WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 651.75 МОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДІЛОВИХ ЛИСТІВ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ) Г.М.Дима, кандидат філологічних наук Н.В.Курінна, студентка магістратури* Розглянуто основні ...»

-- [ Страница 1 ] --

prose works (Goethe’s “Faust”, Grimms’ fairy tales “The White and Black

Bride”, “Little Snow White”, “Foudling-Bird”, “The Goose-Girl at the Well”, “The

Two Brothers”, “Iron John”, “Golden Goose”, “The Hut in the Forest”, “Oneeye, Two-eyes, and Three-eyes”, “Cinderella”, “Donkey Cabbages”, “The

Glass Coffin”, “The True Bride”; and Hoffmann’s “Little Tzahes”).

The analysis of the above-mentioned works shows that each of the

described colours has the same meaning in various tales of different authors.

Colouristics, symbolics, German fairy tales, folklore.

УДК 651.75

МОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДІЛОВИХ ЛИСТІВ (НА МАТЕРІАЛІ

НІМЕЦЬКОЇ МОВИ) Г.М.Дима, кандидат філологічних наук Н.В.Курінна, студентка магістратури* Розглянуто основні складові ділового листа та його мовні характеристики (на матеріалі німецької мови). Проаналізовано пропозиції щодо написання ділового листа та визначення стандартів німецької ділової кореспонденції. Показано особливості загальної структури листа та його складових. Розглянуто деякі варіанти німецьких ділових листів.

Наведено особливості оформлення ділового листа німецькою мовою.

Особливу увагу приділено формулам ввічливості, зокрема, звертання й прощання.

Кореспонденція, діловий лист, додаток, мовні кліше, письмові штампи, німецька мова.

Ділове листування займає значне місце в практиці міжнародного спілкування. Воно може стосуватися відносин між підприємствами, організаціями, громадськими, профспілковими та культовими установами різних країн. Ділове листування висвітлює як загальні питання міжнародних взаємовідносин, так і суто комерційні. Зокрема міжнародна кореспонденція може бути присвячена таким питанням як співробітництво з іноземними фірмами, участь у торговій і комерційній діяльності, підготовка та реалізація контракту, відрядження спеціалістів, підготовка іноземних і національних кадрів, рекламації та врегулювання претензій тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням ділової німецької кореспонденції займались вітчизняні й зарубіжні дослідники Н.

Бориско, А. Жданов, І. Жданова, Р. Закс, М. Васильєва, О. Коновченко, А.

Плотнікова.

Мета дослідження – розгляд мовних характеристик ділових листів.

* © Г.М.Дима, Н.В.Курінна, 213 Виклад основного матеріалу. На основі праць вищеназваних науковців визначимо основні складові ділового листа та розглянемо їх мовні характеристики. Складаючи листа німецькому партнерові, особливо важливо дотримуватися діючих стандартів німецької ділової кореспонденції. Навіть вільне володіння іноземною мовою може стати перешкодою в діловому листуванні, якщо не будуть враховані особливості ділового спілкування – відповідні письмові штампи, правильний переклад назв організацій, документів, стійкі словесні конструкції, характерні для ділової кореспонденції країн Заходу [5, с. 4].

Німецький діловий лист містить такі реквізити: 1) «заголовок» листа (der Briefkopf); 2) сектор адресата (das Anschrіftsfeld); 3) сектор посилань (die Bezugzeichenzeile); 4) місце і дата відправлення листа (Ort und Datum); 5) привід для написання листа (der Betreff); 6) звертання (der Anrede); 7) основний текст листа (der Brieftext); 8) формула прощання (der Grussformel); 9) підпис (die Unterschrift); 10) відомості про додатки (die Anlagevermerke); 11) доповнення (Post-scriptum); 12) комерційні відомості про відправника (die Geschftsangaben).

1. «Заголовок» листа (der Briefkopf) – відомості про відправника. Містить таку інформацію: логотип та назва організації, її поштова адреса, номери телефонів, факсу, e-mail адреса. Логотип і назву фірми розміщують у верхньому боку ліворуч, праворуч або по центру.

Приклад оформлення «заголовка»:

Helmut Wagner & Sohn Textilwarenfabrik Helmut Wagner & Sohn, Postfach 256, 3500 Kassel [4].

Реквізити листа (der Briefkopf), які містять: назву фірмивідправника (der Namen der Fa.) та її торговий знак (das Firmenzeichen), адресу (die Postanschrift), номери телефонів, телекса, факсу (die Telefon-, Telex- und Fachnummern) [1].

Заголовок листа включає: назву фірми, номери телефонів, номер телекса та факсу. Іноді вказується вид діяльності фірми і прізвища керівників. Вся інформація в німецьких листах знаходиться або в лівому кутку, або ділиться на дві частини: в лівому кутку вказується назва фірми та її поштова адреса, а в правому верхньому кутку – телеграфна адреса, номери телефонів, телекса, факсу і навпаки [2].

2. Сектор адресата (das Anschrіftsfeld) – відомості про отримувача листа. Друкують під «заголовком» ліворуч або праворуч. Містить таку інформацію: вказівка про тип відправлення; назва фірми адресата і / або ім’я та прізвище адресата; поштова адреса отримувача листа.

Діловий німецький лист може бути адресований організації або її конкретному відділу, а також конкретній особі [4].

Сектор адресата (das Anschrіftsfeld) - тип відправлення (друковане - Drucksache; термінове - Eilzustellung; рекомендоване - Einschreiben;

партія товару - Warensendung; АВІА – mit Luft); назва фірми та/або ім’я адресата; вулиця (die Strae), номер будинку (das Haus), поштовий індекс і місто (die Postleitzahl und Stadt), країна (das Land). Місто і країна в листах за кордон пишуться великими літерами [1].

3. Рядок посилань (die Bezugszeichenzeile) складається із вказівки на попереднє листування, номера або скорочення відділу або того, хто веде листування: Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom…, unsere Zeichen, unsere Nachricht vom…, Telefon, Ortsname (Datum) [1].

Сектор посилань (die Bezugszeichenzeile) – необов’язковий реквізит. Уводять за допомогою таких позначок:

- реєстраційний номер отриманого листа: Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom… – «Ваше повідомлення від…»;

- реєстраційний номер листа під час відправлення: Unsere Zeichen, unsere Nachricht vom … – «Наше повідомлення від…» [4].

4. Місце і дата відправлення листа (Ort und Datum) – обов’язковий реквізит. Друкують праворуч на одному рівні із сектором посилань або нижче від сектора адресата. Складається з таких елементів: назва міста відправлення та дата відправлення. Дата складається з таких елементів: число, місяць, рік [1].

Дата листа. Датою листа вважається дата підписання листа. В німецьких листах вона зазначається в правому верхньому кутку під заголовком листа. В німецьких листах дата пишеться так само, як і в українських: число/місяць/рік. Хоча число та місяць розділяються крапкою, причому місяць позначають як літерами, так і цифрами [2].

5. Привід (der Betreff): запрошення (die Einladung), реклама (Werbangebot), виклик представника (Bitte um Vertreterbesuch), запит (die Anfrage), пропозиція (das Angebot ber…), рекламація (die Mngelrge) тощо [1].

Привід для написання листа (der Betreff) – заголовок до тексту.

Подають завжди перед звертанням ліворуч. Реквізит прийнято виділяти (найчастіше жирним шрифтом). Це може бути: запрошення (die Einladung), запит (die Anfrage), пропозиція (das Angebot ber …) тощо. Наприклад: Angebot ber Spielwaren (Пропозиція щодо іграшок) [4].

6. Звертання (der Anrede) – загальноприйнята стандартна вступна формула ввічливості. Подають ліворуч без відступу від межі лівого берега. Після звертання обов’язково ставлять кому. Вибір звертання залежить від кількох чинників:

а) до організації звертаються так: Sehr geehrte Damen und Herren «Високошановні пані та панове»;

б) до однієї особи звертаються так:

- до чоловіка Sehr geehrter Herr + прізвище, наприклад: Sehr geehrter Herr Mller «Високошановний пане Мюллер»;

- до одруженої жінки: Sehr geehrte Frau + прізвище, наприклад: Sehr geehrte Frau Mller «Високошановна пані Мюллер».

Якщо листа адресовано особі, з якою адресант знайомий особисто і з якою склалися приятельські стосунки, то формула звертання така:

- до чоловіка: Lieber + ім’я або Lieber Herr + прізвище, наприклад: Lieber John «Любий Джоне», Lieber Herr Mller «Любий пане Мюллер»;

- до жінки: Liebe + ім’я або Liebe Frau + прізвище, наприклад:

Liebe Marta «Люба Марто», Liebe Frau Mller «Люба пані Мюллер».

Вказівку на диплом, професію та посаду при звертанні не вживають. Однак якщо листа адресовано керівникові установи, то вживають таке звертання: Sehr geehrter Herr Direktor «Високошановний пане директор» (або інша керівна посада).

Також виняток становить академічний ступінь, який у Німеччині вважають частиною імені й завжди ставлять перед ним.

Тоді звертання має такий вигляд:

- до чоловіка: Sehr geehrter Herr Doktor / Professor + прізвище, наприклад: Sehr geehrter Herr Professor Mller «Високошановний пане професор Мюллер»;

- до жінки: Sehr geehrte Frau Doktor / Professor + прізвище, наприклад: Sehr geehrte Frau Doktor Mller «Високошановна пані доктор Мюллер». В Австрію та Швейцарію пишуть «Пане докторе» [4].

7. Основний текст листа (der Brieftext) – основний реквізит ділового листа. Подають з нового рядка, починаючи з маленької літери (якщо перше слово не іменник). Текст листа складається із трьох логічних компонентів: вступу (Briefanfang), основної частини (Inhalt des Briefes) та підсумку (Briefanschluss).

Для вступної та заключної частин основного тексту листа використовують стандартні мовні звороти (кліше), вибір яких залежить від змісту листа. У вступі використовують, наприклад, такі кліше: «Ми підтверджуємо одержання Вашого листа від 21-го цього місяця» (Wir besttigen den Empfang Ihres Briefes vom 21d.M.); «У відповідь на Ваш лист…» (In Beantwortung Ihres Briefes…).

У підсумку використовують, наприклад, такі кліше: «Чекаємо на Ваш лист» (Wir erwarten Ihre Antwort); «Ми сподіваємося на позитивну відповідь» (Wir hoffen auf eine positive Antwort); «Ми дякуємо Вам за Ваші зусилля» (Fr Ihre Bemhungen danken wir Ihnen); Текст поділяють на абзаци відповідно до логічних компонентів. Традиційно відступ на початку абзацу не роблять, а абзаци відокремлюють один від одного одинарним інтервалом [4].

8. Формула прощання (der Grussformel) – загальноприйнята стандартна заключна формула ввічливості. Друкують під текстом завжди ліворуч. Рекомендується відкрита пунктуація: після формули прощання жодного розділового знака не ставлять. Традиційною формулою прощання є Mit freundlichen Grssen / mit freundlichem Gruss «З дружнім привітом». Можливе скорочення цього виразу – MfG. Можуть бути і такі вислови: Hochachtungsvoll, mit vorzglicher Hochachtung «Із глибокою повагою». Якщо з отримувачем склалися приятельські стосунки, можна використовувати формули Bis bald «До скорої зустрічі» або Schne Grsse «Вітаю» [4].

Формула прощання – (die Grussformel), з дружнім привітом (mit freundlichen Gru, mit freundlichen Gren), за дорученням (i.a.- im Auftrage), з доручення (in Vertretung, in Vollmacht), перед підписом генерального довіреного – прокуриста (ppa. – per prokura) [1].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


9. Підпис (die Unterschrift) – обов’язковий реквізит ділового листа. Друкують ліворуч під заключною формулою ввічливості. Підпис складається з таких елементів, кожен з яких подають з нового рядка у стовпчик: назва фірми автора листа; особистий підпис; ім’я (ініціал імені) та прізвище автора листа; посада автора і / або назва структурного підрозділу.

Підпис (die Unterschrift). За наявності декількох підписів лівіше стоять підписи більш відповідальних співробітників [1].

10. Відомості про додатки (die Anlagevermerke) – необов’язковий реквізит. Подають під підписом ліворуч без відступу від меж лівого берега. Використовують позначку Anlage «Додаток» або Anlagen «Додатки», яку виділяють жирним шрифтом [4].

11. Доповнення (Post-scriptum) – додаткова інформація, яка безпосередньо не стосується основного змісту листа. Необов’язковий реквізит. Подають нижче від підпису або відомостей про додатки ліворуч. Використовують скорочення PS, після чого наводять текст доповнення [4].

12. Комерційні відомості про відправника (die Geschftsangaben) – додаткові відомості про фірму відправника. Зокрема, це: докладна поштова адреса (якщо в «заголовку» було зазначено лише абонентську скриньку); телеграфний код, номер факсу, телексу; назва банку відправника листа; номер розрахункового рахунка тощо.

Висновки і перспективи подальших досліджень. На основі аналізу праць дослідників визначено, що обов’язковими мовними характеристиками ділового листа є: заголовок листа, сектор адресата, місце і дата відправлення листа, звертання, основний текст листа, формула прощання та підпис. Проаналізовано та наведено порівняльну характеристику оформлення німецької ділової кореспонденції.

Перспективи подальших досліджень можуть бути пов’язані з вивченням менш формалізованих складових ділового листа (звертання, текст листа та формула прощання).

Список літератури

1. Бориско Н. Ф. Бізнес курс німецької мови / Н. Ф. Бориско. – К.: ТОВ «ВП Логос-М», 2011. – 352 с.

2. Жданов А. А., Деловые письма и контракты / А. А. Жданов, И. Ф. Жданова.

– М.: Филоматис, 2002. – 288 с.

3. Закс Р., Коммерческая корреспонденция на немецком (экспорт-импорт) / Р.

Закс, М. Васильева, – М.: Издательская корпорация «Логос». 1996. – 224 с.

4. Коновченко О. В. Міжнародне листування : навч. посіб. / О. В. Коновченко. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2012. – 98 с.

5. Плотникова А. В. Деловая переписка с зарубежным партнером / А. В. Плотникова – К.: МП «МИРА», 1992. – 128 с.

Рассмотрены основные составляющие делового письма и его языковые характеристики (на материале немецкого языка). Проанализированы предложения по написанию делового письма и определение стандартов немецкой деловой корреспонденции. Показаны особенности общей структуры письма и его составляющих. Рассмотрены некоторые варианты немецких деловых писем. Приведены особенности оформления делового письма на немецком языке. Особое внимание уделено формулам вежливости, в частности, обращения и прощания.

Корреспонденция, деловое письмо, приложение, языковые клише, письменные штампы, немецкий язык.

The article deals with the main components of business letter and its linguistic characteristics (in the German language). The author advances suggestions as for business letters writing as weel as defines the standards of German business correspondence. The author gives a description of general structure of the letter and its components. The article considers some variants of German business letters. The article also presents pecularities of German business letters. Much attention is paid to the formulas of politeness, particular appeal and farewell. This article testifies to the necessity of futher improvement and development of writing business letters.

Сorrespondence, business letter, application, language clichs, writing clichs, German.

УДК 811.161.2 373.46

ПРОБЛЕМА КЛАСИСИФИКАЦІЇ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ

ХРОНОЛОГІЇ ЛЕКСИЧНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНСЬКУ МОВУ

–  –  –

Проаналізовано проблему класифікації лексичних запозичень у систему української мови, а також простежено хронологію проникнення іншомовних слів в українську мову та подальше їх освоєння.

Іншомовна лексика, запозичення, метафора.

Лексичні запозичення, як відомо, є одним із способів поповнення словникового складу будь-якої мови протягом усієї історії її існування. Загальновідомим є той факт, що запозичена лексика у складі сучасної укранської мови посідає значне місце і сягає своїм корінням у далеке минуле.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Галина Онуфрієнко НАУКОВИЙ СТИЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 2-ге видання перероблене та доповнене НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З АЛҐОРИТМІЧНИМИ ПРИПИСАМИ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури» ББК 81.2 Укр-7я73 УДК 811.161.2(075.8) О-59 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/18.2-2364 від 26.10.2005) Рецензенти:...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології КОМПАРАТИВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ І ЛІТЕРАТУР ПАМ’ЯТІ АКАДЕМІКА ЛЕОНІДА БУЛАХОВСЬКОГО Збірник наукових праць Випуск 18 Засновано 1999 року Київ-2012 УДК 81-115:82.091=16 ISSN 2075-437X ББК 80/84Слав Затверджено Вченою радою Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Протокол № 10 від 28 травня 2012 р. Свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу інформації видано...»

«Александрова О.Н., к.філол.н., доц., Таврический Національний університет ім. В.І. Вернадського МІФ ЕВРІПІДА ПРО МЕДЕЮ У ДРАМАТУРГІЇ БОСТА У статті п’єса «Медея» («», 1993) відомого грецького драматурга ХХ століття Боста (, Mentis Bostantzoglou, 1918-1995) розглядається в контексті розвитку європейської і грецької літератури Нового часу, зокрема, виявляються паралелі з трагедією Евріпіда. Ключові слова: грецька драматургія ХХ століття, трагікомедія, Евріпід, Бост (, Mentis Bostantzoglou,...»

«Ю.О. Герасимов. Інтонаційна пластика синтаксичного переносу в поезії Дмитра Павличка Я стужився, мила, за тобою. УДК 821.161.2 – 193: 808.545 (076.5) Ю.О. Герасимов, асистент (Житомирський державний університет) ІНТОНАЦІЙНА ПЛАСТИКА СИНТАКСИЧНОГО ПЕРЕНОСУ В ПОЕЗІЇ ДМИТРА ПАВЛИЧКА Я СТУЖИВСЯ, МИЛА, ЗА ТОБОЮ. У статті розкрито процес підготовки до виразного читання на лабораторному занятті одного з ліричних творів Дмитра Павличка. Зокрема, акцентовано увагу на інтонаційному значенні синтаксичних...»

«Бовсунівська Т.В., д.філол.н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка роМан-екФраСиС «кораБель дУрніВ» грегорі норМінтона Стаття містить виклад теоретичних підходів до проблеми екфрасису, «вербальної репрезентації візуальної репрезентації». Екфрастичний роман – це жанр, сенс якого розкривається в семіотичному Іншому, наприклад, роман-екфрасис «Корабель дурнів» Г. Нормінтона це варіант семантичної конверсації живопису (Пітера Брейгеля та Ієроніма Босха) в літературний твір....»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут філології КОМПАРАТИВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ І ЛІТЕРАТУР ПАМ’ЯТІ АКАДЕМІКА ЛЕОНІДА БУЛАХОВСЬКОГО Збірник наукових праць Спеціальний випуск Засновано 1999 року Київ-2010 УДК 81-115:82.091=16 ISSN 2075-437X ББК 80/84Слав Затверджено Вченою радою Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Протокол № 2 від 27 вересня 2010 р. Свідоцтво про реєстрацію друкованого засобу інформації видано...»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА АЛЕКСАНДРУК Ірина Володимирівна УДК 811.11–26:82–312.9 ВЕРБАЛІЗАЦІЯ МОЖЛИВИХ СВІТІВ У ЖАНРІ ФЕНТЕЗІ (на матеріалі творів сучасних англійських та американських авторів) Спеціальність 10.02.04 – германські мови АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Харків – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі теорії та практики перекладу романо-германських мов Рівненського інституту...»

«ЗВІТ про перекладацьку практику студентів четвертого курсу факультету романо-германських мов З метою набуття необхідного початкового досвіду і практичного застосування знань, вмінь та навичок, набутих при вивченні курсів “Вступ до усного перекладу”, “Практика перекладу” і “Теорія та практика перекладу”, ознайомлення з організацією служби перекладу в сучасних установах та підприємствах і набуття практичного досвіду виконання різних видів перекладу на 4 курсі факультету іноземної філології була...»

«УДК 811.161.2’347.9 Ірина Корнейко, Микола Пилипенко Харківський національний медичний університет ДУ «Інститут медичної радіології імені С. П. Григор’єва» НАМН України УКРАЇНОМОВНІ ТЕРМІНИ ІЗ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ЗНАЧЕННЯМИ © Корнейко І. В., Пилипенко М. І., 2013 У статті висвітлюється актуальна проблема українського термінознавства – утворення термінів, семантичним компонентом яких є значення дії. Для систематизації термінів із процесуальним значенням пропонується логіко-граматичний аналіз...»

«Науковий вісник Ужгородського університету, 2013 Олеся ХАРЬКІВСЬКА УДК 811.161.2’282.22(477.87) ВІДДІЄСЛІВНІ ІМЕННИКИ СЕРЕДНЬОГО РОДУ В УКРАЇНСЬКИХ ГОВОРАХ ЗАКАРПАТТЯ Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – 2013. – Випуск 2 (30) Харьківська О.В. Віддієслівні іменники середнього роду в українських говорах Закарпаття; 15 стор.; кількість бібліографічних джерел – 10; мова – українська. Анотація. У статті описано словотвір віддієслівних іменників...»

«Серія «12-річна школа» Заснована 2006 року Харків Видавнича група «Основа» УДК 37.016 ББК 74.26 П18 Паращич В. В. П18 Усі уроки зарубіжної літератури. 5 клас. — Х. : Вид. група «Основа», 2009. — 302, [2] с. : іл., табл. — (Серія «12-річна школа»). ISBN 978-611-00-0088-8. Посібник надає плани-конспекти 70 уроків зарубіжної літератури для 5 класу загальноосвітньої школи, які створено згідно програми «Зарубіжна література». Видання містить календарний план, планиконспекти уроків, в яких...»

«Життя та творча доля академіка Ф.С.Арвата Час невпинно плине і не можна його зупинити. І важко собі уявити, що серед нас ось уже 9 років немає Ф.С.Арвата, 80-ліття якого ми відзначаємо нині. Ще живе багато сучасників, які знали Федора Степановича і зберегли про нього добру пам’ять. Тож сьогодні «маємо свято». Так любив говорити Федір Степанович. Арватівське свято, свято науки, свято відзначення людяності, добропорядності, щирості почуттів. Федір Степанович Арват народився 18 квітня 1928 року в...»

«РОЗДІЛ І. Когнітивна лінгвістика. 3 (ч. 1), 2011 УДК 81’42 = 133.1 К. П. Єсипович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри романських мов Київського національного лінгвістичного університету Реконструкція концептуальної моделі метаобразу “ЧАРІВНОГО”у французькій народній казці Роботу виконано на кафедрі романських мов КНЛУ У статті здійснено спробу виявити концептуальну структуру метаобразу “ЧАРІВНОГО” у французькій народній казці. Структуру такого метаобразу втілено в когнітивній моделі,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»