WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Чверть століття тому, 16 липня 1990 р., Верховна Рада України прийняла Декларацію про державний суверенітет України. Цим самим було зроблено вирішальний крок на шляху до ...»

Напередодні незалежності України:

до 25-ї річниці з дня проголошення

Декларації про державний суверенітет України

Чверть століття тому, 16 липня 1990 р., Верховна Рада України прийняла

Декларацію про державний суверенітет України. Цим самим було зроблено

вирішальний крок на шляху до незалежності нашої країни.

Напередодні, починаючи з 11 березня 1990 р., на вулицях Києва,

Чернігова та інших українських міст Українська Міжпартійна Асамблея,

рухівці вже вели реєстрацію громадян Української Народної Республіки.

Прийнята більшістю голосів парламенту, Декларація про державний суверенітет України, стала програмою побудови незалежної держави.

У цьому історичному документі наголошено, що Верховна Рада УРСР проголошує суверенітет України як «верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах» і «є самостійною у вирішенні будьяких питань свого державного життя».

До дня святкування 25-ї річниці проголошення Декларації про державний суверенітет України, Науковою бібліотекою Одеського національного університету імені І. І. Мечникова було підготовлено віртуальну книжкову виставку. Пропоновані на виставці видання умовно поділяються на три групи.

Перші – документи та матеріали, що стосуються прийняття Декларації та подій, які їй передували, також до цієї групи можна віднести спогади учасників тих буремних подій. Друга група – книги, що торкаються загальних теорії походження суверенітету, відображають етапи становлення національної ідеї та державотворення. Третя група включає в себе загальні монографії та збірники статей, що торкаються подальшого розвитку України, її міжнародного та культурного життя.

Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верховною Радою

Української РСР 16 липня 1990 року. – Київ :

Політвидав України, 1990. – 8 с. (203/3411) У даному виданні відображено вступ (преамбулу) та 10 розділів Декларації про державний суверенітет України.

Ave, Ave, Ukraina! Декларація про державний суверенітет України 1990 – 2010. – Т. 1-2 / Яків Зайко, Володимир Севастьянов ; відп. ред. Я. Зайко. – 2-е вид, випр. і доп. – Київ : Освіта України,

– с. – (Літопис 2011. 1429 Українотворення). (79-а/8083) У даному виданні вміщено стенограму пленарних засідань Верховної Ради УРСР ХІІ

–  –  –Похожие работы:

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2012. № 49 УДК 32:94 (477) С.Й.ВОВКАНИЧ (доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник) Інститут регіональних досліджень НАН України, Львів УКРАЇНІ ПОТРІБНА НОВА ФІЛОСОФІЯ БУТТЯ НАЦІЇ ТА ЛЮДИНИ Аналізується вузьке розуміння існуючої гуманітарної політики, її нездатність захистити національну ідентичність українства за умов посилення загроз глобалізаційного зодноріднення їхнього інформаційного простору та поширення патогенного...»

«УДК 101.8:316.3 0875 ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ Сапа Н.В. (м. Запоріжжя) Анотації В статті дається аналіз тенденцій процесу глобалізації в Україні. Встановлено, що в умовах глобалізації необхідно розвивати інноваційний механізм державного управління. Обґрунтовано синергетичну парадигму дослідження державного управління як складного соціального організму; доведено необхідність модернізації сучасного українського суспільства. In the article the...»

«УДК 371.671(075.3) І. І. Смагін, кандидат наук з державного управління, доцент, проректор (Житомирський ОІППО, м. Житомир) igsmagin@gmail.com ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ З СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 70-Х РОКІВ ХХ СТ. У статті, на основі типології В. П. Максаковського, аналізуються складові книжкового методичного комплексу першої половини 70-х рр. ХХ ст. для вчителів суспільствознавства. На основі аналізу зроблено висновок про виконання методичним комплексом завдань з...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 52. Філософські науки УДК 316.647.5 – 172,3 Я. Г. Кучін, аcпірант (Житомирський державний університет імені Івана Франка) ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У статті розглядаються питання сучасного стану трудових відносин в українському соціумі, зокрема приділена увага питанню розвитку підприємницької діяльності, виокремлено ряд аспектів особливостей розвитку сучасних трудових відносин, акцентується увага на необхідності...»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Історичний розвиток поглядів учених на роль  виконавчої влади в державі  Міхровська Марина Станіславівна, асистент кафедри адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка УДК 342.5 Однією з ознак демократичної держави в сучасному світі вважається наявність у такій державі системи поділу влад. Конституцією України визначено, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»