WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Макіївка 2012 Тема «Вирішення проблем працевлаштування молоді» Автори проекту: учитель історії МЗШ І-ІІІ ст.№103Боровикова Олена Сергіївна учениця 11 класу МЗШ І-ІІІ ст. №103 ...»

Соціальний проект

Макіївка 2012

Тема «Вирішення проблем працевлаштування молоді»

Автори проекту:

учитель історії МЗШ І-ІІІ ст..№103Боровикова Олена Сергіївна

учениця 11 класу МЗШ І-ІІІ ст. №103 Сапронова Лілія

Учасники: педагогічний та учнівський колективи, молоді люди.

База реалізації проекту: випускники МЗШ №103

Характеристика проекту:

за кінцевим результатом: практико-орієнтований;

за кількістю учасників: колективний;

за тривалістю: середньо тривалий;

за характером контактів: зовнішній;

Проект передбачає застосування дослідницьких, творчих методів, практичного економічного навчання учнів, а саме:

презентація актуальних для учнів сфер для відкриття власної справи інтерактивні теоретичні заняття з використанням сучасних інформаційно – комунікаційних технологій Етапи проекту Визначення теми, аналіз проблеми, постановка Пошуковий Вересень 2011 р.

мети, обговорення методів дослідження Аналіз вхідної інформації, Аналітичний пошук оптимального способу дослідження Жовтень 2011 р.

мети проекту, побудова алгоритму діяльності вивчення проблеми Листопад-грудень Дослідницький 2011 р.

працевлаштування молоді в Україні та країнах Європи;

аналіз нормативно-правової бази з даного питання;

проведення анкетування учнів школи, випускників ;

Аналіз ситуації з працевлаштуванням у місті на підставі отриманої інформації Інформаційний Жовтень – листопад від навчальних закладів міста, 2011 р.

Макіївського центру зайнятості, відділу у справах сім’ї та молоді Практичний Виконання запланованих 2011-2012 рр.

кроків:

- написання та захист роботи МАН

-- підготовка презентацій та виступів на конференціях і форумах

- засвоєння курсу за вибором «Від ділової активності до власної справи»

- участь у роботі бізнес-школи для старшокласників

- розробка бізнес-проекту.

Презентаційний Оформлення остаточних 2012 р.

результатів.

Актуальність проекту Ст.43 Конституції України говорить про те, що громадяни України мають «право на працю, яка включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується». Головною проблемою сьогодення є безробіття.

Покликанням молоді є формування майбутнього української держави, її розбудови, зміцнення, виведення на передові економічні, наукові, культурні рубежі. Але зараз молоді люди потребують допомоги і підтримки, аби отримати професію і освіту, влаштуватися на роботу, створити міцну забезпечену сімю. І це повинні зрозуміти у владних структурах. Важливо, щоб молоді громадяни брали активну участь у підготовці законодавчих проектів, які безпосередньо стосуються їхнього життя. Сучасна молодь вже довела, що має активну життєву позицію, вона не байдужа до долі держави, у якій їй жити, працювати, творити. Однак, актуальність проблеми характеризують, зокрема, такі цифри, що на сьогодні приблизно половина безробітних – молоді люди віком до 30 років, а рівень безробіття серед молоді є значно вищий, ніж серед інших вікових категорій. Соціальне значення працевлаштування молоді ставить проблему молодіжного безробіття на одне з перших місць у державній молодіжній політиці.

Безробіття є неминучим атрибутом ринкової економіки.

Переважна більшість молодих людей, котрі виходять на ринок праці, є недавніми випускниками навчальних закладів різного рівня акредитації.

Щороку навчальні заклади випускають молодих спеціалістів, переважна більшість з яких залишаються з проблемою працевлаштування віч-на-віч.

Тому одним з найважливіших завдань роботи з молоддю є сприяння працевлаштуванню випускників.

Саме в допомозі молодій людині зробити усвідомлений вибір майбутньої роботи відповідно до її особистих схильностей, здібностей та вимог сучасного ринку праці є метою проекту.

Мета проекту Запобігання безробіття молоді; вдосконалення профорієнтаційної роботи, допомога молодим людям зробити усвідомлений вибір майбутньої професії.

Завдання проекту:

сприяти впровадженню найкращих практик вирішення проблем молодіжного працевлаштування в регіонах, зокрема у малих містах України;

приймати участь в обміні досвідом та інформацією з питань формування сучасного молодіжного ринку праці в рамках науковопрактичних конференцій, форумів, круглих столів тощо;

проаналізувати стан ринку праці та зібрати інформацію щодо можливості працевлаштування випускників ВНЗ та підлітків;

дослідити вимоги роботодавців щодо надання першого робочого місця молоді.

Під час реалізації проекта зроблені наступні дії:

вивчено досвід вирішення проблем молодіжного працевлаштування не тільки в Україні, а й країнах Європи;

проаналізована ситуація з працевлаштуванням молоді у місті Макіївці ;

результати дослідження були представленні у формі роботи в рамках МАН на міському рівні - ІІ місце;

проблемі працевлаштування молоді був присвячений виступ на науково-практичній конференції школярів по лінії Малої академії наук Європейського університету «Економіка України очима молоді» – робота відзначена грамотою за змістовність та актуальність;

на молодіжному форумі «Євроінтеграційний поступ Донбасу» проект відзначений грамотою за творчий підхід у вирішенні проблеми;

робота в групі старшокласників у дистанційній бізнес-школі, розробка власного бізнес-проекту;

Ці здобутки свідчать про здатність учнів застосовувати практичні економічні навички, напрацьовані ними у процесі роботи проекту, на відміну від «накопичувально — знаннєвого» навчання. Проект формує осмислене виконання життєво-важливих розумових і практичних дій, тобто — складових пізнавальної, інформаційної, соціальної, комунікативної й інших компетенцій учнів.

Створення бізнес-проекту передбачає використання учнями умінь орієнтуватися в інформаційному та економічному просторі та самостійно конструювати свої знання і формат їх отримання. Цей факт свідчить про надзвичайну актуальність, доцільність цього проекту, адже участь в ньому забезпечує здатність учнів грамотно вибудовувати свої розумові й життєві стратегії, приймати рішення, адаптуватися в соціумі й самореалізуватися як особистість.

Очікувані результати:

підвищення профорієнтаційної роботи;

підтримка професійних очікувань молоді;

можливість усвідомленого вибору майбутньої професії;

зниження рівня безробіття серед молоді;

компетентний випускник, адаптований до соціуму.

Список використаної літератури:

1. Василенко О. М. Соціально-педагогічні умови адаптації молодших школярів з особливими потребами до навчання в загальноосвітній школі :

дис… канд. пед. наук : 13.00.05 / Василенко Олена Миколаївна. – Хмельницький, 2010 – 192 с. : іл.. – Бібліогр.: С. 273–293.

2. Всесвітня програма дій відносно інвалідів від 3 грудня 1982 року :

[Електрон. ресурс]. – Режим доступу :

http://www.blind.org.ua/Folder_with_laws/International/Vsesvitnya_programa _diy.txt / (дата звернення: 19.01.2010).

3. Декларация о правах инвалидов // Права інвалідів в Україні. – К. : Сфера, 2002. – С.13–14.

4. Декларація про права розумово відсталих осіб : [прийнята 26-ою сесією

ООН 20 грудня 1971 р.] :

[Електрон. ресурс]. – Режим доступу:

http://cyclop.com.ua/content/view/1032/58/1/11/ (дата звернення: 20.06.2009).

5. Колупаєва А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи : монографія / А.

Колупаєва. – К. : Саміт – Книга, 2009. – 272 с. : іл. – (Серія «Інклюзивна освіта»). – С. 5–16

6. Конвенція про права дитини. – К. : Столиця, 1998. – 514 с.Похожие работы:

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 52. Філософські науки УДК 316.647.5 – 172,3 Я. Г. Кучін, аcпірант (Житомирський державний університет імені Івана Франка) ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У статті розглядаються питання сучасного стану трудових відносин в українському соціумі, зокрема приділена увага питанню розвитку підприємницької діяльності, виокремлено ряд аспектів особливостей розвитку сучасних трудових відносин, акцентується увага на необхідності...»

«УДК 37.018.46+37.015.311 О. А. Орлова, аспірант (Житомирський державний університет імені Івана Франка) АНДРАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ У статті розглядається сутність андрагогіки як науки про навчання й освіту дорослих. Прослідковано шлях андрагогіки як самостійної науки в педагогіці. Обґрунтована необхідність враховувати особливості андрагогічного підходу при організації навчального процесу підготовки вчителів у системі післядипломної педагогічної...»

«УДК 371.671(075.3) І. І. Смагін, кандидат наук з державного управління, доцент, проректор (Житомирський ОІППО, м. Житомир) igsmagin@gmail.com ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ З СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 70-Х РОКІВ ХХ СТ. У статті, на основі типології В. П. Максаковського, аналізуються складові книжкового методичного комплексу першої половини 70-х рр. ХХ ст. для вчителів суспільствознавства. На основі аналізу зроблено висновок про виконання методичним комплексом завдань з...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 51. Філологічні науки УДК811.111’O’373 + 811.111’O’42 В. В. Євченко, кандидат філологічних наук, доцент (Житомирський державний університет імені Івана Франка) СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ Й КОМУНІКАТИВНО-ДИСКУРСИВНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ У статті розглянуто основні типи семантико-функціональних і комунікативно-дискурсивних трансформацій лексичних одиниць в умовах змінення деяких параметрів дискурсу і проаналізовано основні причини змін...»

«УДК 338.48-1 ІНДУСТРІЯ ТУРИЗМУ: МІЖНАРОДНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД Ростислав Драпушко Київ Феномен туризму аналізується як своєрідна індустрія, що реалізується засобами туристичної діяльності, характеризується створенням туристичного продукту, наданням туристичних послуг, врегульовується державною туристичною політикою; автор підкреслює думку щодо необхідності розвою туристичної індустрії як такої, яка в країнах стійкого розвитку забезпечує левову частку національного продукту й разом з тим...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 54. Педагогічні науки УДК 37+008(477.84) Ж. Ю. Даюк, здобувач (Житомирський державний університет імені Івана Франка) ВПЛИВ КРЕМЕНЕЦЬКОГО ЛІЦЕЮ НА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКІ ТРАДИЦІЇ РЕГІОНУ (ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ СТ.) У статті проаналізовано зміст та форми взаємовпливу культурно-просвітницької діяльності викладачів та вихованців Кременецького ліцею з навколишнім соціокультурним середовищем. Відзначено культурно-просвітницьку місію викладацького та...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»