WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«О.В. Ємець. Лімерик у стилістичному та перекладознавчому аспектах УДК 81’373.612.2 О.В. Ємець, кандидат філологічних наук, доцент (Хмельницький національний університет) ...»

О.В. Ємець. Лімерик у стилістичному та перекладознавчому аспектах

УДК 81’373.612.2

О.В. Ємець,

кандидат філологічних наук, доцент

(Хмельницький національний університет)

ЛІМЕРИК У СТИЛІСТИЧНОМУ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧОМУ АСПЕКТАХ

У статті розглядаються стилістичні особливості лімерика – національного англійського типу гумористичних

віршів. Визначаються основні стилістичні прийоми створення лімериків – гіпербола, мейозис, гра слів;

формулюються прийоми перекладу цих поетичних текстів. Компенсація пропонується в якості одного із засобів передачі гри слів у перекладі.

В останні десятиліття досягнення художньої літератури, зокрема поезії, стають надбанням текстів інших функціональних стилів – публіцистики, рекламних текстів. Це стосується використання образності, антитези, рими. Мова реклами збагачується завдяки використанню прийомів поетичності, гри слів. Таким чином розвивається ігрова функція поезії. Й. Хензинга відзначав ігрову природу поезії: поезія стоїть по той бік серйозного; щоб зрозуміти поезію, "потрібно мудрість дитини поставити вище за мудрість дорослого" [1: 139].

Таке прийняття поезії як гри особливо стосується гумористичних віршів-лімериків. Лімерик – це по суті національний англійський жанр гумористичної поезії, який був надзвичайно популярний у ХІХ столітті. У ХХ столітті він продовжував розвиватися у Великій Британії і США, але в Україні лімерики мало відомі і майже не перекладалися.

Метою нашої роботи є визначення основних стилістичних засобів, що використовуються у лімериках, та прийомів перекладу цих віршів.

Фактично "батьком" літературних лімериків був Едвард Лір. Він використав форму жартівливих народних пісень, які пов’язують з ірландським містом Лімерик. Лімерики мали чітку форму – вони складалися з п’яти рядків анапестом, що римувалися за схемою ааbbа. Перший рядок завжди починається словами There was a young man of …, а закінчувався назвою села, міста або країни. Лімерики розповідали про якусь веселу подію чи висміювали знайомих людей [2: 10].

Едвард Лір дещо змінив традиційну форму лімерика, скоротивши кількість рядків до чотирьох, а в третій рядок ввів внутрішню риму:

There was an old man of Moldavia, Who had the most curious behaviour;

For while he was able, he slept on a table, That funny Old Man of Moldavia.

Щоправда, послідовники Ліра – Л. Керролл, Х. Беллок, Г. Честертон, О. Неш та інші – повернулися до п’яти рядків у вірші. Проте основний напрямок поетичної гри у лімерику – доведення повної риси людини або явища до абсурду – залишився.

There was a young woman named Riley, Who valued old candle-ends highly.

When no one was looking She used them for cooking.

"It’s wicked to waste", she said dryly.

У російському перекладі М. Редькіної ця абсурдна "економія", скупість передані точно.

Хозяйка одна из Ньюарка Хранила свечные огарки.

Когда не было круп, Она клала их в суп.

И слыла экономной кухаркой.

Основний стилістичний прийом, який використовується у багатьох лімериках – це гіпербола. У Едварда Ліра часто перебільшується певна риса зовнішності (ніс, борода).

There was a Young Lady who nose Was so long that it reached to her toes;

So she hired an Old Lady, whose conduct was steady, To carry that wonderful nose.

Крім зовнішності, у лімериках гіперболізуються риси характеру людей – надмірна охайність, обережність, самовпевненість, жадібність.

There was a young lady of Crete, Who was so exceedingly neat, When she got out of bed.

She stood on her head, To make sure of not soiling her feet.

Гіперболізована охайність ілюструє відомий фразеологізм turn upside down – дівчина стоїть на голові, щоб не забруднити ноги. У перекладі ми намагалися передати цю абсурдну і кумедну ситуацію.

Жила собі дівчина з Огайо, О.В. Ємець. Лімерик у стилістичному та перекладознавчому аспектах Яка була надзвичайно охайна.

Коли вона піднімалася з ліжка, Вона стояла на голові, а не на ніжках, Щоб не забруднити ніжки негайно.

(переклад О. Ємця) Мейозис, що є протилежним до гіперболи тропом, відображає абсурдне бажання схуднути, бути стрункою будь-якою ціною.

There was a young lady of Lynn, Who was so uncommonly thin That when she essayed To drink lemonade, She slipped through the straw and fell in.

Дівчина з міста Варшава Була занадто худорлява.

Захотіла вона одного разу Випити лимонаду без газу – І у соломинку впала, роззява.

(переклад М. Топоровської) Перекладознавчий аспект дослідження лімериків є дуже цікавим. З власного досвіду можна сказати, що курс художнього перекладу варто починати з перекладу лімериків. По-перше, це розширює ерудицію студентів, їх знання англійської культури і літератури. По-друге, лімерики базуються на відомих студентам стилістичних засобах. По-третє, така робота сприяє розвитку навичок перекладу поетичних текстів, вмінню підбирати риму, актуалізувати гумористичний ефект тексту оригіналу у перекладі. Можна сформулювати ряд прийомів перекладу лімериків.

1) Заміна географічної назви в оригіналі на таку географічну назву у перекладі, яка б римувалася з ключовим словом (огарки – кухарка Ньюарк; охайно Огайо; худорлява Варшава). 2) Точна передача системи римування – перший рядок римується з другим і п’ятим, а третій рядок – з четвертим. Крім того, під час перекладу поезії Е. Ліра слід зберегти внутрішню риму. 3) Відтворення гри слів в оригіналі, що базується на зміні або декомпозиції фразеологізму, омонімії чи паронімії.

Один з відомих лімериків включає гру слів в останньому рядку, основою якої є омонімія речень Your fare (Ваш білет) та You’re fair (Ви красиві).

There was a young girl of West Ham Who hastily jumped on a tram.

When she had embarked The conductor remarked: "Your fare".

She answered: "Yes, I am".

У перекладі повністю передати цю гру слів неможливо у зв’язку з відсутністю аналогічної омонімії в українській мові [3: 100]. Тому нами використано прийом компенсації – паронімія слів білет-балет замість омонімії.

Жила собі дівчина на Гавайях, Яка завжди їздила на трамваях.

Коли вона виходила, кондуктор запитав: "Де ваш білет?" Вона відповіла: "Так, я люблю балет Але, на жаль, у нас немає балету на Гавайях ".

(переклад О. Ємця) Гра слів у лімериках може базуватися на полісемії, як у наведеному нижче вірші man – Isle of Man.

There was a young lady of station, "I love man", was her sole exclamation;

But when men cried, "You flatter" She replied, "Oh! No matter, Isle of Man is the true explanation".

(L. Carroll) Декомпозиція або зміна фразеологізму може створити сильний гумористичний ефект. У лімерику А. Беннета реалізуються одночасно пряме і переносне значення словосполучення pay through the nose (платити забагато грошей).

There was a young man of Montrose Who had pockets in none of his clothes.

When asked by his lass Where he carried his brass, He said, "Darling, I pay through the nose".

О.В. Ємець. Лімерик у стилістичному та перекладознавчому аспектах В іншому лімерику фразеологізм hope for the best змінюється на протилежний за прагматикою hope for the worst, який по суті стає оксюмороном. Традиційний "чорний" гумор щодо нелюбові між тещею і зятем оновлюється завдяки грі слів.

There was a young man from Laconia, Whose mother-in-law had pneumonia.

He hoped for the worst, And after March first, They buried her ‘neath a begonia.

У перекладі змінений фразеологізм передати нескладно, як і риму Laconia – pneumonia – begonia, оскільки українські відповідники римуються аналогічно.

Жив молодий чоловік у Лаконії.

Його теща захворіла на пневмонію.

Він на гірше сподівався, І коли березень почався, Вони поховали її під бегонією.

(переклад Н. Новаковської) Сама форма лімерика сприяє використанню синтаксичних виразових засобів – анафори, паралельних конструкцій. Особливий гумористичний ефект створює зворотний паралелізм, або хіазм.

There was a young lady of Niger, Who smiled as rode on a tiger.

They returned from the ride With the lady inside – And the smile on the face of the tiger!

(C. Monkhouse) Лімерик, відроджений Ліром, отримав подальший розвиток у минулому столітті. До нього зверталися такі відомі прозаїки, як Джон Голсуорсі. Нові лімерики у другій половині ХХ століття продовжують традиції Ліра, доповнюють вірші новими темами – від політики до науки.

There’s a notable family named Stein:

There’s Gertrude, there’s Ep, and there’s Ein.

Gert’s prose is the bunk, Ep’s sculpture is junk, And no one can understand Ein!

У перекладі ми підсилили розмовне забарвлення цього іронічного лімерика.

Є відома сімейка Штейн.

Є Гертруда, є Еп і є Ейн.

Проза Герти – мура, Твори Епа – дурня, І ніхто не розуміє Ейна.

Таким чином, основними стилістичними засобами у лімериках є тропи кількості (гіпербола, мейозис), гра слів, синтаксичні конструкції. Ці засоби сприяють створенню гумористичного або іронічного ефекту, оскільки вони актуалізують абсурдність, незвичайність ситуації. Дослідження лімериків є перспективним і цікавим як на заняттях зі стилістики, так і з практики перекладу, оскільки дозволяє удосконалювати навички аналізу і перекладу коротких віршів, розвивати перекладацькі здібності, вміння відтворювати образність і гру слів у перекладі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня: Пер. с нидерл. – М.: Изд. группа "Прогресс", "Прогресс-Академия", 1.

1992. – 464 с.

2. Topsy-Turvy World. English Humour in Verse. – M.: Progress Publishers, 1974. – 328 p.

Практичний переклад з англійської мови: Навч. посібник / В.Б. Крамар, Ю.П. Мельник, О.В. Ємець, Л.Д. Бурковська 3.

та ін. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – 215 с.

Матеріал надійшов до редакції 10.04. 2008 р.

Емец О.В. Лимерик в стилистическом и переводческом аспектах.

В статье рассматриваются стилистические особенности лимерика – национального английского типа юмористических стихотворений. Определяются основные стилистические приемы создания лимериков – гипербола, мейозис, игра слов; формулируются приемы перевода этих поэтических текстов. Компенсация предлагается в качестве одного из средств передачи игры слов в переводе.

О.В. Ємець. Лімерик у стилістичному та перекладознавчому аспектах Yemets O.V. Limerick in Stylistic and Translation Aspects.

The article considers stylistic peculiarities of limerick – national English type of humorous verses. The main stylistic devices of creating limericks such as hyperbole, meiosis, and play of words are determined; the devices of translating these poetic texts are formulated. Compensation is suggested as a means of rendering play of words in translation.Похожие работы:

«Бовсунівська Т.В., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка роМан-екФраСиС «кораБель дУрніВ» грегорі норМінтона Стаття містить виклад теоретичних підходів до проблеми екфрасису, «вербальної репрезентації візуальної репрезентації». Екфрастичний роман – це жанр, сенс якого розкривається в семіотичному Іншому, наприклад, роман-екфрасис «Корабель дурнів» Г. Нормінтона це варіант семантичної конверсації живопису (Пітера Брейгеля та Ієроніма Босха) в літературний твір....»

«Александрова О.Н., к.філол.н., доц., Таврический Національний університет ім. В.І. Вернадського МІФ ЕВРІПІДА ПРО МЕДЕЮ У ДРАМАТУРГІЇ БОСТА У статті п’єса «Медея» («», 1993) відомого грецького драматурга ХХ століття Боста (, Mentis Bostantzoglou, 1918-1995) розглядається в контексті розвитку європейської і грецької літератури Нового часу, зокрема, виявляються паралелі з трагедією Евріпіда. Ключові слова: грецька драматургія ХХ століття, трагікомедія, Евріпід, Бост (, Mentis Bostantzoglou,...»

«Серія «Філологічна». Випуск 49 265 УДК 811.161.2 373 С. В. Бобиль, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСТО ЗОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ РЯІ/УЯІ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ У статті розглядаються особливості формування іншомовної компетенції під час використання особистісно зорієнтованого підходу. Автор розглядає сутність формування концепції особистісно орієнтованої освіти...»

«РОЗДІЛ І. Когнітивна лінгвістика. 3 (ч. 1), 2011 УДК 81’42 = 133.1 К. П. Єсипович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри романських мов Київського національного лінгвістичного університету Реконструкція концептуальної моделі метаобразу “ЧАРІВНОГО”у французькій народній казці Роботу виконано на кафедрі романських мов КНЛУ У статті здійснено спробу виявити концептуальну структуру метаобразу “ЧАРІВНОГО” у французькій народній казці. Структуру такого метаобразу втілено в когнітивній моделі,...»

«Key words: intermediality, mimesis, ecphrasis, poesis, empathy, expressionistic art, poetry, range of colours, conceptual explosion, the psychology of creativity. УДК 821.111(092)+821.-3.09 Мірошниченко Л.Я., докторант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка література та арХітектура: сакральний простір та епіФаніЧний досВід У статті розглядається одна з можливих варіацій діалогу між літературою та архітектурою у літературному творі. Мова архітектури стає засобом комунікації нових вимірів...»

«337 Випуск 19. УДК 81’373:811.112.2 Турчин В. В., Турчин В. М., Прикарпатський національнийуніверситет ім. В. Стефаника, м. Івано-Франківськ ЛІНГВІСТИЧНІ НАПРЯМКИ У ДОСЛІДжЕННІ АНТОНІМІЇ У статті ми намагаємося показати, як вчені шукають нові шляхи для систематизації нагромадженого матеріалу, використання його з максимальною користю і висловлюють ряд цінних думок щодо вивчення окремих властивостей антонімів. Ключові слова: контрадикторність, контрарність, контрастність, конверсія,...»

«Учені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – 2012. – Т. 25 (64), № 2 (1). – С. 187–192. УДК 81’373.7:81’42 ДИСКУРСИВНО-РАНГОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕМ У ДИСКУРСИВНИХ ПРАКТИКАХ: ТИПОЛОГІЙНІ ВИЯВИ ФРАЗЕМНИХ ІГРОВИХ НАЧАЛ Краснобаєва-Чорна Жанна Донецький національний університет, Донецьк, Україна У статті встановлено вияв моделювальної діяльності дискурсивної рефлексії у фразеології. Окреслено інвентар прийомів мовної гри,...»

«Наукові записки. Серія “Філологічна” УДК 811.161.2’23 Денисевич О. В., Житомирський державний університет імені Івана Франка РЕКЛАМА: ВІД РЕАКЦІЇ ДО СТИМУЛУ У статті проаналізовано асоціативні зв’язки між реакціями реклама зі складу асоціативних полів слівстимулів рекламної сфери. Ключові слова: стимул, реакція, вільний асоціативний експеримент, асоціативне поле, асоціативне значення, мовна картина світу. В статье проанализированы ассоциативные святи между реакциями реклама из состава...»

«– a va me coter combien? – Quinze briques!. J'ai achet des moules au march. Je les ai remplis d'argile. et je les ai mis au four.Quand j'ai vu le rsultat. J'ai dit : – Bon!. Pour les briques, c'est cuit!(.) –Mais des briques.c'est de l'argent! Quinze briques, quinze millions! Отже, розглянуті нами мовні засоби у скетчах допомагають краще зрозуміти їхній вплив на створення комічного ефекту. Гра слів в усіх її виявах є невід’ємною частиною скетчів, адже завдяки різним стилістичним мовним...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Галина Онуфрієнко НАУКОВИЙ СТИЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 2-ге видання перероблене та доповнене НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З АЛҐОРИТМІЧНИМИ ПРИПИСАМИ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури» ББК 81.2 Укр-7я73 УДК 811.161.2(075.8) О-59 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/18.2-2364 від 26.10.2005) Рецензенти:...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 62. Філологічні науки УДК 81.373.72 О. М. Мосейчук, кандидат філологічних наук, доцент (Житомирський державний університет імені Івана Франка) moseichuk@ukr.net СЛОВОТВОРЧЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОДНОСЛІВНИХ ІДІОМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У статті розглянуто шляхи та принципи словотвору однослівних ідіом англійської мови. Однослівні ідіоми утворюються двома основними шляхами: від вже існуючих однослівних ідіом або ідіомфразеологізмів та від одиниць первинної...»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА ПАЛІЙЧУК Анна Леонардівна УДК 811.111’42 НАРАТИВНИЙ КОД ІНТИМІЗАЦІЇ (на матеріалі англомовного художнього дискурсу) Спеціальність 10.02.04 – германські мови Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Харків – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі прикладної лінгвістики Волинського національного університету імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України....»

«Д.І. Квеселевич. Класифікація інкорпорованих складних слів (на матеріалі англійської мови) УДК 81.373.4 Д.І. Квеселевич, доктор філологічних наук, професор (Житомирський державний університет) КЛАСИФІКАЦІЯ ІНКОРПОРОВАНИХ СКЛАДНИХ СЛІВ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)1 У статті запропоновано класифікацію інкорпорованих складних слів. Словоскладання в сучасній англійській мові може відбуватися в результаті дії двох різних процесів: 1) процесу лексикалізації словосполучення із зміною порядку...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»