. визнав їх усвідомлений догляд за нею. Навіть назву шкідливими, антирелігійними установами з «дитячий садок» Ф. Фребель запропонував через соціалістичними нахилами, що стало дуже порівняння дитини з ніжною рослиною, ріст якої значним ударом для Ф. Фребеля, і наступного року залежить від умінь та навичок садівника; отже, він помер. виховательки дитячих садків отримали назву Звичайними заняттями у садках були ігри, «дитячих садівниць», мали пройти спеціальні пісні, розмовні, рухливі та ручні (ліплення з глини, фребелівські курси [4].

робота з піском, малювання) вправи, спостереження У другій половині ХІХ ст. дитячі садки за природою, порівняння предметів щодо їх з’явилися в різних країнах Європи та Америки. На кольору, форми, кількості за допомогою так достатньо високому рівні ці заклади були званих «фребелівських дарунків». Щодо останніх, розвинуті в Англії. Там існувало кілька типів то для розвитку дитини в ранньому віці дитячих садків. Перший тип – дитсадки при Ф. Фребель запропонував шість «дарунків», які навчальних закладах для садівниць (наприклад, були тісно пов’язані з його філософсько- такі садки були при інституті Сезам («Sesame педагогічною системою, з ідеєю Всеєдності House»), при Фребелівському інституті в (людина становить єдине ціле з Богом, природою, Кенсінгтоні) [5]. У Сезамському інституті протягом іншими людьми). трьох триместрів навчалися 25 «садівниць», Першим «дарунком» був м’яч (куля), який причому кожного триместру приймалися нові.

символізував рух, нескінченність. М’ячі були Діти з дитсадка при цьому інституті були розділені невеликі, м’які (з вовни), різнокольорові – на групи по 6–10 осіб, кожною з яких керувала червоний, жовтогарячий, жовтий, зелений, синій, «садівниця» третього триместру навчання або фіолетовий і білий (з метою навчити дитину випускниця, на її заняттях була присутня розрізняти кольори). Кожен м’яч висів на мотузці. студентка першого або другого триместрів. В Розгойдуючи кульку в різні боки й відповідно одній великій кімнаті розташовувалося близько 6 приговорюючи «вперед-назад», «вгору-вниз», груп дітей, кожна з яких займалася різними «вправо – вліво», мати знайомила дитину з видами робіт (співи, розповіді казок, саджання простором; показуючи кульку на долоні й ховаючи рослин, догляд за тваринами – рибками, голубами, її, – з твердженням і запереченням. канарками тощо). Усі діти могли рухатися вільно і Другим «дарунком» були невеликі дерев’яні переходити з однієї групи до іншої. Для кожного куля, куб і циліндр (діаметр кулі, основа циліндра заняття садівниці складали план, який обговорюй сторона кубу однакові). З їх допомогою дитина вався на загальних зборах інституту [6].

знайомилася з різними формами предметів, Щодо другого типу садків – infantschools розуміла, що куб є протилежністю кулі. Якщо (відділення для маленьких дітей – від 2,5 до остання розглядалася Ф.Фребелем як символ руху, 5 років – при народних школах), то там дітей то куб – як символ спокою та «єдності в навчали лічбі, читанню, письму. Діти стояли при різноманітті» (куб один, але вигляд його різниться цьому навколо столів, на яких лежали матеріали залежно від того, як він представлений погляду: ігор, під час яких вони навчалися. План занять ребром, стороною, вершиною). Циліндр сполучає розроблявся на тиждень залежно від центральних властивості кулі і куба: він стійкий, якщо робіт у школі та душевного стану дитини. Багато поставлений на основу, і рухливий, якщо уваги приділялося вихованню любові до природи:

покладений. скрізь у вазах стояли квіти, на волі гуляли тварини Третій і четвертий дарунки – куби, розділені (білі миші, жовті канарки), на стінах висіли відповідно на вісім кубиків та вісім плит. За художні гравюри. Практикувалися заняття допомогою цих дарунків дитина одержувала уяву гімнастикою (чого не було тоді, наприклад, в про ціле й складові частини («складна єдність»); з Російській імперії).

їх допомогою вона мала можливість будувати з У дитячих відділеннях лікарень також влаштокубиків, розвиваючи свою творчість. вували щось на зразок дитячих садків, куди П’ятий та шостий дарунки – куби, розділені на приходили «садівниці» з усіма необхідними двадцять сім маленьких кубиків, причому останні іграми, заняттями. Облаштовувалися такі дитячі ще розділені на більш дрібні частини (на плитки, садки місцевою владою за свій рахунок. У по діагоналі тощо), які давали велике розмаїття лікарняних садках припадало приблизно 3 садівниці всіляких геометричних тіл, необхідних для на 70 дітей [7].

будівельних ігор дитини. Достатньо цікавим явищем були так звані Основною метою дитячих садків, за «вільні дитячі садки». На початку ХХ ст.

Ф.Фребелем, було зробити цей заклад місцем, де нараховували 8 у Лондоні, 3 – в Единбурзі, 2 – у мати могла б спостерігати за правильним Бірмінгемі, та по одному «вільному садку» в вихованням дитини та вчитися цьому. Отже, садки Йорку та Манчестері [8]. Виникали вони внаслідок були покликані не замінити сім’ю, а посилити її приватної ініціативи та існували на приватні виховне значення [3]. пожертви. Контингент таких садків складали діти Ф. Фребель був проти нав’язування дитині бідних батьків, «діти вулиці», «діти низів всього готового, вважав, що не слід говорити суспільства» до п’ятирічного віку. Вільний садок дитині того, до чого вона могла додуматися сама. являв собою будинок, де в одній з кімнат жили Педагог також заохочував вивчення природи, хазяйки, які здавали квартири, і на гроші за Наукові праці. Історія квартплату утримували дитсадок. У таких садках Центральний союз піклування про дітей, який надавалася медична допомога, дітей годували, очолював відомий лікар Поллігкейт. Кожне місто перевдягали. Тут застосовували елементи мало свою систему організації дитсадків. Наприклад, працетерапії: діти прибирали приміщення, мили у Франкфурті було 7 дитячих садків, в кожному з посуд, чистили клітини тварин. Це робилося для яких нараховувалося 60-70 дітей [17]. Кошти на того, щоб привчити дітей до думки, що нічого в садки збирали шляхом добровільних пожертв.

житті не дається задарма, і слід цінувати свою і Місто підтримувало садки, однак грошової чужу працю. З тією ж метою за кожен обід дитина допомоги їм майже не давало. Кожен дитсадок мала кинути пенні до мідної кружки. Діти в таких очолювався жіночим комітетом, який задовольняв садках грали, співали, прослуховували розповіді, потреби садка.

потім малювали те, що їх вразило. Перед обідом У Берліні справою заснування дитячих садків діти спали на похідних ліжках з подушками, займалися два спеціальні товариства. Берлінське набитими сіном, та вовняними ковдрами. Фребелівське товариство заснувало 46 народних Вихованців також привчали до гігієни (чистили дитячих садів, які відвідували 3100 дітей.

зуби, нігті). Раз на тиждень в садок приходила Песталоцці-фребелівське товариство заснувало сестра милосердя, промивала дітям очі і вуха та 13 садочків з 1500 дітьми. Отже, 4,6 тис. дітей робила інші процедури. Завдяки гарному медичному лише в Берліні користувалися майже безкоштовним догляду 70 % дітей не хворіли [9]. Цікаво, що відвідуванням дитсадків. Кожен народний дитячий робота в таких дитячих садках розглядалася саме сад мав двох виховательок й одну прислугу, двох як різновид соціальної роботи [10]. робітників; одну залу, сад або двір. Кожен садок У Франції у 1850-х роках були відкриті два відвідувало від 80 до 100 дітей. У багатьох дитячі садки у Парижі та Орлеані, однак вони дитсадках існувала кухня, де дітям готували обід:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


діяли недовго, тому фактично першим вважається багато хто з дітей залишався в дитячому садку до дитсадок, відкритий у 1907 р. пані Моно. У 1911 р. вечора. Після закінчення занять діти вільно грали було організоване Фребелівське товариство. За під наглядом виховательки. Для заможного класу в 3,5 роки (до 1 січня 1914 р.) ним було відкрито Берліні було три приватних дитячих садки з 5 дитсадків у Парижі та 8 у провінції, ще платою 3-5 крб на місяць і 20-30 дітьми у 3 відкрилися незалежно від товариства. Таким кожному. Крім того, існували сімейні дитсадки, у чином, у 1914 р. у Франції існувало 17 садків [11], яких збиралася певна кількість дітей самих у них перебувало 500 дітей [12]. Товариство також засновників. Щоб задовольнити потребу в відкрило при ліцеї Савіньї спеціальні курси «дитячих садівницях», у Берліні було відкрито (двохрічні, платні) для навчання «садівниць», які у 7 семінарій, там же навчалися помічниці 1914 р. відвідували 52 особи [13]. Товариство мало «садівниць» і няні [18]. У Пруссії дитячі садки досить значну фребелівську бібліотеку. Голова найсуворіше дотримувалися системи Фребеля.

Товариства пані Фанта проповідувати ідеї Фребеля У Відні існувала семінарія для освіти дитячих по всій Франції. Було вироблено свого роду садівниць і виходив щомісячний спеціальний кодекс, якого дотримувалися в усіх французьких орган під назвою «Дитячий садок». У цьому місті дитсадках, сутність якого полягала в наступному: 1500 дітей відвідували народні дитячі садки з дитина потребує свободи, діяльності; вона платою від 10-20 коп. на місяць, а бідні – допитлива, близька до природи, любить відчувати безкоштовно. Місто витрачало на них протягом себе корисною [14]. Вправи, якими займалися діти, року приблизно 40000 флоринів; інші витрати поділялися на 6 категорій: на безпосереднє покривалися членськими внесками Віденського спостереження (за предметами, рослинами, Фребелівського Товариства (550 членів), а також тваринами, явищами природи); вправи під назвою прибутком від благодійних концертів тощо.

«d’expression» (малювання, ліплення, розмальовка, Щодо Данії, то у Копенгагені нараховувалося вирізання тощо); садівництво; хатні роботи 8 дитячих садків (у 1911 р. виповнилося 10 років з (догляд за тваринами, рослинами); ігри (ритмічні дня заснування першого дитячого садка), які марширування, співи, бесіди); вправи за методом керувалися спілкою дитячих садків. Однак вони М. Монтессорі (лічба, письмо, читання) [15]. були розташовані у тимчасових приміщеннях та У Франції був також ще один вид дитячих зазнавали нужди. Взагалі там цікавості до дитячих садків, які мали назву «ecoles maternelles» садків не спостерігалося, оскільки в Данії дуже (материнські школи – В. С.). Вони представляли велике значення надавалося сімейному вихованню, і собою ізольовані класи, де підтримували сувору батьки вважали, що корекції з боку дитячих садків дисципліну (більше нагадували школу). У їм не потрібно.

кожному такому садку була величезна зала, де діти Першим проповідником дитячих садків в займалися гімнастикою, а також розташовувалися Америці був педагог Генрі Барнард. Він був всі прилади для купання (ванна, душ, басейн). делегатом на міжнародній педагогічній виставці в Дітей годували сніданками й обідами. У 1906- Лондоні у 1854 р., де вперше познайомився з 1907 рр. у Франції нараховувалося 4111 мате- дитсадком та дуже ним зацікавився. Він прослухав ринських шкіл [16]. Ці заклади були державними. ряд лекцій, прочитаних баронесою фон МаренхольдВідкривалися також приватні дитячі садки. Бюллоу (учениця та послідовниця Ф. Фребеля). У Не менш розвинутою була система дитячих 1856 р. він написав у педагогічному журналі, який садків у Німеччині. Їх роботою керував сам видавав, статтю про садок.

Випуск 168. Том 180 Практичними засновниками перших дитячих з таких садків був заснований міс Ані Хоув у Кобі, садків в Америці були іноземці, в основному яка була відправлена туди у 1899 р. конгрегаційною німці, які після 1848 р. залишили Німеччину і церквою. Він мав назву «Glory Kindergаrten».

переселилися до Америки. Серед цих емігрантів Кожна дитина (лише японці) мала у цьому садку було багато людей зі значним педагогічним свій квітник, який вона постійно доглядала.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«ДО 125-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «.ТВОЯ ПОЕТЕСА БУЛА УКРАЇНКОЮ!» (ЧИТАЮЧИ ЛИСТИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ) Листи в мить їхнього народження — невидимий, прихований від широкого загалу шар людської культури. Осягаючи епістолярну спадщину видатних культурних і громадських діячів, пізнаємо не лише стан їхньої душі в час писання листів, а й занурюємося в суспільносторичні події, в культурне середовище відповідної доби. А ще — відчуваємо живе слово автора, бо «найкраще чоловік пише тоді, коли не...»

«УДК 94(477.82)“1915” ДЕМ’ЯНЮК О.Й.* РОЗГОРТАННЯ БОЙОВИХ ДІЙ НА ТЕРИТОРІЇ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У 1915 р. Аналізуються події, які відбулися на території Волинської губернії, зокрема в її західних повітах, у 1915 р., у період, коли ці землі перетворилися з прифронтової зони в місце безпосередніх бойових дій. Аналізуються збройні сутички, які відбулися у 1915 р. на волинських теренах між російською армією і військом Центральних держав, визначаються особливості перебігу військових дій і подій, що їх...»

«“Інформація і право”, № 3(6)/2012 14 УДК 1:340.1:316.324.8 БРИЖКО В.М., кандидат юридичних наук (Doctor of Philosophy), с.н.с., Заслужений винахідник республіки ФІЛОСОФІЯ ПРАВА: ЮРИДИЧНА ОНТОЛОГІЯ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА Анотація. Про онтологію як джерело знань філософії у сфері інформаційного права. Ключові слова: філософія, право, онтологія, інформаційне право. Аннотация. Об онтологии как источнике знаний философии в сфере информационного права. Ключевые слова: философия, право,...»

«УДК 002.2:655.53](477)“19” ІЗ ПРАКТИКИ ПОЕКЗЕМПЛЯРНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ СОВЄЦЬКИХ ВИДАНЬ Сергій Білокінь лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка, головний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, д-р іст. наук (м. Київ) Серед професійних істориків побутує думка, нібито джерело рукописне засадничо вище за джерело друковане, а примірників видань багато у принципі, і всі вони однакові. Це далеко не завжди так. Твори українських авторів — праці вчених,...»

«Кузьо Ірина аспірант кафедри педагогіки та психології Херсонського державного університету ДИТИНСТВО В РАДЯНСЬКОМУ КІНЕМАТОГРАФІ 30–60-Х РР. ХХ СТОЛІТТЯ У статті на основі аналізу дитячого кінематографу 30–60-х років ХХ століття розкриваються особливості дитинства в Радянському Союзі, місце дітей у суспільстві, значення сім’ї та школи у їхньому вихованні. Подано радянські дитячі кінофільми, які об’єднані в певні групи за хронологічним принципом. Ключові слова: дитинство, дитячий кінематограф,...»

«Анна Хома Лемберг. Під знаменами сонця предоставлено правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10967335 Анна Хома «Лемберг. Під знаменами сонця». Літературно-художнє видання: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»; Харків; 2015 ISBN 978-966-14-7687-4,978-966-14-8439-8 Аннотация Кінець ХІХ століття, Галичина, славетний Лемберг. Несподівано для самого себе запеклий львівський злодій Мар’ян Добрянський рятує від бандитів шляхтича Яна Губицького. Вдячний панич запрошує дивного...»

«Педагогічні науки ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА УДК 37.015.31;339.137;378.14 Ю. В. Балашова К. В. Рудніцька Особливими ознаками розвитку сучасного соціально-економічного простору є орієнтація на вільний розвиток людини, на її конкурентоздатність, мобільність, інтелектуально-корпоративні якості [1]. Сучасна економічна система є системою відкритого типу, де здійснюється вільний рух товарів, інформації, грошей. В основі вільного руху –...»

«4. Куравский Л. С. Курс «Інформатика й програмування»: Програма, методичні рекомендації й навчальні посібники: Навч. посібник. – М.: МГППУ, 2007. – 116 с.5. Ковалева М. А. Информационные технологии в социальной сфере. Учебное пособие. – Тольятти: Изд-во ООО Типография «Полиар», 2004. – 102 c.6. Триус Ю. В. Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математики: Монографія. – Черкаси: Брама-Україна. – 2005. – 400 с. УДК 371.134 І. А. Огороднійчук ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА...»

«Події останнього часу, що відбуваються в Україні, ще раз засвідчують, що лише свідомий та патріотично вихований громадянин-військовий може до кінця витримати всі випробування, не піддатись відчаєві і деградації та стати гідною опорою для своєї Батьківщини. Тому актуальним є звернення до досвіду діяльності інтернованих вояків Армії УНР у таборах Польщі, керівництво яких намагалося закласти підвалини свідомого розуміння державницьких потреб та відстоювання національних інтересів, подолати...»

«АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТОК КРЕАТИВНОГО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ (8 квітня 2016 р.) КИЇВ – 2016 УДК 3.352 Схвалено Вченою радою Академії муніципального управління Протокол № 9 від 30 березня 2016 р. Розвиток креативного публічного управління: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (08.04.2016) / За заг. ред. О.І. Дація. – К.: Академія муніципального управління, 2016. 412 с. Випуск містить матеріали міжнародної...»

«digitized by ukrbiblioteka.org УКРАЇНСЬКИЙ СОЦІОЛЬОҐИЧНИЙ ІНСТИТУТ. ФОТОТИПІЧНИЙ П Е Р Е Д Р У К ДЛЯ СТУДІЙ! УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ. Розвідки і матеріяли. Книга перша. ПВО Х С К А Л РИ ТЮ. ЗАМІТКИ І МАТЕРІЯЛИ до історії української революції. 1917-1920 pp. Том І. 1921. ВИДАВНИЦТВО ЧАРТОРИЙСЬКИХ нЬ Й Р Ю ОК 1969 ВІД ВИДАВНИЦТВА Б е з огляду на ряд труднощ ів, які спричинили припізнення появи ц ієї праці, р ад іє м о, шо вона так и появдояється;тож на цьому м ісц і щиро дякуєм о усім...»

«УДК 711 І.А. Дида Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра дизайну та основ архітектури СТОСУНОК ДО ПРИРОДИ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО ДОВКІЛЛЯ © Дида І.А., 2007 Наведено основні теоретичні положення, які стосуються пов’язань архітектури з природним середовищем і мають бути підставою для наукових досліджень цього питання. Виклад теоретичних положень складено на основі наукових праць ряду різних авторів. Постановка проблеми. Стосунок людей до природного довкілля, який...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМ. І.Ф. КУРАСА ЕТНОПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ВИКЛИКИ ЧАСУ Київ УДК 323.2 (477) ББК 66.3 (4 Укр)12 Рекомендовано до друку вченою радою Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України (Протокол № 4 від 24 червня 2010 р.) Рецензенти: Андрій Кудряченко, доктор історичних наук, професор, директор Інституту європейських досліджень НАН України Микола Михальченко, член...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»