WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 16 |

«За редакцією Сергія Касьянова, Голови Спільної парламентсько-урядової комісії з інтеграції України до СОТ Підготовлено експертною групою Українського центру міжнародної ...»

-- [ Страница 1 ] --

Державна допомога виробникам в Україні:

реформування відповідно до норм СОТ та ЄС

За редакцією Сергія Касьянова,

Голови Спільної парламентсько-урядової комісії

з інтеграції України до СОТ

Підготовлено експертною групою

Українського центру міжнародної інтеграції (Київ, Україна)

та

Польського інституту кон’юнктури цін та зовнішньої торгівлі

(Foreign Trade Research Institute — FTRI, Варшава, Польща)

у складі:

Віталія Ваврищука, Еви Калішук, Світлани Таран, Януша Хойни, Наталії Ясько (керівник) Київ Нора-Друк Подяки Український центр міжнародної інтеграції (УЦМІ) висловлює щиру подяку всім, хто сприяв підготовці та публікації цього видання, зокрема Спільній парламентсько-урядовій комісії з інтеграції України до СОТ, Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерству промислової політики України, Польському інституту кон’юнктури цін та зовнішньої торгівлі (Foreign Trade Research Institute — FTRI), Варшава, Польща, а також науковим інститутам та аналітичним центрам, дослідження яких було використано УЦМІ у ході підготовки аналітичних матеріалів.

Нарешті, наша щира подяка Польсько-Американсько-Українській Ініціативі про Співпрацю, за підтримки якої УЦМІ реалізує проект “Реформування політики державної допомоги в Україні: громадський діалог щодо публічної стратегії”, в рамках якого і здійснено підготовку та тиражування цього видання.

Видання цієї брошури було підготовлено та здійснено за підтримки ПольськоАмерикансько-Української Ініціативи про Співпрацю (ПАУСІ), яка фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (АМР США) відповідно до Договору про співпрацю № 121-A-00-00-00822-00.

Погляди, викладені у цьому виданні авторами, є думками його авторів і не обов’язково співпадають з позиціями АМР США, Freedom House чи ПАУСІ.

ISBN 966-8321-55-3 © УЦМІ, 2004 ЗМІСТ Передмова

Розділ 1.Норми та правила СОТ щодо надання державних промислових субсидій.............. 9 1.1. Субсидування виробників: економічне обґрунтування та наслідки

1.2. Державні субсидії в системі міжнародної торгівлі

1.3. Структура та мета Угоди про субсидії та компенсаційні заходи

1.4. Субсидії: поняття адресності, категорії та форми субсидування

1.5. Застосування компенсаційних заходів

1.6. Дозволені субсидії та їх вплив на конкурентоспроможність виробників..............19 Розділ 2. Принципи та правові засади надання державної допомоги в Європейському Союзі

2.1. Основи права ЄС щодо державної допомоги

2.2. Допустимі винятки щодо надання допомоги

2.3. Види державної допомоги за критеріями цілей: регіональна, горизонтальна та секторальна підтримка

2.4. Процедури нотифікації програм державної допомоги

2.5 Моніторинг державної допомоги

2.6. Практика державної допомоги в країнах ЄС

Розділ 3. Реформування політики державної допомоги в контексті членства у СОТ та ЄС:

досвід Польщі

3.1. Адаптація політики державної підтримки до вимог СОТ

3.2. Європейський договір як правова база політики державної допомоги в ЄС........35 3.3. Становлення правової системи державної допомоги

3.4. Інституційне забезпечення та моніторинг державної допомоги

3.5. Контроль за наданням державної допомоги

3.6. Оцінка результативності та ефективності державної допомоги

3.7. Галузева державна допомога

3.8. Реформування державної підтримки вугільної галузі

3.9. Реформування державної підтримки cталеплавильної промисловості..................46 3.10. Висновки

Розділ 4. Політика державних субсидій України: поточний стан, тенденції, проблеми та шляхи реформування

4.1. Законодавство України про державну допомогу галузям промисловості.............50 4.2. Інституційне забезпечення системи державних субсидій в Україні

4.3. Практика надання державних субсидій галузям промисловості в Україні..........58 4.3.1. Оцінка обсягів та структури державної допомоги

4.3.2. Регіональна допомога

4.3.3. Галузеві програми державної допомоги

4.3.4. Горизонтальна допомога в Україні

4.4. Висновки та рекомендації

Література

Додаток 1. Характеристика пільгових програм для СЕЗ та ТПР

Додаток 2. Пряме адресне субсидування виробників у 2002—2004 рр.

, млн грн................ 82 Додаток 3. Непрямі галузеві субсидії в Україні

Додаток 4. Показники надання податкових пільг пріоритетним галузям промисловості у 2000—2003 рр.

Додаток 5. Заборгованість підприємств по іноземних кредитах, отриманих під гарантію уряду за станом на 01.

08.2004 р.

Передмова Регулювання державної допомоги виробникам — це важливий елемент конкурентної політики будь-якої держави. Зростання уваги до практики державного субсидування на міжнародному рівні підтверджує актуальність цього питання. Усталений та динамічний розвиток економіки можливий лише за умови ефективного використання ресурсів, яке забезпечується в умовах чесної конкуренції. Саме тоді фінансові та трудові ресурси розподіляються на користь найбільш ефективних та перспективних галузей. Будь-яке втручання держави у ці процеси спотворює ринкову конкуренцію, тому в сучасному світі багато уваги приділяється розробленню та впровадженню механізмів, які би дозволили мінімізувати втручання уряду у діяльність виробників.

Посилення інтеграційних процесів на Європейському континенті та у світі в цілому стало поштовхом до реформування системи субсидування. Оскільки зростання міжнародного товарообороту загострювало конкуренцію між національними та закордонними виробниками на вітчизняних ринках усіх країн, багато підприємств чи окремих галузей в умовах глобальної конкуренції втрачали свої позиції. Більшість урядів вдалися до протекціонізму та запровадили системи тарифного і нетарифного захисту своїх виробників, що вело до скорочення обсягів міжнародної торгівлі та нівелювання переваг міжнародного поділу праці.

Починаючи з кінця 40-х років міжнародне співтовариство почало шукати компромісів у правилах міжнародної торгівлі. Постала необхідність розроблення системи правил, яка б дозволяла вести взаємовигідну торгівлю з урахуванням стану економічного розвитку країн-партнерів. Таким чином, було створено Генеральну угоду з тарифів та торгівлі (ГАТТ), в рамках якої здійснено справжній прорив у системі міжнародної торгівлі. Проте ГАТТ суттєво обмежила лише тарифні заходи регулювання міжнародної торгівлі.

Використовуючи нетарифні засоби захисту вітчизняних виробників, країни — члени ГАТТ стали частіше запроваджувати програми державної підтримки тих виробництв, що не витримували конкуренції на міжнародному ринку. В результаті цього у ряді країн відбулося значне зростання обсягів субсидування національних підприємств. Це створило умови, за яких окремі підприємства та цілі галузі стали конкурувати не за рахунок низької собівартості продукції, зростання її якості чи успішної маркетингової стратегії, а виключно за рахунок щедрих державних дотацій, які значною мірою компенсували виробничі витрати підприємств.

Досвід ведення міжнародної торгівлі свідчив, що ефективне використання ресурсів та подальше нарощування обсягів світового товарообороту можливі лише у разі суттєвого обмеження державного субсидування. Втручання держави та надання субсидій виробникам є доцільними лише для подолання так званих провалів ринку — ситуацій, коли ринкові механізми не забезпечують ефективного використання ресурсів.

Тому у 90-х роках XX ст. в ході Уругвайського раунду переговорів щодо створення Світової організації торгівлі (СОТ) було розроблено окрему Угоду про субсидії та компенсаційні заходи, яка регулювала питання державної підтримки вітчизняного виробника. Угодою заборонялося надавати експортні субсидії виробникам, а також вводилися суттєві обмеження щодо внутрішньої підтримки підприємств. Проте Угодою дозволяється використання національними урядами субсидій на розбудову інфраструктури, впровадження систем охорони довкілля, підтримку депресивних регіонів, тобто неадресних субсидій, що сприяють зростанню конкурентоспроможності економіки в цілому і при цьому не спотворюють конкуренції на внутрішньому та міжнародному рівнях.

У 1951 р. було засновано Європейське співтовариство вугілля та сталі (ЄСВС) — чи не першу міжнародну організацію, в рамках якої держави-члени зобов’язалися скасувати будь-яку підтримку вітчизняного виробника, якщо вона загрожувала чесній та прозорій конкурентній боротьбі між підприємствами. Виходячи з розуміння, що повна відмова від державної допомоги є передчасною, в рамках ЄСВС було розроблено норми, які регулювали субсидування вугільної та сталеплавильної галузей, зважаючи на їх значну роль в економіці країн.

У Договорі про заснування Європейського співтовариства від 1957 р. також зазначалося, що будь-яка державна допомога, яка спотворює конкуренцію та негативно впливає на торгівлю між країнами — членами Співтовариства, є несумісною з існуванням спільного ринку. В подальшому ці принципи стали загальними для всіх країн Європейського Союзу. У той самий час Європейський Союз визначив ряд допустимих напрямів державної підтримки виробників. Серед них — допомога, спрямована на подолання безробіття, професійну підготовку та перепідготовку працівників, запровадження природоохоронних заходів, підтримку наукової та дослідної діяльності.

Норми Європейського Союзу також заохочують підтримку малих та середніх підприємств, що зумовлено тією соціальною роллю, яку відіграють підприємці у суспільстві, створюючи основу середнього класу в Європі.

Крім вищезазначених напрямів державної підтримки з бюджету країн ЄС дотуються також так звані чутливі галузі: суднобудівна, сталеплавильна, вугільна та електроенергетика. Необхідність такої підтримки ЄС пояснює завданнями безпеки спільного ринку та захисту від дій інших країн, які штучно підтримують конкурентоспроможність своєї продукції у цих галузях.

Норми Європейського Союзу у сфері державної допомоги повністю сумісні з вимогами СОТ, членом якої є ЄС. Слід зазначити, що норми СОТ до певної міри формувалися під впливом норм Європейського Союзу, в рамках якого на міждержавному рівні було апробовано механізми скорочення обсягів державної підтримки.

Україна тривалий час щедро фінансувала ряд галузей економіки та окремі підприємства, вирішуючи у такий спосіб, як правило, соціально важливі завдання.

Проте від державного субсидування виробництва часто виникав протилежний ефект:

поглиблювалися структурні диспропорції в економіці та відбувалася консервація неефективних виробництв. Аналіз політики державної підтримки викликає багато питань.

Наприклад, чи не вдалося б нам досягти набагато кращих результатів для економіки в цілому, якби державні кошти використовувалися на так звані горизонтальні цілі? Чи не значно краще б допомогли ми усім вітчизняним виробникам швидше підвищити свою конкурентоспроможність, якби кошти спрямовувалися на створення сучасної ринкової та технічної інфраструктури, ефективної системи професійної підготовки працівників, на реальну підтримку малого та середнього бізнесу?


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Необхідність реформування системи внутрішньої підтримки вітчизняного виробника в Україні зумовлюється двома важливими факторами. Перш за все, ми повинні сповна скористатися перевагами ринкового устрою економіки і заохотити наших виробників до підвищення міжнародної конкурентоспроможності їх продукції. По-друге, ми повинні виконати зобов’язання, які беремо на себе перед нашими партнерами, у тому числі в рамках переговорного процесу про вступ до СОТ. Перехід на міжнародно визнані правила ведення торгівлі продемонструє відданість України принципам чесної конкуренції, надійність українських виробників як ділових партнерів.

Вступ до СОТ є пріоритетом зовнішньоекономічної стратегії України і сьогодні ми наближаємося до цієї мети. Важливим позитивом підготовки України до членства в СОТ є реформування національної економіки, впровадження ефективних, відпрацьованих та визнаних у світі процедур регулювання та вироблення економічної політики, якими є норми та стандарти СОТ. Удосконалення процесу державного регулювання економіки в результаті підготовки до членства в СОТ означає забезпечення прозорості та передбачуваності державної економічної політики, зменшення корупції та лобіювання окремих інтересів, збільшення довіри до політики уряду, забезпечення дисципліни у механізмах втручання держави в економічну діяльність. А це загалом сприятиме поліпшенню національного регуляторного середовища та інвестиційного клімату, що є важливою умовою забезпечення сталого економічного розвитку та зростання.

Вступ до Світової організації торгівлі має стати реальним свідченням європейського вибору України. Відповідно до статті 5 Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом, членство України в СОТ є передумовою для лібералізації торгівлі між Україною та ЄС, створення зони вільної торгівлі з ЄС. Членство в СОТ є важливим і для надання Європейським Союзом Україні статусу країни з ринковою економікою. Отже, членство в СОТ набуває стратегічного значення для економічної співпраці України з ЄС.

Очевидно, що чи не найпершим завданням Кабінету Міністрів та Верховної Ради України залишається гармонізація нашого законодавства з правовими вимогами СОТ, у тому числі у сфері політики державної підтримки промисловості. Зазначу, що у цих вимогах немає нічого особливого, вони є стандартами економічної діяльності в умовах відкритого ринку, і ці стандарти поділяють 148 країн, серед яких і високорозвинута Європа, і країни, що розвиваються.

Дослідники Українського центру міжнародної інтеграції та Польського інституту кон’юнктури цін та зовнішньої торгівлі підготували цю брошуру, яка висвітлює загальні принципи та правові засади СОТ та ЄС щодо державної підтримки національних виробників. У книзі також представлено досвід Польщі щодо реформування політики державного субсидування, який для України є дуже корисним з огляду на масштаб та місце економік двох сусідніх країн у регіоні та світі. На основі огляду політики державних субсидій в Україні аналітики пропонують рекомендації щодо її реформування. На мою думку, ця робота може бути корисною для працівників органів законодавчої та виконавчої влади, науковців та практиків.

–  –  –

Розділ 1. Норми та правила СОТ щодо надання державних промислових субсидій Сергій Касьянов, Світлана Таран Система угод СОТ закладає багатосторонні правила міжнародної торгівлі, згідно з якими країни — члени СОТ можуть здійснювати торговельні відносини між собою за умов чесної конкуренції. З метою створення вільних та справедливих умов для конкуренції країн — членів СОТ були розроблені базові правила СОТ — режим найбільшого сприяння та національний режим — спрямовані на забезпечення принципу недискримінації.

Зокрема, застосування режиму найбільшого сприяння забезпечує недопущення дискримінації щодо товарів, які походять із різних країн, а національного режиму — щодо імпортних товарів відносно вітчизняних товарів. Ці принципи закладені в основу всіх багатосторонніх угод СОТ, які регулюють різні сфери міжнародних торговельних відносин країн-членів. Важливе місце в системі правових норм СОТ посідають норми щодо застосування державної підтримки та субсидій.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 16 |
Похожие работы:

«Таврійський державний агротехнологічний університет 3. Підлісицький Г.М. Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств/Г.М.Підлісицький//Економіка АПК. – 2008.№5. – С.65-66.4. Режим доступу: http://www.factfinder.census.gov [Електронний ресурс], 2009р.5. Савчук А.В.Теоретические основы анализа инновационных процес сов в промышленности: Монографія/НАН Украины.Ин 6. Сердак С.Е. Принципи ефективного управління ресурсами суб’єктів господарювання/ Сердак С.Е.//Академічний...»

«УДК 657 Селіверстова Л.С., к.е.н., доцент Київський національний університет технологій та дизайну МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ КАПІТАЛУ СУЧАСНОЇ КОРПОРАЦІЇ З ціллю забезпечення єдності існуючих методичних підходів та підвищення якості аналізу діяльності корпорацій, що створюються і функціонують сьогодні, в статті було проведено аналіз існуючих підходів до моделей управління вартістю капіталу корпорації, обґрунтовано можливості їх використання у вітчизняній практиці та наведено...»

«УДК 631.11:330.131.5:339.1 О.В. Захарченко, канд. екон. наук, доцент Одеська державна академія будівництва та архітектури ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В РИНКОВИХ УМОВАХ Постановка проблеми. Запорукою успіху функціонування аграрного підприємства є ефективне використання наявного ресурсного потенціалу. Чим ефективніше використовується ресурсний потенціал, тим вищим буде кінцевий результат господарювання – прибуток. Однак умови функціонування підприємств...»

«ISSN 2075-1478 Педагогічні науки. Збірник наукових праць. Полтава, 2011 УДК 378.22.091.2:069 НАТАЛІЯ ПУСЕПЛІНА (Полтава) МУЗЕЙНИЙ КОМПЛЕКС УНІВЕРСИТЕТУ – ЦЕНТР МУЗЕЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ Досліджено проблему реалізації освітньо-виховного потенціалу музейного комплексу університету як центру музейно-педагогічної діяльності загальноосвітніх шкіл. Ключові слова: музейний комплекс, музейно-педагогічна діяльність, загальноосвітня школа, освітньо-виховний потенціал. Соціальна значущість...»

«УДК 336.225+339.3 Покинтелиця В.М. (ДонНУЕТ, Донецьк) СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й ОЦІНКА РИЗИКІВ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ Викладено методичні підходи до визначення ризикоорієнтованого контролю, податкового ризику, розподілу платників податків за ризиками. На підставі узагальнення порушень податкового законодавства торговельними підприємствами надано оцінку податковим ризикам. Ключові слова: податковий ризик, ризикоорієнтований контроль, платник, група, законодавство, порушення,...»

«УДК: 338 Н.Т. Мала, О.В. Грабельська Національний університет «Львівська політехніка» ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА: ПЛАНУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ Мала Н.Т., Грабельська О.В., 2012 Проаналізовано підходи до визначення поняття «економічний розвиток»; запропоновано класифікацію розвитку; визначено і розглянуто фактори, що впливають на планування економічного розвитку підприємства. Ключові слова: ріст, розвиток, зростання, економічний розвиток, планування. N.T. Mala, O.V. Hrabelska Lviv...»

«Міжнародна науково-практична конференція „Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір” 28-29 березня 2012 р., м. Київ Тема статті: ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕРЕСУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ (ст. 794-800) УДК: 371.13:78 Скляр О.О., аспірант каферди теорії і методики музичної освіти Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕРЕСУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ У статті висвітлюються основні аспекти розвитку професійного...»

«Гуманітарний вісник ЗДІА випуск 33 УДК 172.1;130.2 ЗАГАЛЬНА МОДЕЛЬ КЛАСИЧНОГО СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В РАМКАХ ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ Александрова О.С. (м. Запоріжжя) Анотації У статті розглядається генезис середнього класу в Західному суспільстві. Відзначається, що становлення середнього класу відбувається разом із виникненням і розвитком товарного виробництва (античне суспільство). Розквіт класичного середнього класу пов’язують з державою загального добробуту, соціальна політика якої була...»

««Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 7 (25). Ч. 1. – 2010. УДК 657.37 Верига Ю.А., к.е.н., професор, завідувачка кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Вищий навчальний заклад Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі” ІНФЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СКЛАДАННЯ КВАРТАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ © Верига Ю.А. У статті досліджено основні проблеми складання квартальної фінансової звітності в умовах інфляції та визначено напрями їх вирішення. Ключові слова:...»

«МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ, ПІДПРИЄМНИЦТВО Аннотация Рассмотрена эволюция формирования понятия, значение и сущности инновационной культуры. Определены основные предпосылки, экономические приоритеты и концептуальные аспекты, побуждающие предприятия внедрять инновационную культуру. Проанализирован процесс внедрения инновационной культуры, на который влияют различные факторы как внешние, так и внутренние. Учтены различные факторы, которые эффективно способствуют инновационному развитию, деятельности и...»

«УДК: 502.131.1:330.59 Б. Л. Ковальов1 Методичні підходи до формування інформаційного наповнення векторної моделі оцінки сталого способу життєдіяльності У роботі проаналізовано кількісне та якісне інформаційне наповнення існуючих індексів та індикаторів соціально-економічного та сталого розвитку, для кожної з методик розрахунку результуючого індексу та індикатору визначено кількість та сутність рівнів агрегування. На підставі проведеного аналізу та згідно з визначеними критеріями відбору було...»

«Інформація ГУ Міндоходів у Кіровоградській області Ігор Білоус: Ми пропонуємо скоротити кількість податків, значно спростити адміністрування та децентралізувати податки 12.08.2014 «Відповідно до запропонованої податкової реформи, в Україні ми пропонуємо скоротити кількість податків, значно спростити адміністрування та децентралізувати податки», про це заявив Голова Державної фіскальної служби України Ігор Білоус під час прямого ефіру на телеканалі «Україна». Глава Державної фіскальної служби...»

«Chapter Лекція 3 Економічні, соціальні та законодавчі аспекти реклами Визначення соціальних, економічних, етичних та законодавчих чинників впливу на рекламу Навчальні цілі Застосувати економічну Два основних мотиви модель до чинників соціальної критики впливу Пояснити соціальну Пояснити, як відповідальність та здійснюється етику у рекламі регулювання реклами Визначити, що таке саморегулювання в рекламній галузі Парадокси Чи реклама. Економічна роль Суспільна роль Впливає на споживчий Впливає на...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»