WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 34 |

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ВИПУСК 114 ( ЧАСТИНА І ) КИЇВ – 2013 Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 114. Частина I (у двох ...»

-- [ Страница 1 ] --

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

ВИПУСК 114

( ЧАСТИНА І )

КИЇВ – 2013

Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць.

Випуск 114. Частина I (у двох частинах).

К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2013. – 188 с.

У збірнику розглянуто актуальні питання розвитку сучасних міжнародних відносин, міжнародного права, міжнародних економічних відносин та міжнародної інформації.

Розраховано на викладачів, наукових співробітників, аспірантів та студентів..

Редакційна колегія:

Копійка В.В., д-р політ. наук, проф., (головний редактор);

Вергун В. А., д-р екон. наук, проф.;

Дайнеко В. В., канд. філол. наук, проф.;

Денисов В. Н., д-р юрид. наук, проф.;

Довгерт А. С., д-р юрид. наук, проф., член-кор. АПрН України;

Дорошко М.С., д-р істор. наук, проф., (заст. головного редактора);

Кисіль В. І., д-р юрид. наук, проф.;

Коппель О. А., д-р істор. наук, проф.;

Крижанівський В. П., д-р істор. наук, проф.;

Крушинський В. Ю., д-р політ. наук, проф.;

Макаренко Є. А., д-р політ. наук, проф.;

Манжола В. А., д-р істор. наук, проф.;

Матвієнко В. М., д-р істор. наук, проф.;

Муравйов В. І., д-р юрид. наук, проф.;

Пахомов Ю. М., д-р екон. наук, проф., академік НАН України;

Перепелиця Г. М., д-р політ. наук, проф.;

Пирожков С. І., д-р екон. наук, проф., академік НАН України;

Пузанов І. І., д-р екон. наук, проф.;

Рижков М. М., д-р політ. наук, проф.;

Рогач О. І., д-р екон. наук, проф.;

Скороход Ю. С., д-р політ. наук, проф.;

Філіпенко А. С., д-р екон. наук, проф.;

Фурса С. Я., д-р юрид. наук, проф.;

Шемшученко Ю. С., д-р юрид. наук, проф., академік НАН України;

Циганов С. А., д-р екон. наук, проф.;

д-р екон. наук, проф.

Шнирков О. І.

Відповідальний редактор: Макеєнко Л.Ф.

Адреса редакційної колегії: 04119, Київ, вул. Мельникова, 36/1, Інститут міжнародних відносин; тел. 483-11-25.

Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, імен власних та інших відомостей.

© Інститут міжнародних відносин, 2013 Політичні проблеми міжнародних відносин 3

ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

УДК 327.56(478) Дорошко М.С.*

ПРИДНІСТРОВСЬКИЙ КОНФЛІКТ В РЕСПУБЛІЦІ МОЛДОВА:

ГЕОПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ

В статті аналізуються геополітичні інтереси України, Російської Федерації, Румунії, США, ЄС і НАТО в Придністровському регіоні Республіки Молдова, що з розпадом СРСР перетворився на територію з неврегульованим етнополітичним конфліктом.

Ключові слова: геополітика, інтерес, безпека, Республіка Молдова, Придністровський конфлікт, посередницька місія, переговорний процес, статус Придністров’я.

The article deals with geopolitical interests of Ukraine, Russian Federation, Romania, the USA, the EU and the NATO in the Trans-Dniester region of the Republic of Moldova which after the collapse of the USSR turned into the territory with unsettled ethnopolitical conflict.

Key words: geopolitics, interest, security, the Republic of Moldova, Trans-Dniester conflict, mediatory mission, negotiation process, status of Transdniestria.

В статье анализируются геополитические интересы Украины, Российской Федерации, Румынии, США, ЕС, НАТО в Приднестровском регионе Республики Молдова, который с распадом СССР превратился на территорию с неурегулированным этнополитическим конфликтом.

Ключевые слова: геополитика, интерес, безопасность, Республика Молдова, Приднестровский конфликт, посредническая миссия, переговорный процесс, статус Приднестровья.

8 травня 1997 р. у Москві президент Республіки Молдова П. Лучинські та глава адміністрації Придністров’я І. Смирнов підписали «Меморандум про основи нормалізації відносин між Республікою Молдова і Придністров’ям». Під Меморандумом, як посередники в переговорному процесі між Молдовою і Придністров’ям, поставили свої підписи президенти України і Росії, а також голова ОБСЄ. Коли до переговорного процесу щодо врегулювання придністровської проблеми долучилися США і Євросоюз, сформувався формат «5+2», сторони якого мають виробити прийнятний для сторін конфлікту проект примирення. Проте досі жоден із запропонованих варіантів врегулювання не враховує повною мірою інтересів конфліктуючих сторін, відтак виникає потреба проаналізувати геополітичну складову придністровської проблеми, позаяк лише * доктор історичних наук, професор кафедри країнознавства Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка © Дорошко М.С., 2013 4 Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 114 (Частина I), 2013 в цьому випадку стають зрозумілими не лише мотиви участі посередників і спостерігачів у переговорному процесі у форматі «5+2», але й стають зрозумілими їх геополітичні інтереси.

Придністровський конфлікт в Республіці Молдова, зона розгортання якого перебуває безпосередньо біля кордонів України, викликає значну увагу вітчизняних та зарубіжних науковців [1-14]. Втім його геополітична складова досліджена, на нашу думку, недостатньо, при тому, що однією з найскладніших перешкод у процесі його врегулювання є існування цілої низки геополітичних мотивів у збереженні Придністровського конфлікту.

Для їх глибшого розуміння слід розглянути ці різноспрямовані інтереси міжнародних акторів, які мають місце в зоні Придністровського конфлікту.

Найвпливовішою силою на пострадянському просторі є Російська Федерація (РФ), зацікавленість та ступінь залучення якої до розгортання та врегулювання конфлікту у Придністров’ї дозволяють зарахувати її до учасників першого плану. Розглядаючи мотивацію дій РФ на цьому терені, потрібно враховувати, що у зовнішньополітичному плані Росія не лише не відмовляється від відновлення статусу великої держави, але все наполегливіше прагне й надалі залишатись впливовим центром формування всього геополітичного ландшафту Європи, особливо ж – Східної Європи та регіону Чорноморського басейну. Придністров’я є важливим військово-стратегічним плацдармом Росії, що забезпечує їй вплив у Південно-Східній Європі та на Балканах. До цього її спонукає й існування такого регіонального об’єднання чорноморських держав як ОДЕРГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова), створене, на думку багатьох аналітиків [1; 5] як альтернатива російському впливові в регіоні. Збереження статусу ключової фігури на цьому просторі дозволить РФ суттєво обмежувати прозахідні устремління Молдови та гальмувати процес посилення впливу НАТО і США в регіоні.

Оскільки Росія не має намірів долучатися до процесу європейської інтеграції, а прагне одноосібного лідерства у Східній Європі, на неї очікують непрості відносини з НАТО і ЄС. Такі претензії Росії, безумовно, призведуть до зіткнення інтересів, а отже, й до поновлення небезпеки регіональної конфронтації в Європі. В таких умовах роль придністровської проблеми, а також її впливу на міжнародні процеси суттєво зростають.

Крім вищеназваних, значний вплив має військово-політичний фактор, а саме – присутність на території Придністров’я російських озброєнь. Згідно зі Стамбульськими домовленостями 1999 р. РФ зобов’язувалась ліквідувати їх до 2002 р. Але, попри часткове виконання Москвою взятих зобов’язань, основна частина озброєнь так і залишається на цій території. Крім очевидного небажання влади Придністров’я втрачати військові ресурси, що надають відчуття захищеності від потенційного військового тиску Молдови, причиною невирішеності цього питання є небажання Росії залишити останній військовий форпост в цьому регіоні і, таким чином, втратити один з дієвих важелів впливу на ситуацію в ньому, адже Придністров’я є також важелем політичного впливу Росії на Україну. Саме тому «Придністровська Молдавська Республіка (ПМР)» є стратегічним партнером РФ. Орієнтований на Росію Тирасполь дозволяє їй здійснювати вплив на культурно подібні йому області Півдня та Сходу України, Криму. Проблемне питання культурно-ідеологічної орієнтації населення останнього викликає занепокоєння української влади щодо територіальної цілісності держави та є особливим засобом політичного тиску на неї з боку Росії.

Одним з основних важелів впливу Росії в Придністров’ї є інститут російського громадянства. Станом на 2000 р. Росія надала своє громадянство понад 60 тис.

придністровців і посилено збільшує цю гігантську для маленького регіону кількість.

Політичні проблеми міжнародних відносин 5 Очевидно, до моменту виведення останнього російського солдата з Придністров’я тут буде 100-120 тис. громадян Російської Федерації, в руках яких опиниться вся реальна влада в регіоні, який називає себе незалежною країною. Освіта, культура, право в основному вже давно підігнані під російські стандарти. Мовою придністровської політичної еліти є російська.

Крім цього фактора, на особливу увагу заслуговує і ставлення Москви до посередницької місії Києва, а саме до посилення її ролі в цьому регіоні. Зі зміною зовнішньополітичних пріоритетів України та зростання її ваги в переговорному процесі як сили, що найбільше влаштовує Кишинів, Тирасполь, Брюссель і Вашингтон, відповідно виникає небезпека (з точки зору Кремля) щодо зменшення ваги Росії та її можливостей утримувати статус визначального гравця в районі Чорноморського басейну.

Разом із цим, не треба недооцінювати той вплив, який справляють Придністровський та інші «заморожені» конфлікти пострадянського простору на внутрішньополітичну ситуацію в самій Росії. Для неї все більш характерними стають процеси консолідації російського суспільства шляхом форсованого створення образу ворога в особі незалежних пострадянських республік. Їм посилено «інкримінуються» не тільки удавані порушення прав російськомовного населення, але й відкрите декларування прозахідної орієнтації власного державного розвитку. Неосталіністські ідеологічні кліше та ментальні архетипи кремлівської пропаганди часів «холодної війни» успішно реанімуються у масовій свідомості і вже вагомо впливають на політичну самосвідомість та поведінку пересічних росіян. Особливо наполегливо експлуатується ідея витіснення Росії з територій, що історично перебували під її впливом. Усе це призводить до формування «фантомного болю» травмованої масової свідомості, який породжує реваншистські агресивні настрої в суспільстві.

Таким чином, неврегульованість конфлікту в Придністров’ї є вигідною для Кремля, позаяк дозволяє закріпитися в регіоні задля тиску на Молдову й Україну. У зв’язку з цим можна констатувати, що придністровський конфлікт залишається замороженим у силу геополітичних обставин та факторів, головним з-поміж яких є російський геополітичний інтерес. Для зміцнення своїх геополітичних позицій в регіоні Росія намагається дискредитувати Україну шляхом вкидання в інформаційний простір відвертих інсинуацій на кшталт розробки сценарію майбутнього приєднання Придністров’я до України. Деякий час окремі російські і придністровські ЗМІ посилено експлуатували ідею можливого включення Придністров’я до складу України. Поширюються інформаційним простором й інші варіанти «вирішення» Придністровської проблеми. Так, восени 2000 р. в «Независимой газете» з’явилася стаття С. Градіровського «Малая шахматная доска» [3].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Публікація зводилась до встановлення кондомініуму, тобто спільного володіння Придністров’ям. Кондомініум, на думку автора публікації, мають укласти між собою країни-гаранти мирного розв’язання придністровського протистояння – Росія та Україна.

Звісно, що Україна має брати до уваги різні варіанти врегулювання Придністровського конфлікту, бодай тому, що українська меншина у Молдові є найчисельнішою, а велика частина Придністров’я розташована на історично українських землях. У разі змін у державному статусі Молдови, Придністров’я, згідно з Московським меморандумом 1997 р., має право на самовизначення. Більше в документі не сказано щодо цього нічого. Тим часом, реально претендувати на цю землю не зможе ніхто, крім України. Це визнають навіть крайні румунські націоналісти, які бачать кордони «Великої Румунії» вздовж Дністра. Росія про це воліє не говорити, або ж вкидає в інформаційний простір заяви окремих своїх депутатів і лідерів самопроголошеної «ПМР», що «Придністров’я – є й 6 Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 114 (Частина I), 2013 буде російською землею». Отже, в Придністров’ї ми маємо справу із суто прагматичними інтересами Росії, які суперечать інтересам інших учасників процесу врегулювання.

У цьому контексті варто зазначити, що проблема Придністров’я розглядається Москвою значно ширше, ніж локальна проблема в рамках російсько-молдовських відносин. Для Росії актуальною є необхідність призупинення процесів її політичного витіснення з регіону. Відповідно, військова присутність у зоні Придністровського конфлікту розглядається Росією як своєрідний важіль тиску не тільки на розвиток процесу мирного врегулювання, але й на процеси всередині Молдови, на її зовнішню політику, на розвиток загальної політичної й економічної ситуації за її межами. Гальмування процесу мирного врегулювання та збереження російського військового контингенту, надання йому юридичного статусу з функціями миротворчої місії сьогодні є принциповим питанням для РФ.

Виконання в повному обсязі рішень Стамбульського саміту ОБСЄ (1999 р.) щодо виведення російських військ та озброєнь з території Молдови, як і наполегливість європейських організацій у цьому питанні, значно зменшують вплив Росії на процес мирного врегулювання. Але уповільненість з виведенням 14-ї армії з Придністров’я може надати Росії фактичні можливості шляхом тиску на Тирасполь (використовуючи при цьому і самий факт виведення російських військ) домогтися поступок Кишинева щодо статусу Придністров’я у складі «спільної держави» в обмін на згоду керівництва Молдови на правове оформлення статусу російського контингенту як гаранта в рамках майбутньої угоди про остаточне врегулювання, а також й у питанні щодо майбутнього формату миротворчої операції.

Вплив іншого зовнішньополітичного гравця – Румунії – на процес врегулювання придністровського конфлікту на початку 1990-х рр. був позначений наміром приєднання «історичних земель», що фактично означає об’єднання з Республікою Молдова в одну державу. Домінування цієї тенденції на початку 1990-х років значною мірою сприяло виникненню конфлікту в Придністров’ї. Останнім часом у румунській зовнішньополітичній стратегії переважає інша тенденція, яка й визначає намагання Румунії долучитись до врегулювання придністровського конфлікту: з одного боку, Бухарест прагне стати експортером безпеки в Чорноморському басейні і поліпшити таким чином свій імідж в очах Заходу, з іншого – навіть мінімальна участь Румунії у переговорному процесі може дати їй змогу претендувати на роль регіонального лідера в зоні Чорноморського басейну. Варто відзначити, що, на думку багатьох аналітиків, такі амбіції Румунії мають об’єктивні підстави. Адже країна є членом НАТО і Євросоюзу. Ця держава, маючи чималий потенціал у найрізноманітніших галузях, претендує на роль головного стратегічного союзника США в регіоні Чорного моря і здатна вже сьогодні стати повноцінним регіональним лідером. Для того, щоб здійснювати вагомий вплив на регіональну політику, Румунія має виконувати активну роль у наддержавних об’єднаннях країн регіону.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 34 |
Похожие работы:

«Концептуальні проблеми музикознавства: сучасний музичний театр ДРАГАН О. В. ПОСТАТЬ ЯРОСЛАВА ВОЩАКА В ІСТОРІЇ МУЗИЧНОГО ТЕАТРУ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ Я. Вощак – Мойсей львівської диригентської оперної сцени, тому оперу «Мойсей» ми присвячуємо саме йому. Тадей Едер1 Ярослав Вощак належав до тих оперно-симфонічних диригентів, які захоплювали й запалювали до творчості себе, виконавців, слухачів. У цьому дослідженні охарактеризуємо постать народного артиста СРСР Я. Вощака в історії музичного...»

«УДК 339.174(477.82) “15/16” Владислав БЕРКОВСЬКИЙ ЯРМАРКИ ВОЛИНІ ЯК ОСЕРЕДКИ ВНУТРІШНЬОГО, МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО РИНКІВ УКРАЇНИ (СЕРЕДИНА XVI – ПЕРША ПОЛОВИНА XVII ст.) Проблема розвитку торгово економічних відносин наприкінці XVI – у першій по ловині XVII ст. на теренах Волинського воєводства у вітчизняній історії була піддана дослідженням відносно нещодавно. Серед найцінніших студій варто виділити праці таких дослідників, як О. Сидоренко (дослідження загальних засад участі Волині у...»

«1 НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА ВОВКОЧИН Людмила Юріївна УДК 37.035.6:821.161.2 ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ МОЛОДІ У МИСТЕЦЬКО-ЛІТЕРАТУРНІЙ СПАДЩИНІ О. П. ДОВЖЕНКА 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького, Міністерство освіти і науки України....»

«УДК [340.5:336.711](470+477) В. В. Петренко, слухач магістратури 2-го року навчання юридичного факультету ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”; науковий керівник – зав. кафедри державно-правових дисциплін ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, канд. іст. наук А. О. Ткаченко ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОГО БАНКУ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ, УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО БАНКУ ТА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ В...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “ЗАсОби МАсОВОї кОМуНікАції” (для бакалаврів) Київ 2007 Підготовлено професором кафедри української мови та літератури С. П. Касьяновою Затверджено на засіданні кафедри української мови та літератури (протокол № 1 від 29.01.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом касьянова с. П. Навчальна програма дисципліни “Засоби масової ко­ мунікації” (для бакалаврів). — К.: МАУП, 2007. — 18 с....»

«ISSN – 0136–8168. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2013. Випуск 58. С. 88–94 Visnyk of the Lviv University. Series Law. 2013. Issue 58. P. 88–94 УДК 81’373.6’276.6:341.9(37) ЗАСТОСУВАННЯ ТЕРМІНІВ «НАЙМ» І «ОРЕНДА» В РИМСЬКОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ, ЇХ РЕЦЕПЦІЯ ТА ВЖИВАННЯ В УКРАЇНІ М. Миньо Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська, 1, 79000 Львів, Україна У статті досліджено застосування термінів «найм» та «оренда» в римському приватному праві, їх...»

«УДК 26.891(4УКР=4ЖИТ) О.М. Іващенко ЖИТОМИРСЬКА ЗЕМЛЯ ЗА ЧАСІВ МОНГОЛО-ТАТАРСЬКОЇ НАВАЛИ І ЛИТОВСЬКОЇ ДОБИ На основі літописів і досягнень сучасної історичної науки відтворена історія житомирської землі та людей, які жили на ній в XIII – першій половині XVI ст. Здобувши Київ у грудні 1240 р., монголо-татарська орда Батия посунула на захід. На їх шляху лежала житомирська земля, яка з півдня була оперезана земляними валами й ровами – частиною великої мережі оборонних споруд Київської Русі. Вали...»

«Л.Л. Славова. Передумови виникнення комунікативного консонансу в англомовній політичній комунікації УДК 81’1 Л.Л. Славова, кандидат філологічних наук, доцент (Житомирський державний університет) ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ КОМУНІКАТИВНОГО КОНСОНАНСУ В АНГЛОМОВНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ КОМУНІКАЦІЇ У статті розглядаються фактори, що сприяють виникненню комунікативного консонансу в англомовній політичній комунікації. Сучасна когнітивно-дискурсивна парадигма дає змогу пролити світло на аспекти мови, що не...»

«ш. t і v;У ДК82(100).09(075.3) ББ К 83.3(0)я721 К56 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України № 235 від 16.03.2011 р.) Видано з а рахунок держ авних коштів. П родаж заборонено Н аукову експертизу проводив Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. П сихолого-педагогічну експертизу проводив Інститут педагогіки НАПН України.Умовні позначення:, запитання та завдання — — запитання та завдання для профільного для академічного КІі і профільного рівнів; рівня....»

«55 Моренець В. Національні шляхи поетичного модерну першої половини ХХ ст.: Україна і Польща / 18. В.Моренець. – К., 2001. – 327 с. О. Культурна політика Українського націоналізму / О. // Ольжич О. Незнаному Воякові. 19. Заповідане живим. – К.: Фундація імені О.Ольжича, 1994. – С.226 – 230. Кардаш Д. Українська культура / Д.Кардаш // Ольжич О. Незнаному Воякові. Заповідане живим. – 20. К.: Фундація імені О.Ольжича, 1994. – С.204 – 226. Кардаш Д. В авангарді героїчної доби (До проблеми...»

«Філологічні науки. Літературознавство. 13, 2012 УДК 821.161.2 – 3.09’06 Г. І. Яструбецька – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Український літературний експресіонізм кінця ХІХ – початку ХХ ст.: проза А. Тесленка Роботу виконано на кафедрі української літератури СНУ ім. Лесі Українки Наша стаття – це спроба деталізувати й поглибити наявну ідею експресіоністичного потенціалу творчості А. Тесленка....»

«М.Я. Лотоцький. Оцінювання процесів формування та функціонування капіталу в аспекті фінансової безпеки. УДК 336.6 Лотоцький М. Я. ОЦІНЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ КАПІТАЛУ В АСПЕКТІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ У статті детально розглянуто методи оцінки визначення рівня фінансової безпеки підприємств та наведено порівняльну характеристику аналітичних моделей оцінювання капіталу підприємства. капітал, фінансова безпека, ризик, доходність, Ключові слова: ліквідність. Постановка...»

«Коммунальное хозяйство городов УДК 658.015 Т.С.ЧЕРКАШИНА Харківський національний економічний університет КОРПОРАТИЗАЦІЯ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ Розглядається взаємозалежність впливу корпорацій та управлінського персоналу одне на одного. Акцентовано увагу на оптимізацію оплати праці як утворюючого чинника для всебічного розвитку представників управлінської ланки. Особливу увагу приділено сучасним технологіям нематеріального стимулювання, зокрема соціально-психологічним....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»