WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Пен Чен, асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка реалістиЧне опоВідання і.Франка «лесиШина Челядь». осоБлиВості й проБлеМи перекладУ китайськоЮ МоВоЮ У статті ...»

-- [ Страница 1 ] --

1. Бердник Олесь. Вогнесміх. – К.: Тріада-А, 2006. – 550 с.; 2. Бердник О. Діти Безмежжя: [романи і повісті] / Олесь Бердник. – К.: Тріада-А: «Афон» ВД, 2004. – 680 с.; 3.

Бердник О. Зоряний Корсар: [роман] / Олесь Бердник; [передмов. Г. Прашкевича]. – К.:

Тріада-А: «Афон» ВД, 2004. – 572 с.; 4. Міжнародний біографічний словник дисидентів країн Центральної та Східної Європи й колишнього СРСР / Є. Захаров, Б. Захаров

(уклад.);. Харківська правозахисна група. – Харків, 2006. – Т. 1. – 504 с.; 5. Опанасюк А.

С. Сучасна фізична картина світу. Мікро-, макро- та мегасвіти. – Суми: В-во Сумського Державного університету, 2005. – 119 с.; 6.Олійник Т. Микола Руденко знав, як врятувати людство // Персонал Плюс. – № 15(155). – 17-23 квітня 2008 р. [Електронний ресурс].

– Режим доступу: http://ukrgazeta.plus.org.ua/print.php?ida=2325; 7. Руденко М.Д. Енергія прогрессу. Гносис і сучасність. Метафізична поема. Публіцистика. Поема. – К.: Журналіст України. – 2008. – 716 с.

Пен Чен, асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка реалістиЧне опоВідання і.Франка «лесиШина Челядь».

осоБлиВості й проБлеМи перекладУ китайськоЮ МоВоЮ У статті розглядаються принципи інтерпретації лексичного складу та стилістичного виміру раннього оповідання «Лесишина челядь» І.Франка в перекладі китайською мовою.

Ключові слова: реалізм, фразеологізм, діалектизм, лексичний аналог.

В статье рассматриваются принципы интерпретации лексического и стилистического измерения в раннем рассказе «Лесишина челядь» И. Франка в переводе на китайский язык.

Ключевые слова: реализм, фразеологизм, диалектизм, лексический аналог.

The paper deals with the analysis of lexical means and stylistic devices in I.Franko’s early short story “Lesishina chel’ad’” (“Lesikha’s household”) translated into Chinese.

Key words: realism, fixed phrase, dialect word, lexical equivalent.

Як зазначено у примітках до повного видання творів І. Франка у 50-ти томах, зокрема 14 тому, в якому і надруковано оповідання “Лесишина челядь” – твір вперше з’явився друком в альманасі “Дністрянка на 1877 рік” (вийшов восени 1876р.), с. 57-64, під псевдонімом Джеджалик. 1890 р. Календар “Дністрянка” (1876) був першим виданням “Академического кружка”, і саме в цьому калентарі вперше було надруковано оповідання Івана Франка “Лесишина челядь”.

Згодом оповідання ввійшло до збірки “В поті чола. Образки з життя робучого люду” (Львів, 1890, с. 1-11), з якої потім передруковувалось окремим виданням (Львів, 1901), у кн. “Хвиля за хвилею” (Чернігів1901с. 158-173), а також у всіх повних зібраннях творів Івана Франка.

Після незначної стилістичної переробки Франко вмістив твір у збірці “Маніпулянтка і інші оповідання”, що вийшла друком у Львові двома виданнями (1904, с. 111-135, та 1906, с. 109-133).

У передмові до збірки “Добрий заробок і інші оповідання” (Львів, 1902) Франко писав, що його ранні оповідання (“Вугляр”, ”Два приятелі”, “Лесишина челядь”) пов'язані із задумом “збирати матеріали, ескізи та оповідання для змалювання образу нашої суспільності в різних її верствах, у різних змаганнях, працях, заробітках, стражданнях, поривах, ілюзіях та настроях” [4. 324].

У “Лесишиній челяді”, зокрема, письменник хотів “змалювати контраст між красою природи і мізерією людського життя”(с. VI).”[2:450] Як відомо, дослідження оповідань І. Франка в українському літературознавстві має солідну бібліографію. Першопричини таких масштабних і глибоких наукових студій цілком зрозумілі, адже як справедливо писав ще М. Рильський, про малу прозу Івана Франка: “гранично проста, стримана, ясна, без ніякої орнаментації. А при тому вона невичерпно широка своїми темами, сюжетами, мотивами, настроями” [5:3].

Вивченню творчості І. Франка, зокрема його прози, насправді багато уваги приділили відомі українські літературознавці XXст – О. Білецький, І. Басс, М. Возняк, Г. Вервес, Є. Кирилюк, П. Колесник, Ю. Кобелецький, А. Халімончук, С. Шурат. Дослідники В.

Власенко, І. Денисюк, К. Кутковець, О. Мороз, М. Мундяк, І.Сірак, А. Скоць, Л. Третяк, І.

Цапеко Д. Гондорова, Я. Грицак та ін. Опублікували ряд монографій та статей у журналах та у збірниках, присвячених творчості. Натомість про переклади творів І.Франка китайською мовою маємо мінімум праць та й ті мають не науковий, а інформативнопопуляризаторський характер.

Безсумнівною художньою довершеністю відзначається раннє оповідання І.Франка “Лесишина челядь”. Це невеликий образок, в якому описано події одного неповного літнього дня в родині старої селянки, вдови небіжчика Леся. Але в цьому лаконічному образку цілком чітко хоча й мінімумом засобів, окреслено індивідуальні характери персонажів, а з тим – і різні долі людей яких життя об'єднало в одну родину. Починається оповідання пречудовим пейзажем – описом літнього ранку – й закінчується, коли надворі вже смеркалося. У оповіданні немає якихось непересічних подій чи широкого соціального конфлікту це показ буднів звичайної селянської родини. Але, соціальне тло раз у раз таки відчувається, зокрема в тому, що повідомляє автор про головну героїню. Лесиха – жінка досить заможна, у неї працює хлопчина – наймит Василь, живе дід – жебрак Заруба,її рідні – це син Гнат та його дружина Анна, дочка Горпина. Відкритого конфлікту між цими членами родини немає та й не в ньому основний сенс оповідання.

Жодної "натуралістичної" деталі, кульмінації непростих стосунків членів родини в оповіданні, Лесишина челядь, насправді не показується. І. Франко органічно, в силу свого природного таланту письменника-реаліста, аналітика й не прагнув показати ідилію селянського життя. Він, за його власним виразом, малював ”контраст між красою природи і мізерією окремого людського життя”.[4,327] У чому ж полягає ця“мізерія”людського життя. Життя, яке може й повинно бути наповнене добром і щастям.

Вся "челядь" – усі члени родини Лесихи потерпають від її характеру бо вонавміла з’їдати чужу душуяк іржа залізо.[2:256] Але чи щаслива вонаНіВона працює не меншеа можей більше від усіх інших покірно несе на собі тягар побутових проблем. По-своєму нещасні й знедолені й дід Зарубаі наймит Васильі бідна невістка Анна. Ще не відомочи буде щаслива її дочка-Горпина, яку любить бідний парубок Митро. Але ніколи не має душевного спокою й Лесиха. Тому й зауважує І. Франко таке Лиш людипани сотворіннямучаться тодіколи спочиває природа". [4:327] Переклад цього оповідання китайською мовою було здійснено перекладачем (Фу Ке)і видано у збірці прози Івана Франка, яка складалась із ряду його найвідоміших оповідань та двох повістей «Борислав сміється» та «Boa conctrictor» у 1986 році у видавництві “Шанхай І Вень”.

Навіть на початку цього оповідання вже можна впізнати в авторові справжнього митця. Особливо відчувається це в опиcі загального колориту місцевості й пейзажу...“у холоднім легенькім вітрі ледве-ледве леліється широкий лан жита. Житомов золото.

Колоссяначе праникиаж похилилося під вагою зерна та перлових крапель росищо позвисали з кождої стебелинки.” [2:254] Ця мальовнича картина сільського лану китайською мовою відтворена так:...

..

.[1:3]

Автор, як бачимо, використовує метафори і образні порівняння зокрема:

“леліється”“мов золото”“наче праники”. Дієслово “леліється” передається одиничною лексемою в китайській мові “”, натомість буквально це означає в перекладі із китайської українською:“хитається”, тобто перекладач уникнув образності в порівнянні, переклав дослівно. Порівняння “мов золото” передається одиничною лексемою в китайській мові“”, відповідно й передається в перекладі:“як золото”.

Порівняння “Наче праники” перекладається так: “”, що буквально в перекладі:“як інструмент для відбивання білизни перед пранням на заході України”. Перекладач уникнув образності в порівнянні, переклав дослівно.

Звернемося до ще одного опису, а саме:“...у селі піднявся гамірзакипіло життям.

Вигін запестрівся від худобияку гнали на пашу. За худобою йшли заспані та немиті пастухи. Декотрі лишеньякі вспіли вже й поснідатиспівали веселогойкали та вилускували батогамиженучи свій товар.” [2:254]

У перекладі китайською цю сцену відтворено так:…

..

.

.[1:3] Навіть із наведених прикладів стає зрозумілимщо там де не використовуються діалектизми або авторські неологізми, перекладач доволі точно передає зміст і стиль викладу автора твору. Для чіткішої характеристики способу життя цієї родини І.Франко зауважує таку деталь: “з хати закурився дим. Господині топлять заранащоб вчасно зварити обід молодших виправляють в поле. Лиш у старої Лесихи не куриться зо стріхи. Хоча там їх тристарадонька Горпина і молода невістка Аннаале вони таки ніколи рано не топлятьусе ввечір. Вечором спечуть та зварять що там треба– а весь день божистий не дбають. Запопадні господиніхоть куди”.[2:254]

У перекладі китайською це авторське спостереження, відтворене так:…

..

.

–.

..

.[1:3,4] Прикметник “божистий” передається у китайській мові “”тобто “вдень”(коли світить сонце). На заході України народ глибоко релігійнийвіра є основою світогляду, тому в народній лексиці та образному мисленні є багато алюзій біблійного походження і відповідних їм лексемщо мають в основі своїй емоційний зв'язок із Святим Письмом біблійного, ускладнює переклад й те, що І. Франко часто використовує діалектні слова, а саме: “запопадні”, що передається китайською мовою як “”, буквально у перекладі українською із китайської, “працьовитий”.

Із контексту оповідання постає питаннячому лиш у старої Лесихи не куриться зі стріхичому вони ніколи рано не топлять а усе ввечір. Тому що сім'я Лесихи – особливасправді відрізняється від інших. Увечері вони вже всю роботу зробили.

Другий день їм нічим турбуватися. Це зручніше й трохи простіше для господиніяка тяжко працює в полі, отож, розуміємо, що Лесиха є людиною раціональною, ощадливо веде власне господарство.

Ми спеціально так докладно зупинилися на першій частині оповіданнящоб підкреслити засади ставлення автора до головного персонажа і глибину розуміння І.Франком людської психології і неоднозначності людської натури. Спостерігаються зорганізовані автором градації такого зацікавлення до цієї незвичайної персони, навіть попри тещо з першої зустрічі з Лесихою симпатії вона не викликає. “Лесиха була й справді жінка дуже господарна та запопадлива. Сукриста дуже та тверда. Бувалояк на що завізьметьсято хоть рака лазьусе поставить на своїм. Хоть волосся у неї і сивілото лице її було червоне і здоровеяк цвикльовий буряк. Облесного й масного язика в неї не було. Зате говорила все уривчасто і якось мов сердито. Жарту або якого іншого радого та щирого слова не чув від неї ніхто. Кождомуаби хтовміла дотяти своїм острим язиком. Правдакажутьне з добра вона така й стала. Небіжчик Лесьповідаютьубивав її тяжко за молодих літприбивав кілком за косу до лави та бив... З горя вона тоді не раз і напиваласяі той звичай лишився у неї ще й дотеперхоть ніколи п'янство не довело її до тогощоб розтринькувала та прошастувала гірко запрацьоване добро. Коли пилато пила сама. В її хаті ані в селі ніхто від неї ніколи й не понюхав порції горівки. Стара Лесиха була дуже тверда і скупа.”.[2:255] У перекладі китайською ця особистісна та портретна, а з тим й людська характеристика відтворена так:….


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


.

...

.

..

……..

..[1:4] Слово “сукриста” так відтворене китайською мовою:“”буквально у перекладі з китайської українською “той, який має твердукруту вдачу”. Ідіома “хоть рака лазь” китайською мовою відтворений так:“”тобто передається у китайській мові як “неважливонаскільки це важливо”, себто знову ж не у формі образного вислову, а у прямому значенні фрази; “цвикльовий” китайською мовою так перекладається:“”в зворотньому перекладі із китайської українською –“солодкий”.

“облесного”передається у китайській мові так:“”тобто цілком точно– “улесливий”;“масного” перекладений китайською мовою так:“”буквально перекладається як “красивий”. Ідіома “своїм острим язиком”у тексті перекладається так:“ ”так само перекладено як образний вислів-“гостре слово”, що зберігає образність першопочаткового вислову.

Отожу першій частині автор ознайомив читачів з членами сім'ї Лесихи і розповів короткі епізоди життя кожного з них. Письменнику достатньо декількох зауваг для того, щоб точно репрезентувати героїв: Гнат, лесишин сину селі пліткували про ньогокажучищо він крадій. Анна Тимишинадружина Гната – сирота. Вона була красивоюале через гризоти, сварки та бійкиїї краса стала щезати. Був ще у Лесихи хлопчина-наймит Васильщо пас худобу. Він також сирота його батьки були багаті, але померли під час холери. Після їхньої смерті два рази Василь переходив у “чужі руки”. Нарешті віддали Василя на службу до старої Лесихи. Життя його нудне й безбарвнеале Василь часто співаєйого називали в селі “галаєм” можливо спів – це єдиний спосібяким Василь виражає свій відчайсвої почуттясвої емоції. Слово “галаєм” у китайській мові так перекладається:“”у зворотньому перекладі з китайської – українською “гучний”. Кожного разу коли він співає“голоси та співанки плелися в його голові в якімось дикім неладі і моталисямов клоччя сіна в буйнім вітрі. Вони не цікавилиа тільки заглушували його.”[2:256] вираз“мов клоччя сіна в буйнім вітрі”перекладається китайською так“”це порівняння передається з китайської українською “як вітер піднімає сіна безладно вгору”.

Найточніша і найвлучніша характеристика головної героїні полягає у авторському зауваженні стосовно того, як Лесиха вміла “з'їдати чужу душуяк іржа залізо”. Цей фразеологізм і образне порівняння в одному виразі перекладається китайською буквальноа саме“”а (з китайської українською “іржі корозії заліза підхід до тортур серцях чужих”). “ Героїня насправді погано ставиться до своїх домашніхособливо до наймита Василя та невістки Анни.

До слова можна вбачати тут інтертекстуальний зв'язок із І. Нечуєм – Левицьким та його відомим твором “Кайдашева сім'я”. У другій та третій частині оповідання І.

Франка описується щоденна праця у сім'ї Лесихи: Лесихаїї дочка Горпинаневістка Анна жнуть жито. Коли Лесиха чує спів і розмову Аннито дратуєтьсято розумієщо невістка не любить її синане шанує йоготому вона не раз свариться з Анноюробить їй зауваженняале не може насправді виявити тещо як жінкадуже добре розуміє душевний стан Анни. Горпина добра дитинау неї розвинене почуття справедливостісаме тому вона намагається захистити невістку Анну. Хоча Анна декілька разів збиралася із внутрішними силаминамагалася спростовувати словаякі звернені свекрухою до неї. Анна у дуже важкому становищіуночі вона не могла заснутивона відчувала тугуненависть й жаль, бо відчувала себе немовби кріпачка у сім'їа не член родини. Це, а також сарказм і зневагаякими сповнені слова Гната “А не підеш ти спатитиробітнице моя неплачена!...”[2:263] китайською мовою так перекладено:“ ……” [1:15]доволі точно передає драму молодої жінкияка змушена проживати не своє життя.

По загальній атмосфері в родиніщо постає із уривків розмов між героями (цілісна стилістика оповідання свідомо вибудовується автором саме таким чином – Пен Чен )стає зрозумілимищо Лесиха сама є глибоко нещасною людиною і тому сіє нещастя навкруги.

В молодості“небіжчик Лесьповідаютьубивав її тяжко за молодих літприбивав кілком за косу до лави та бив...”[2:255] а потім вже й вона принижує своїх близьких в'їдливими зауваженнями і нездатністю поспівчувати. Лесиха і син ставляться до Анни однаково байдужебез поваги і розуміння“-от що їй на голові! Господиня моя зателепана!

Які співаночка виводить! – перебила гнівно Лесиха”. [2:259]“…а Васильнаслухавшися сварки Лесихи і відібравши зо два бухнаки межи плечі поліз на піч і заснув,…” [2:261].Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Клименко Н.Ф., акад. НАН України, д. філол. н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка ЛЕКСИКО-СЛОВОТВІРНІ КАТЕГОРІЇ СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ У ЗІСТАВНОМУ АСПЕКТІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВ) У статті в зіставному плані розглянуто семантичну структуру лексико-словотвірної категорії композитних темпоральних прикметників, її моделі та засоби вираження, окреслено словотвірний паралелізм похідних з семантикою темпоральності, продуктивність способів словотворення. Ключові...»

«Науковий вісник Ужгородського університету, 2013 Олеся ХАРЬКІВСЬКА УДК 811.161.2’282.22(477.87) ВІДДІЄСЛІВНІ ІМЕННИКИ СЕРЕДНЬОГО РОДУ В УКРАЇНСЬКИХ ГОВОРАХ ЗАКАРПАТТЯ Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – 2013. – Випуск 2 (30) Харьківська О.В. Віддієслівні іменники середнього роду в українських говорах Закарпаття; 15 стор.; кількість бібліографічних джерел – 10; мова – українська. Анотація. У статті описано словотвір віддієслівних іменників...»

«Д.І. Квеселевич. Класифікація інкорпорованих складних слів (на матеріалі англійської мови) УДК 81.373.4 Д.І. Квеселевич, доктор філологічних наук, професор (Житомирський державний університет) КЛАСИФІКАЦІЯ ІНКОРПОРОВАНИХ СКЛАДНИХ СЛІВ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)1 У статті запропоновано класифікацію інкорпорованих складних слів. Словоскладання в сучасній англійській мові може відбуватися в результаті дії двох різних процесів: 1) процесу лексикалізації словосполучення із зміною порядку...»

«Випуск 28. 55 УДК [821.161.2 +821.162.1] (09) Дємєхіна Діна ОБРАЗ УПИРЯ В РОМАНТИЧНИХ БАЛАДАХ С. РУДАНСЬКОГО ТА А. МІЦКЕВИЧА Стаття присвячена проблемі використання демонології, зокрема образу упиря, на сторінках літературних творів. На прикладі балад С. Руданського та А. Міцкевича проаналізовано найбільш неодновимірний і неоднозначний щодо потрактування в слов’янській демонології образ упиря та його використання в українській та польській літературі романтизму, зокрема в романтичних баладах...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ На правах рукопису Харьківська Олеся Василівна УДК 811.161.2’282.2(477.87) СУФІКСАЛЬНИЙ СЛОВОТВІР АПЕЛЯТИВНИХ ІМЕННИКІВ В УКРАЇНСЬКИХ ГОВОРАХ ЗАКАРПАТТЯ Спеціальність 10.02.01 – українська мова Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Науковий керівник Сабадош І.В., доктор філологічних наук, професор Ужгород – 2015 ЗМІСТ СПИСОК...»

«ISSN 2222-551Х. ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ. Серія «ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ». 2014. № 1 (7) УДК 81 811 111 А.Л. СМОЛЯНА, аспірант кафедри англійської філології Київського університету імені Бориса Грінченка ФРЕЙМОВА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО КОЛАЖУ (на матеріалі суперобкладинок англомовної літератури) У статті розглядається мовленнєвий жанр рекламно-інформаційного колажу, наведеного на суперобкладинці англомовної літератури. Досліджено його семантичну...»

«Учені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – 2012. – Т. 25 (64), № 2 (1). – С. 187–192. УДК 81’373.7:81’42 ДИСКУРСИВНО-РАНГОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕМ У ДИСКУРСИВНИХ ПРАКТИКАХ: ТИПОЛОГІЙНІ ВИЯВИ ФРАЗЕМНИХ ІГРОВИХ НАЧАЛ Краснобаєва-Чорна Жанна Донецький національний університет, Донецьк, Україна У статті встановлено вияв моделювальної діяльності дискурсивної рефлексії у фразеології. Окреслено інвентар прийомів мовної гри,...»

«Національна академія наук України Український мовно-інформаційний фонд На правах рукопису БАБИЧ Богдан Віталійович УДК 808.3-56 ІНТЕРПРЕТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ФОРМАЛЬНО-СИНТАКСИЧНИХ СТРУКТУР УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Спеціальність 10.02.01 Українська мова Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Науковий керівник Чумак Володимир Васильович канд. філол. н., ст. наук. сп. Київ 2000 Зміст Вступ _ 4 Розділ 1 _ 14 Синтаксичні структури в аспекті лінгвістичного моделювання 14 1.1 Метод...»

«Довкілля, 2006. – 716 с. 8. Українська мова. Енциклопедія / Редкол.: Русанівський В.М., Тараненко О.О. (співголови), Зяблюк М.П. та ін. – К.: Укр. енциклопедія, 2000. – 752 с. 9. Смычковская Ю.А. Снтаксис современного испанского языка. – К.: Вища школа, 1979. – 192 с.10. Тетерукова И.М. Грамматические трансформации текста при переводе. / Автореф. на соиск. уч. степ. канд. филол. н. – М., 2009, режим доступу: http://www.dissercat.com/content/grammaticheskietransformatsii-teksta-pri-perevode 11....»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА АЛЕКСАНДРУК Ірина Володимирівна УДК 811.11–26:82–312.9 ВЕРБАЛІЗАЦІЯ МОЖЛИВИХ СВІТІВ У ЖАНРІ ФЕНТЕЗІ (на матеріалі творів сучасних англійських та американських авторів) Спеціальність 10.02.04 – германські мови АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Харків – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі теорії та практики перекладу романо-германських мов Рівненського інституту...»

«Г.М. Доброльожа. Образна парадигма фразеологізмів з компонентом собака УДК.413.18 Г.М. Доброльожа, кандидат філологічних наук, старший викладач (Житомирський педуніверситет) ОБРАЗНА ПАРАДИГМА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ СОБАКА Вивчати фразеологічну спадщину рідного краю можна і за підручником. Однак значно цікавіший шлях це конкретна образна характеристика фразеологічного персонажа – собаки. Коли в людській господі з’явився собака – не відомо, однак найімовірніше – це 17 тисячоліть тому...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 52. Філологічні науки УДК 811.Ш+81'42 Г. В. Кузнєцова, кандидат філологічних наук, старший викладач; В. В. Болейко, магістрант (Житомирський державний університет імені Івана Франка) КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ ІНТЕРВ'Ю В СУЧАСНІЙ АМЕРИКАНСЬКІЙ ПРЕСІ У статті розглядаються комунікативно-прагматичні особливості тексту-інтерв'ю сучасної американської преси. Визначено основні мовні засоби, які вживаються з метою реалізації...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології КОМПАРАТИВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ І ЛІТЕРАТУР ПАМ’ЯТІ АКАДЕМІКА ЛЕОНІДА БУЛАХОВСЬКОГО Збірник наукових праць Випуск 18 Засновано 1999 року Київ-2012 УДК 81-115:82.091=16 ISSN 2075-437X ББК 80/84Слав Затверджено Вченою радою Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Протокол № 10 від 28 травня 2012 р. Свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу інформації видано...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»