WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«системних зв’язків у лексичному складі мови. Створена у межах цього дослідження модель типологічного опису семантики соматизмів може бути екстрапольована на дослідження інших ...»

-- [ Страница 1 ] --

системних зв’язків у лексичному складі мови. Створена у межах цього дослідження

модель типологічного опису семантики соматизмів може бути екстрапольована на

дослідження інших тематичних груп лексики.

У найближчій перспективі дослідження вбачається проведення зіставного вивчення структурно-семантичних особливостей меронімів на матеріалі німецької та

англійської мов.

1. Материнська О. В. Типологія найменувань частин тіла : Монографія / О. В.

Материнська. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – 295 с. – (Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження; Т. 5). 2. Andersen E. Lexical Universals of Body-Part Terminology / Elaine Andersen // Universals of human languages / Ed. by J.H. Greenberg. – Vol. 3. Word structure.

– Stanford, California: Stanford University Press, 1978. – P. 335-368. 3. Chaffin R. The concept of a semantic relation / Roger Chaffin // Frames, fields and contrast: new essays in semantic and lexical organization. – Hillsdale; New-Jersey; Hove; London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 1992. – 464 p. 4. Cruse D. A. On the transitivity of the part-whole relation / Alan D. Cruse // Journal of Linguistics. – 1979. – Vol. 15/1. – P. 29-38. 5. Iris M. A. Problems of the part-whole relation / Madelyn Ann Iris, Bonnie E. Litovitz, Martha Evens // Relational model of the lexicon. Representing knowledge in semantic networks (Studies in natural language processing). – Cambridge; NewYork; NewRochelle; Melbourne; Sydney: Cambridge University Press, 1988. – P. 261Husserl E. Zur Lehre von den Ganzen und Teilen / Edmund Husserl // Logische Untersuchungen. – Hamburg: Felix Meiner Verlag, 2009. – 813 S. – (Philosophische Bibliothek ; Bd. 601). 7. Winston M. E., Chaffin R., Herrmann D. A taxonomy of part-whole relations / Morton E. Winston, Roger Chaffin, Douglas Herrmann // Cognitive Science: a multidisciplinary journal. – 1987. – Vol. 11. – P. 417–444.

Мегела І.П., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка коМедія В.ШекСпіра «Сон В літнЮ ніЧ» як піЗнання непіЗнаного (спроба герметичного прочитання) У статті зроблено спробу нового прочитання багатошаровості комедії В.Шекспіра “Сон в літню ніч”, виходячи з принципів герметичного вчення Гермеса Трісмегіста. Розкривається взаємозв’язок різних часово-просторових площин, виористання художнього прийому “театр у театрі”, одночасовості різнорідних подій, метаморфози, магіко-астрологічного знання для відтворення химерної любовної пристрасті на тлі підготовки до весілля античного князя Тезея з царицею амазонок Іпполітою.

Ключові слова: герметизм, астральний світ, фантазія, сновидіння, метаморфози, часопростір, любовна пристрасть, контраст, комізм, притягання відштовхування, ритмізація, вібрація, чоловіче і жіноче начало В статье сделана попытка нового прочтения многоуравневости комедии У.Шекспира “Сон в летнюю ночь” на основании принципов герметического учения Гермеса Трисмегиста. Раскрывается взаимосвязь разных временно-пространственных плоскостей, использование художественного приема “театр в театре”, одновременности различных событий, метаморфозы, магико-астрологического знания для отображения причудливой любовной страсти персонажей на фоне подготовки к свадьбе античного князя Тезея с царицей амазонок Ипполитой.

Ключевые слова: герметизм, астральный мир, фантазия, сновидения, метаморфозы, время - пространство, любовная страсть, контраст, комизм, притяжение и отталкивание, ритмизация, вибрация, мужское и женское начало.

The article attempts to provide an alternative interpretation of a multi-layer comedy by W. Shakepeare “A Midsummer Night’s Dream” based on the principles of Hermes Trismegistus doctrine. The article exposes interconnection of various time and space planes, the uses of fiction technique “theatre in theatre”, coincidence of heterogeneous events, metamorphosis, magic and astrological science to reproduce fanciful love passion against arrangements before the wedding between antique prince Theseus and the Amazons’ queen Hyppolita.

Key words: Hermetism, astral world, fantasy, dreams, metamorphoses, time and space, love passion, contrast, the comic element, attraction and repulsion, rhythmization, vibration, masculine and feminine У ряді праць останнього періоду утверджується думка про неможливість адекватного осмислення епохи Відродження без врахування її герметичної, магіко-астрологічної складової. [1] Б.Г. Кузнецов у монографії «Ідеї й образи Відродження»[2] розкриває унікальну єдність ідеї й образу, виділяє особливу роль художньої\ творчості, яка стала початком формування сучасної картини світу, нових уявлень про час і простір.

Єдність ідеї й образу не єдиний специфічний ренесансний синтез. Найбільш дивовижним є сплав наукових уявлень з уявленнями містичними, що засвідчує,зокрема, діяльність Джона Ді, математика, астронома, філософа, придворного астролога королеви Єлизавети,, наставника поетів, прототипа шекспірівського Просперо.

Будучи ренесансним магом, Ді вчиняв цілком послідовно, коли описував математичні закони, коли складав гороскопиь і коли викликав духів.

Магіко-астрологічні знання, відводять нас до збірника герметичних текстів «Cоrpus Hermetikum» Гермеса Трисмегіста, в якому постулюється єдність принципів побудови всього сущого у Всесвіті, одушевленість й ієрархічність універсуму, Найбільш відомі праці, які приписуються Гермесу Трисмегісту - « Смарагдова скрижаль»

та «Божествений Поймандр». У другій книзі «Божественого Поймандра» - «Поймандрес» (Видіння) - описується метод, яким божественна мудрість відкрилася Гермесу. «Видіння» містить виклад космології Гермеса і таємні знання єгиптян про душу, синкретичну доктрину герметизму, в якій переплелися філософський, релігійний й науковий способи осмислення світу..

Представниками герметизму в добу Відродження були Марсіліо Фічіно, Піко делла Мірандола. До прихильників герметизму можна віднести Джордано Бруно, Томазо Кампанелу, Йоганеса Тритеміуса, Корнелія Агріппу, Роберта Флудда, Парацельса. Розглядаючи Ренесанс, як «останню цілісну культурну систему, побудовану на архетипах, на міфі», Л.Баткін зазначає: «складна амальгама міфологічних мотивів, характерних для Ренесансу, не втратила «життєбудівної» інтенсивності й органічності. Люди Відродження сприймали Мадонн і Немовлят, Венер і Гераклів, грацій і німф, сивілл і святих мудреців, гороскопи і каббалістику, виражаючи себе у готовому духовному матеріалі з небувалою екзальтацією і силою» [3] П.Арнольд, автор праці «Езотеризм Шекспіра» [4 ] стверджує, що серцевину творів Шекспіра, Спенсера, поетів єлизаветинської доби складає езотерична філософія, яка поєднує християнський гностицизм, неоплатонічний герметизм і єврейську каббалу. Ці думки отримали подальшу розробку у працях Ф.Йейтс про герметичне іпідгрунтя творів Шекспіра[5]. Чарльз Ніколь[6] вказує на можливі аллюзії «Короля Ліра» та алхімічної літератури.

Зацікавлення гермеззмом у Шекспіра могло бути інспіроване проповіддями геліоцентризму Джордано Бруно, його описом герметичного осягнення божественності Всесвіту, гностичного трансу, в якому перепліталися магія, філософія, поезія, «О. мадонно, хто заради мене піднесеться до небес, Щоб повернути мій загублений розум?) Бруно і Шекспіра поєднує Уява та її втілення - Театр. Ключовими постаттями театрально-оккультної традиції виступають Джуліо Камілло з Венеції, Роберт Флудд, англійский лікар-окультист, автор герметичних творів, та Френсіс Гревіл, наставник Шекспіра, який слухав проповіді Бруно під час його дискуссій з оксфордськими професорами.[7] (с. 392).

Чільне місце у цьому взаємозв»язку займає оккультна пневматологія Парацельса, згідно якої невидимий духовний аналог Природи, населений дивовижними істотами, духами, що створені з транссубстанційної плоті і за своєю структурою і формою нагадують людей.

Духи зустрічаються на великій асамблеї,, славлячи красу й гармонію Природи.

Вони зримі тільки тими, хто налаштований на частоту \їх ефірних коливань.

Комедія «Сон літньої ночі» написана,ймовірно, до весіллля аристократки й покровительки поетів Єлизавети Карей зТомасом Берклі, що відбувалося 19 лютого 1596 року. Наречена була онукою лорда-камергера Гендстона, який міг використати для цієї акції акторів свого театру. Єлизавета вважалася до цього нареченою Вільяма Герберта, спадкоємця графства Пембрук, є докази, що й найбільш ранні сонети Шекспіра були присвячені саме цьому шлюбу.[8] В основі «Сну літньої ночі» - три сюжетні лінії, пов»язані між собою підготовкою весілля античного князя Тезея з царицею амазонок Іпполітою. Двоє юнаків, Лізандр і Деметрій, змагаються за руку чарівної Гермії. Дівчина кохає Лізандра, але батько забороняє їй вийти за нього заміж. Закохані вирішують втекти з Афін й обвінчатися в лісі,. Подруга Гермії, Гелена, яка безтямно закохана в Деметрія, видає плани втікачів.

Розлючений Деметрій кидається у погоню, Гелена - за ним.

В той же час, цар ельфів Оберон і його дружина, цариця фей, Титанія, які воюють між собою за індійського підлітка, якого кожен з них хотів би мати у своєму почті, прилітають до лісу, щоб побувати на весіллі Тезея й Іпполіти.

Простодушні й грубуваті ремісники воднораз розважають гостей античною любовною трагедією про Пірама і Тісбу, перетворюючи її на фарс. Над цим зачарованим пейзажем владарює місяць, у його срібному царстві все огорнуте таємницею.. Якщо виходити з розуміння міфу як перетворення буття, гри духу в химерних образах на межі жартівливого і веселого, то земне пояснюється введенням людських діянь у сферу божественного. П»єса нагадує містерію, таємниче священодійство, театралізовану виставу, сповнену бурлеску, лірики й фантазії. На думку П.Акройда - це п»єса шаблонів і паралелей, музики й гармонії [9]. Водночас - це й своєрідне посвячення, зашифроване у формі комедії.

Головний стрижень твору- примхи любовної пристрасті.Перше враження виявляється однак неповним. Тут маємо змішання давньокласичних спогадів і сучасних драматургу національних вірувань, звичаїв(астральний план). Афінські ремісники за часів Тезея не розігрували інтермедій на кшталт «Пірама і Тісби», Клинець,Носик, Замірок, Навій, Дудка - типові англійські робітники ХУІ ст. Тезей розмовляє наче англійський лорд, а закохані “афіняни» нагадують молодих джентельменів і пань, яких Шекспір міг бачити у графа Саутгемптона.Різко контрастують антична обстановка з класичним іменем Титанія та германо-романським Обероном і цілком англійським «домашнім» духом, каверзником Паком. Ельфи Оберон і Титанія сваряться, кохають і ревнують, наче люди. Немов у казці, живими істотами виявляються запашний горош ок,павутинка,метелик,гірчичне зернятко.З вини кобольда Пака чарівне зілля спричиняє ряд заплутанних любовних інтриг, обумовлює інші кумедні ситуації. Шекспірівські ельфи – сни і мрії людські; без них героям твору не досягти щасливої гармонії.

Ключем для розкриття глибинного змісту твору служать слова Шекспіра « Усі ми створені з тієї ж субстанції, що й наші сни, і сном огорнуте все наше життя»»..


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


В добу Відродження сновидіння часто використовувалися як драматичний засіб для зображення взаємозв»язку людини з вищими силами., наповнюючи дію таємничістю та містицизмом.

Сновидіння у Шекспіра постають чимось реальнішим, ніж сама дійсність. У комедії постійно співвідносяться дві площни - світ фізичний, земний, матеріальний - та астральний план -невидимий світ тонких, вищих, ніж фізичний план - енергії й утворень, що огортають людину. Астральний план не підлягає законам трьохвимірності простору і містить інформація як з минулого, так і з майбутнього.

Сон і пильнування, ілюзія і реальність, постійно міняються місцями. Персонажі твору перебувають то тут, то там, виявляючи себе по різному спосіб у різних вимірах.

Межею переходу з одного світу в інший служить сон.. Уві сні з персонажами відбуваються дивовижні метаморфози, астральне роздвоєння, видіння,, які переходячи у реальність, змінюють їхню долю.

В астральному плані все взаимодіє інакше, ніж у фізичному світі, не даремно його називають «світом бажань» чи «світом ілюзій»., адже всі конфлікти починаються з емоцій і почуттів.. В астралі існує наше астральне тіло – наша душа.

В астралі сила й матерія майже не відрізняються одна від одної. Субстанція бажання може бути описана як певний тип сили-матерії, яка внаслідок безперервності руху відповідає за найменші порухи величезної кількості істот, які населяють цей світ. Таким чином люди і речі можуть існувати одночасно в одному й тому ж місці та можуть брати участь у різних видах діяльності.

Специфічний стан сну наяву – техніка медитації, за допомогою якої людина переноситься в інші простори. Таке явище відбувається завдяки включенню чакр органів сприймання тонких тіл, що відповідають органам чуттів фізичного плану.

.Шекспір використовує широкий спектр семантики слова «dreem», наповнюючи його різними смисловими відтінками; мріяння, ілюзія,, радість, задоволення, порівнюючи сон з театральною дією.. Мотиви й спонукання персонажів, підкоряються фантазії та інтуіції, а не законам здорового глузду чи сумління. Дивовижні сновидіння легко переходять у грайливу пародію.

Своєрідну роль у цьому виконують ремісники - типові гільдейські майстри, пройняті ще середньовічним світосприйманням,. Простодушні ремісники окрім ролей, написаних для них «творцем», Шекспіром, у заключній сцені розігрують свої ролі, що створює ілюзію вічної театральності і вказує на тонку межу між людиною і маскою.

Відкриваючи свободу для фантазії й імпровізації, комедія-казка породжує своєрідну містерію, сповнену таємничого значення. Поетику тексту визначає феєричний первень, для людини Відродження межі між реальністю і мрією мовби не існує., Атмосфера комедії не така вже безхмарна й осяйна, як може здатися. Кохання Лізандра і Гермії не може бути щасливим в «Афінах»., цьому заважає давній жорстокий закон, втілений в особі Егея :батько має повну владу над дітьми. Для закоханих залишається один вихід – тікати з «Афін» на природу. Тільки там, у таємничому лісі, казкової літньої ночі, розбиваються вікові пута. Отже, не тільки про «примхи кохання», але і про перемогу живого почуття над жорстоким феодальним законом оповідає «підтекст» п»єси.

Наше прочитання «Сну в літню ніч» базується на герметичніих принципах побудови Всесвіту і буття людини.:

1. Менталізму, який можна сформулювати так: весь Всесвіт - думка. Думка є формою енергії. Енергія тотожня духові. Матерія – форма «згущеної» енергії, дух – «розрідженої».Тобто матерія, енергія, дух –синоніми.

2. Принципу відповідності чи аналогії «Як вгорі, так і внизу, як внизу, так і вгорі», існує відповідність між законами і явищами у різних площинах Буття і Життя,, між макрокосмом і мікрокосмом, між світом матеріальним, світом розумним, світом духовним або божественним..

3. Принципу вібрації: весь Всесвіт, вся матерія, з якої він складається, перебуває у русі, вібрує. Різниця між духом і матерією полягає у частоті вібрації. Матерія, посилюючи частоту вібрації, стає духом, і -навпаки.« Чим виший рівень буття, тим виша частота вібрацій. Вміння налаштуватися на потрібну частоту надає людині можливість зрозуміти себе й змінювати оточення.

4. Принципу полярності : все має свою протилежність; протилежності лише «дві сторони однієї медалі», які можуть бути примирені парадоксом;. Всі істини ні що інше, як напівістини. «все гарне і жахливе є нічим іншим як двома полюсами одного й того ж явища». Полярність - закон універсальний і знаходить вираження у всіх сферах природи і життя.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Життя та творча доля академіка Ф.С.Арвата Час невпинно плине і не можна його зупинити. І важко собі уявити, що серед нас ось уже 9 років немає Ф.С.Арвата, 80-ліття якого ми відзначаємо нині. Ще живе багато сучасників, які знали Федора Степановича і зберегли про нього добру пам’ять. Тож сьогодні «маємо свято». Так любив говорити Федір Степанович. Арватівське свято, свято науки, свято відзначення людяності, добропорядності, щирості почуттів. Федір Степанович Арват народився 18 квітня 1928 року в...»

«Лабенко О.А., к. філол. н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка ФранЦУЗько-УкраЇнСька МіЖМоВна оМоніМія: ФорМальні та СтрУктУрно-СеМантиЧні оСоБлиВоСті У статті досліджується явище міжмовної омонімії на матеріалі французької та української мов. Виділено основні характеристики міжмовної омонімії у плані вираження та у плані змісту. Проаналізовано особливості формального вираження та семантичної структури французько-українських міжмовних омонімів. Ключові слова: мовні паралелі,...»

«Children’s Fiction and Its Adult Readership. – New York and London: Routledge, 2009.– 264p. 3. Smith A. Spit Against the Wind. – London: Headline Book Publishing, 2003. — 248p. 4. The Big Valley. – http://en.wikipedia.org/wiki/The_Big_Valley 5.The High Chaparral Home Page. — http://www.thehighchaparral.com/ 6. The Translation of Children’s Literature: A Reader/ Edited by Gillian Lathey. — Clevedon: Multilingual Matters LTD, 2006. — 260 p. дель Ґаудіо С., к. філол. н., доц., Київський...»

«Філологічні науки. – 2014. – Книга 1 УДК 811.111:81’366.58 ВЗАЄМОДІЯ КАТЕГОРІЙ ФУТУРАЛЬНОСТІ І МОДАЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ Гошилик В. Б. Стаття присвячена дослідженню когнітивної природи взаємодії категорій футуральності й модальності в сучасній англійській мові. З’ясовано специфіку майбутнього як сфери потенційних, гіпотетичних дій. Розкрито характер міжкатегорійної взаємодії у вираженні темпоральної семантики аналітичними футуральними формами сучасної англійської мови. Ключові...»

«Г.М. Доброльожа. Образна парадигма фразеологізмів з компонентом собака УДК.413.18 Г.М. Доброльожа, кандидат філологічних наук, старший викладач (Житомирський педуніверситет) ОБРАЗНА ПАРАДИГМА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ СОБАКА Вивчати фразеологічну спадщину рідного краю можна і за підручником. Однак значно цікавіший шлях це конкретна образна характеристика фразеологічного персонажа – собаки. Коли в людській господі з’явився собака – не відомо, однак найімовірніше – це 17 тисячоліть тому...»

«Just think – as Christopher Reeve so eloquently reminded us last night, we are all part of one family – the American family. And each one of us has value.– Заклик до перемін: We can start by doing more to support parents and the job they have to do. Отже підсумовуючи дану статтю, можемо зазначити, що ідіолект може виявлятися в різних комунікативних умовах, а саме політичній, стосовно ідіолекту Гіларі Клінтон. В її ідіолекті переважає соціальний чинник, досвід роботи як юриста та тривала участь...»

«Наукові записки. Серія “Філологічна” УДК 81’373 : 8292 (44) “20” Лісутченко М. К., Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ АРГУМеНТАТиВНиЙ ПОТеНцІАЛ СУБ’ЄКТиВНОЇ МОДАЛЬНОСТІ У ПУБЛІциСТичНиХ СТАТТЯХ ПОЛІТичНОЇ ТеМАТиКи Статтю присвячено дослідженню функціонування елементів, які є виразниками категорії модальності у публіцистичних текстах на політичну тематику. Виявлено, що такі елементи існують на всіх мовних рівнях та імпліцитно виражають ставлення автора до описуваних ним...»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА ПАЛІЙЧУК Анна Леонардівна УДК 811.111’42 НАРАТИВНИЙ КОД ІНТИМІЗАЦІЇ (на матеріалі англомовного художнього дискурсу) Спеціальність 10.02.04 – германські мови Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Харків – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі прикладної лінгвістики Волинського національного університету імені Лесі Українки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України....»

«ISSN 2222-551Х. ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ. Серія «ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ». 2014. № 1 (7) УДК 81 811 111 А.Л. СМОЛЯНА, аспірант кафедри англійської філології Київського університету імені Бориса Грінченка ФРЕЙМОВА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО КОЛАЖУ (на матеріалі суперобкладинок англомовної літератури) У статті розглядається мовленнєвий жанр рекламно-інформаційного колажу, наведеного на суперобкладинці англомовної літератури. Досліджено його семантичну...»

«Таким чином, запропонований підхід до типології евфемізмів та дисфемізмів дає змогу виявити суттєві відмінності між різними класами цих мовних явищ. Для одних денотатів характерними є евфемістичні перейменування, що лише пом’якшують негативне значення, а для інших евфемізми, в яких негативний знак змінюється на позитивний. Зважаючи на це, перспективним видається з’ясування чинників, які зумовлюють зазначені відмінності, а також дослідження використання окремих типів евфемізмів та дисфемізмів...»

«УДК 811.161.2.801. 653 Б.Р. Пристай, кандидат філологічних наук, доцент (Дрогобицький педуніверситет) НАГОЛОШЕННЯ У ГОВОРАХ І АКЦЕНТНА ВАРІАНТНІСТЬ У статті йдеться про акцентологічні особливості та систему наголошення в українській мові (на діалектному матеріалі). Акцентологічні особливості тих чи інших говірок, система наголошення у деяких говорах були предметом дослідження Чучки П.П., Омельяненка І.Ф., Очеретного А.Д., Пури О.Я., Клепікової Г.П., Онишкевича М.О. Такі студії надзвичайно...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології КОМПАРАТИВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ І ЛІТЕРАТУР ПАМ’ЯТІ АКАДЕМІКА ЛЕОНІДА БУЛАХОВСЬКОГО Збірник наукових праць Випуск 18 Засновано 1999 року Київ-2012 УДК 81-115:82.091=16 ISSN 2075-437X ББК 80/84Слав Затверджено Вченою радою Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Протокол № 10 від 28 травня 2012 р. Свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу інформації видано...»

«Київський університет імені Бориса Грінченка АСТРАХАН НАТАЛІЯ ІВАНІВНА УДК 82.01/.09 МОДЕЛЮВАННЯ У ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ: АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ 10.01.06 – теорія літератури Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Житомирському державному університеті імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України. Науковий консультант: доктор філологічних наук, професор ЧИРКОВ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»