WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«3491 ВИСНОВОК ГРОМАДСЬКОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ від «21» грудня 2015 р. Назва законопроекту «Про освіту» Номер і дата реєстрації 3491 від 19.11.2015 Автор законопроекту ...»

3491

ВИСНОВОК

ГРОМАДСЬКОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

від «21» грудня 2015 р.

Назва законопроекту «Про освіту»

Номер і дата реєстрації 3491 від 19.11.2015

Автор законопроекту Кабінет Міністрів України

Веб-адреса картки законопроекту http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc

на сервері ВРУ 4_1?pf3511=57141 Головний комітет ВРУ Комітет з питань науки і освіти Етапи проходження законопроекту Надано для ознайомлення (23.11.2015) Корупційна небезпечність проекту 3 (знайдено 10 корупціогенних факторів) (за 5-бальною шкалою) Суспільна важливість проекту (за 5 (експертна оцінка) 5-бальною шкалою) Висновок та рекомендації Законопроект у цілому відповідає вимогам антикорупційного законодавства, але містить окремі корупціогенні чинники.

Задекларована суть законопроекту Створення та запровадження дієвого механізму реалізації, охорони і захисту конституційного права людини на освіту відповідно до природних та індивідуальних освітніх потреб особистості, забезпечення законодавчих гарантій підвищення інвестиційної привабливості системи освіти, спрямованих на економічне зростання і культурний розвиток країни.

Ключові наслідки Статт Корупціогенний фактор Наслідок я Абз. 8 Визначення компетенції за формулою «має Відсутність деталізації ч. 2 ст. право». повноважень сприяє 23 Пропонується, щоб засновник (засновники) трактуванню зазначеного закладу освіти або уповноважена ним (ними) положення на власний особа здійснювала інші повноваження, розсуд та у власних передбачені законодавством і установчими інтересах, що створює документами закладу освіти. умови для вчинення корупційних правопорушень.

Ч. 1 Відсутність відповідальності за Це може спровокувати ст. 24 правопорушення. корупційні маніпуляції під Зазначається, що керівник закладу освіти час вирішення питання про здійснює поточне управління закладом і несе відшкодування заподіяної відповідальність за освітню, фінансово- шкоди, оскільки може господарську та іншу діяльність закладу освіти. тл

–  –  –

Рекомендуємо, зокрема:

- у ч. 1 ст. 24 — відмовитись від загального формулювання «несе відповідальність» та передбачити конкретні підстави і види відповідальності;

- у ч. 2 ст. 24 – чітко передбачити порядок обрання за конкурсом, призначення на посаду, вимоги до кандидата, особливості обрання, призначення керівників навчальних закладів різних форм навчання;

- у ч. 3 ст. 32 — бажано, щоб всі істотні умови стосовно правового статусу суб’єктів, що провадять діяльність з оцінювання професійних кваліфікацій та кваліфікаційних центрів, визначались не підзаконними актами, а законом;

- у ч. 1 ст. 45 — відмовитись від неоднозначних формулювань і передбачити чіткі підстави й умови закриття навчальних закладів.

–  –  –

Виконавець: Олена Сорока, експерт Центру політико-правових реформ.

Перевірив: Микола Хавронюк, директор з наукового розвитку Центру політико-правових реформ, доктор юридичних наук, професор.

Методологія проведення експертизи: http://pravo.org.ua/protydiiakoruptsii/metodolohiia-antykoruptsiinoi-ekspertyzy.html

З іншими висновками громадської антикорупційної експертизи можна ознайомитись тут:

http://pravo.org.ua/protydiia-koruptsii/ekspertyza-zakonoproektiv-viii-sklykannia.htmlПохожие работы:

«_ Серія економічна Сорока Р.С. Аналитическая оценка финансирования расходов местных бюджетов. Выявлены бюджетные приоритеты в финансировании расходов местных бюджетов, отражающих уровень выделенных финансовых ресурсов на выполнение основных функций государства. Определены проблемы в финансировании расходов местных бюджетов и предложены направления совершенствования сметного финансирования бюджетных учреждений. Ключевые слова: местные бюджеты, финансирование расходов, бюджетные приоритеты,...»

«1 Шипунова, О.В. Розвиток управлінських інформаційних систем [Текст] / О.В. Шипунова // Інноваційна економіка. – 2011.– № 1, 2011[20].– С.32-36 УДК 65.011.56 Шипунова О. В., к.е.н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Постановка проблеми. У сучасних економічних умовах, коли багатьом підприємствам приходиться балансувати на грані рентабельності, а конкуренція на ринку загострюється,...»

«УДК 65:014.1:061.66 Кальна-Дубінюк Т. П., к.е.н., доцент, завідувач кафедри аграрного консалтингу та сервісу Національного університету біоресурсів та природокористування України ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСАЛТИНГУ Досліджуються особливості інноваційного розвитку управлінського консалтингу в Україні. Ключові слова: управлінський консалтинг, сучасні технології. Постановка проблеми. Інтеграція України у світовий економічний простір зумовила необхідність формування та розвитку...»

«УДК 821. 161. 2-6 Оксана Пухонська СУЧАСНА ВІЗІЯ МІСТА В ПОЕЗІЇ МОЛОДИХ АВТОРІВ Стаття розкриває особливості літературного освоєння сучасного простору міста молодими авторами початку ХХІ століття. Значну увагу зосереджено на поетичних образах та мотивах, котрі є спільними для багатьох поетів і визначають не тільки стильову манеру їхнього письма, а й формують візію міста у сприйнятті нового покоління. Важливим аспектом видається те, що урбаністичний простір у сучасній поезії є не лише простором...»

«14. Solow R. We’d Better Watch Out // New York Times Book Review. 1987. — July 12. — P. 36 15. The Global Information Technology Report (GITR) 2014 — [Electronic resource]http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2014/ 16. The EU ICT sector and its R&D performance. [Electronic resource]. http://www.perspektivy.info/print.php?ID=114058 17. The World in 2013: ICT Facts and Figures: [Electronic resource]....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»