WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 22 |

«МАТЕРІАЛИ міжнародного науково-практичного семінару «Запровадження антикорупційної спеціалізації прокурорів: європейський досвід і перспективи в Україні» Організатори: ...»

-- [ Страница 1 ] --

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО

СПІВРОБІТНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ

Проект «Розвиток

спеціалізованих служб з боротьби

проти корупції в Україні» Національна академія прокуратури

України

МАТЕРІАЛИ

міжнародного науково-практичного семінару

«Запровадження антикорупційної спеціалізації

прокурорів: європейський досвід і перспективи в

Україні»

Організатори:

Генеральна прокуратура України

Національна академія прокуратури України Проект «Розвиток спеціалізованих служб з боротьби проти корупції в Україні» (проект реалізується ОЕСР за підтримки Державного департаменту США, Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань) Національна академія прокуратури України Київ, 8 жовтня 2008 року Матеріали міжнародного науково-практичного семінару «Запровадження антикорупційної спеціалізації прокурорів: європейський досвід і перспективи в Україні», 8 жовтня 2008 р.

Зміст МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ УКРАЇНІ

РУМУНІЯ

Презентація Національного антикорупційного директорату

Законодавче регулювання діяльності Національного антикорупційного директорату........... 19 Структура НАД (схема)

ЛИТВА

Модель антикорупційної спеціалізації прокурорів Литовської Республіки

Положення про повноваження та порядок діяльності прокуратури та прокурорів (витяг)..... 48 Закон Республіки Литви «Про прокуратуру»

ІСПАНІЯ

Презентація спеціалізованої прокурорської служби Іспанії

Органічний Закон Іспанії «Про Службу державного обвинувачення»

Інструкція про функції та організацію Спеціалізованої прокуратури по боротьбі з економічними злочинами, пов’язаними з корупцією

ХОРВАТІЯ

Управління з припинення корупції та організованої злочинності

ШВЕЦІЯ

Національний антикорупційний відділ Швеції

ДОДАТОК 1. РЕЗЮМЕ ЕКСПЕРТІВ

ДОДАТОК 2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ

Матеріали міжнародного науково-практичного семінару «Запровадження антикорупційної спеціалізації прокурорів: європейський досвід і перспективи в Україні», 8 жовтня 2008 р.

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

УКРАЇНІ

КОНВЕНЦІЯ ООН ПРОТИ КОРУПЦІЇ

[...] Стаття 36 Спеціалізовані органи Кожна Держава-учасниця забезпечує, відповідно до основоположних принципів своєї правової системи, наявність органу чи органів або осіб, які спеціалізуються на боротьбі з корупцією за допомогою правоохоронних заходів. Такому органу чи органам забезпечується необхідна самостійність, відповідно до основоположних принципів правової системи Держави-учасниці, щоб вони могли виконувати свої функції ефективно й без будь-якого неналежного впливу. Такі особи або працівники такого органу або органів повинні мати відповідну кваліфікацію та ресурси для виконання покладених на них завдань.

[...]

КОНВЕНЦІЯ РАДИ ЄВРОПИ ПРО КРИМІНАЛЬНУ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЮ [...] Стаття 20 Спеціалізовані органи Кожна Сторона вживає таких заходів, які можуть бути необхідними для забезпечення спеціалізації персоналу та органів на боротьбі із корупцією. Для того, щоб вони могли здійснювати свої функції ефективно та без будь-якого невиправданого тиску, вони повинні мати необхідну самостійність відповідно до основоположних принципів правової системи Сторони. Сторони забезпечують персоналу таких органів підготовку та фінансові ресурси, достатні для виконання його завдань.

[...] Матеріали міжнародного науково-практичного семінару «Запровадження антикорупційної спеціалізації прокурорів: європейський досвід і перспективи в Україні», 8 жовтня 2008 р.

ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ МЕМОРАНДУМ

ДО КОНВЕНЦІЇ РАДИ ЄВРОПИ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ЗА КОРУПЦІЮ [...] Стаття 20 – Спеціалізовані органи

95. Ця стаття вимагає від держав-сторін [Конвенції] вжити необхідних заходів з тим, щоб забепечити належну спеціалізацію осіб чи органів у боротьбі проти корупції. Це положення виходить, серед іншого, з потреби посилити спеціалізацію та незалежність осіб чи органів, відповідальних за протидію корупції, про що йшлося в багатьох документах Ради Європи. Ця вимога спеціалізації не спрямована на застосування до всіх рівнів правоохоронної системи. Вона не вимагає, зокрема, існування в кожній службі прокурорів чи на кожній поліцейській дільниці спеціального підрозділу чи експертів з корупційних правопорушень. Водночас це положення передбачає, що там, де це потрібно для ефективної протидії корупції, мають працювати добре підготовлені правоохоронні підрозділи чи персонал.

[...]

97. По-друге, слід зазначити, що Висновки та рекомендації Другої Європейської конференції спеціалізованих органів з боротьби проти корупції, що відбулася в Таллінні в жовтні 1997 року, також рекомендували, щоб “судді та прокурори мали незалежність та були безсторонніми при виконанні своїх функцій, були добре підготовлені з питань боротьби проти цього виду злочинності та мали достатні засоби і ресурси для досягнення своєї мети”.

98. По-третє, Резолюція №(97)24 щодо 20 Керівних принципів боротьби проти корупції, у Принципі №3 передбачає, що держави повинні “забезпечити, щоб ті, хто відповідає за запобігання, розслідування, кримінальне переслідування і судовий розгляд корупційних правопорушень, мали незалежність та автономію, що відповідає їхнім функціям, були вільні від незаконного впливу та мали ефективні засоби збирання доказів, захисту осіб, які допомагають органам в боротьбі проти корупції, та збереження конфіденційності розслідування.”

99. Слід зазначити, що незалежність спеціалізованих органів з боротьби проти корупції, яка згадується в цій статті, не повинна бути абсолютною. Їхня діяльність повинна бути якнайсильніше інтегрована та скоординована з роботою поліції, виконавчої влади чи прокуратури. Рівень незалежності, який вимагається для таких спеціалізованих органів, має бути таким, що є необхідний для належного виконаня ними своїх функцій.

100. Крім того, органи, згадані в статті 20, можуть бути або спеціальними органами, створеними для боротьби проти корупції, або спеціалізованими підрозділами в складі існуючих органів. Ці органи повинні мати адекватні знання та юридичні й матеріальні засоби для отримання та централізованого використання інформації, необхідної для запобігання та виявлення корупції. Також – не применшуючи важливості інших органів, що мають справу з міжнародною співпрацею, – одним із завдань таких спеціалізованих органів може бути виконання функції центрального органу для співпраці з іноземними антикорупційними органами.

[...] Матеріали міжнародного науково-практичного семінару «Запровадження антикорупційної спеціалізації прокурорів: європейський досвід і перспективи в Україні», 8 жовтня 2008 р.

РЕКОМЕНДАЦІЯ

КОМІТЕТУ МІНІСТРІВ РАДИ ЄВРОПИ №(2000)19

РОЛЬ ПРОКУРАТУРИ В СИСТЕМІ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ

[...]

8. З тим, щоб знайти адекватну відповідь на такі, що розвиваються, форми злочинності, зокрема організовану злочинність, спеціалізація повинна розглядатися як пріоритет в організації прокуратури, а також навчанні та карєрі прокурорів. Слід також заохочувати використання груп спеціалістів, у тому числі багатопрофільних груп, призначених допомагати прокурорам у виконанні їхніх функцій.

9. Стосовно організації та внутрішньої роботи служб прокурорів, зокрема розподілу та перерозподілу справ, то вони повинні відповідати вимогам неупередженості та незалежності, а також оптимізувати роботу системи кримінальної юстиції, зокрема рівень юридичної кваліфікації та спеціалізації в окремих справах.

[...] Матеріали міжнародного науково-практичного семінару «Запровадження антикорупційної спеціалізації прокурорів: європейський досвід і перспективи в Україні», 8 жовтня 2008 р.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Першої Конференції органів, що спеціалізуються на боротьбі проти корупції (Страсбург, квітень 1996 року) I. Створення та функціонування спеціалізованих органів Особливі риси корупції вимагають спеціальних заходів із запобігання, розслідування та спеціальних методів кримінального переслідування [...]. Цей факт безсумнівно відображається на органах, що відповідають за боротьбу проти корупції. Вони повинні мати персонал, що володіє особливими знаннями та уміннями, має швидкий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні різних національних органів влади (митна та податкова служби, поліція, суди тощо), бути здатними використовувати адекватні засоби розслідування, вживати термінові заходи для отримання чи збереження доказів, мати можливість надавати захист свідкам, тощо. І головне – відповідальні за протидію корупції органи повинні мати гарантії того, що особи, задіяні в корупції, та їх помічники не матимуть можливості перешкоджати їхній роботі.

Рекомендації:

1. Корупція – це явище, до запобігання, розслідування та кримінального переслідування якого слід підходити на багатьох рівнях, використовуючи спеціальні знання та уміння у багатьох сферах (право, фінанси, економіка, бухгалтерський облік, інженерія тощо). Тому в кожній державі повинні бути експерти, які спеціалізуються на протидії корупції. Їх має бути достатня кількість і вони мають бути забезпечені належними матеріальними ресурсами.

2. Спеціалізація може мати різні форми: спеціалізація працівників поліції, суддів, прокурорів та адміністраторів або спеціалізація органів чи підрозділів, на які покладається боротьба проти корупції (її окремі складові). Проте, видається не доцільним зосереджувати боротьбу проти корупції в одному органі.

3. Повноваження, якими наділяються спеціалізовані підрозділи чи працівники, повинні бути достатньо широкими та включати право доступу до будь-якої інформації і документів, що можуть мати значення для протидії корупції. [...]

4. Працівники, відповідальні за протидію корупції – внаслідок індивідуальної спеціалізації або роботи в спеціалізованому органі, – повинні бути захищені від будьякого політичного, економічного чи персонального тиску. Статус належності до судової влади може часто гарантувати необхідну незалежність, якої важче досягнути у випадку працівників органів виконавчої влади. Але особи, відповідальні за протидію корупції, повинні погодитися на суворі правила доброчесності у вигляді перевірки їхніх доходів, майна, переваг, наданих їхнім родинам, тощо.

Матеріали міжнародного науково-практичного семінару «Запровадження антикорупційної спеціалізації прокурорів: європейський досвід і перспективи в Україні», 8 жовтня 2008 р.

–  –  –

[...]

4. Сконцентрувати правоохоронні повноваження у сфері боротьби проти корупції, які наразі фрагментовані; створити спеціалізовані антикорупційні прокурорські служби; розглянути питання створення національного антикорупційного органу, що буде спеціалізуватися та матиме повноваження з виявлення, розслідування та переслідування корупційних правопорушень. Такий орган міг би бути інтегрованим, але структурно незалежним, або окремим органом в рамках існуючого правоохоронного органу та/або прокуратури. Крім роботи над важливими корупційними справами, одним з головних завдань такого органу має бути покращення міжвідомчої співпраці між численними правоохоронними органами, органами безпеки та фінансового контролю під час розслідування корупційних порушень (наприклад, за допомогою чітких правил щодо звітування та обміну інформацією, створення слідчих груп у складних справах тощо). Забезпечити, щоб правоохоронні органи на субнаціональному рівні (обласні та місцеві) були належним чином інтегровані.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


[...] Матеріали міжнародного науково-практичного семінару «Запровадження антикорупційної спеціалізації прокурорів: європейський досвід і перспективи в Україні», 8 жовтня 2008 р.

–  –  –

[...]

86. GET [група GRECO з оцінювання країни] вважає, що реформування прокуратури у напрямку європейських стандартів стане важливими чинником ефективної боротьби проти корупції. Знаючи про проект закону про внесення змін до конституційних положень про прокуратуру, а також юридичний висновок до проекту, наданий Європейською комісією за демократію через право (Венеціанська Комісія (CDL-AD(2006)029), та користуючись інформацією, зібраною протягом візиту, GET дуже занепокоєна тим, що, як здається, прокуратурі загрожує ризик політичного впливу. Тому, на думку GET, цей орган має стати незалежнішим від такого впливу і краще захищеним від невиправданих політичних втручань. Більше того, основна компетенція Генеральної прокуратури має полягати в здійсненні кримінального переслідування та керівництві досудовим слідством у тісній співпраці з правоохоронними органами. Система слідчих органів при прокуратурі за такої ситуації є не потрібною і може бути скасована або приєднана до правоохоронних органів. GET вважає, що така оновлена прокуратура стане природною платформою для координації розслідування корупційних правопорушень. GET рекомендує посилити незалежність прокуратури від політичного впливу та уточнити її повноваження, зосередивши їх на керівництві досудовим слідством і кримінальному переслідуванні.

87. Хоча правоохоронні органи, на які покладено обовязок розслідувати корупційні діяння (напр., Служба безпеки і міліція) мають спеціальні підрозділи по виявленню та розслідуванню корупції, GET зрозуміла, що це стосується корупційних проявів, які повязані з організованою злочинністю або загрожують національній безпеці. Рівень спеціалізації для виявлення інших форм корупції є менш розвиненим. У ситуації, коли Україна фактично вражена корупцією на всіх рівнях, існує потреба у спеціалізації на ширшій основі.

Проблема навчання особового складу правоохоронних органів щодо боротьби проти корупції має вирішуватися за допомогою масових ознайомчих кампаній і навчання. Проходження такого навчання повинно бути обовязковим для всього новопризначеного персоналу, а також бути частиною системи підвищення кваліфікації. Більше того, спеціальне навчання необхідне для особового складу, який спеціалізується на розслідуванні справ про корупцію. GET рекомендує запровадити єдину систему навчання на постійній основі для особового складу правоохоронних органів та прокуратури щодо виявлення і розслідування корупційних правопорушень, а також створити спеціалізований курс навчання для тих, хто має безпосереднє відношення до боротьби проти корупції.

[...] Матеріали міжнародного науково-практичного семінару «Запровадження антикорупційної спеціалізації прокурорів: європейський досвід і перспективи в Україні», 8 жовтня 2008 р.

КОНЦЕПЦІЯ РЕФОРМУВАННЯ

КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (затверджено Указом Президента України від 8 квітня 2008 року № 311) [...] Конституційні повноваження та принципи організації прокуратури мають відповідати стандартам демократичного суспільства, що керується принципом верховенства права, згідно з рекомендаціями Парламентської Асамблеї та Комітету міністрів Ради Європи.

У сфері кримінальної юстиції прокуратура в Україні має стати єдиним органом, на який покладається виконання таких функцій:

а) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування;

б) кримінальне переслідування особи, в тому числі висунення обвинувачення, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням та складання обвинувального акта;Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 22 |
Похожие работы:

«Економічні науки резервування, бронювання, авіаперевезень та електронної комерції для світової індустрії туризму є GDS «Amadeus». Останнім часом ця глобальна система активно виходить на український ринок туристичних послуг, але використовується невеликою кількістю туристичних фірм України. Широке розповсюдження системи Amadeus та впровадження систем Galileo, Sabre, Worldspan у туристичну галузь України дозволить підприємствам суттєво скоротити час на обслуговування клієнтів, забезпечити...»

«УДК 631.15:631.145 О.В. Шабінський, канд. екон. наук, доцент Академія митної служби України ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ АГРОСЕКТОРА Постановка проблеми. У розвитку будь-якої організації чи підприємства існує ймовірність настання загрози в процесі виробничої діяльності. Коли стає явною неминучість загрози, неможливість її попередити чи сповільнити, стратегія управління безпекою головну увагу приділяє проблемам подолання загроз і усі зусилля...»

«УДК 378.4 (659.441) КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА ЇЇ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ЧЕХІЇ Г. В. ТОВКАНЕЦЬ Важливою складовою процесу професійно-особистісного становлення майбутнього фахівця є освітнє середовище навчального закладу, в якому студент виступає суб’єктом власного професійного розвитку, де відбувається усвідомлення та прийняття змісту і технологій майбутньої професійної діяльності, вибудовування індивідуально-творчого...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ЯРЕМКО ІГОР ЙОСАФАТОВИЧ УДК 338.24:658.152: 621 ОЦІНЮВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Спеціальність 08. 00. 04 – економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Львів – 2010 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Національному університеті „Львівська політехніка” Міністерства...»

«Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Випуск 9. УДК 330 ББК 65.050.9 Комарницький І.Ф., Підгірна В.Н. СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ВІДКРИТОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК УКРАЇНИ ТА РУМУНІЇ Буковинський державний фінансово-економічний університет, кафедра загальноекономічних дисциплін, м. Чернівці, вул. Штерна, 1 тел.: 380372553826 e-mail: bsfa@i.ua Анотація. У статті досліджено становлення відкритості національних економік України та Румунії в процесі міжнародної інтеграції. За допомогою індексів...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний аграрний університет НАГОРНЮК ОКСАНА ПЕТРІВНА УДК 657.21 : 636 (477.83) ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ У ТВАРИННИЦТВІ 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Львів – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Львівському національному аграрному університеті Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник:...»

«А.К. Баханов, аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ ІНОКЕНТІЯ БОРИСОВА В ОЦІНКАХ ДОСЛІДНИКІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. Наприкінці ХХ ст. разом із крахом комуністичної ідеології розпочався складний період відновлення релігійної самосвідомості українського суспільства. Проголошення демократичних свобод і дотримання принципу свободи совісті на практиці сприяли стрімкому розвиткові і поширенню на теренах України...»

«Характеристика впливу кожного із видів соціального страхування на якість трудових ресурсів Ю. С. КОНОПЛІНАi Автор розглядає ті функції соціального страхування, які сприяють відтворенню трудових ресурсів. Увага зосереджується на превентивній та стимулювальній функціях соціального страхування. Досліджено потенціал простого та розширеного відтворення трудових ресурсів у рамках соціального страхування. Автор досліджує сутність кількісного та якісного відтворення трудових ресурсів. Також увагу...»

«Серія “Філософія”. Випуск 10. 3 УДК 130.2:316.77:159.922.4 Оксана Дарморіз НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ЧИННИК МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В СУЧАСНОМУ СВІТІ У статті досліджено особливості формування та збереження національної ідентичності в сучасності. Розглянуто глобалізацію як одну з найхарактерніших рис сучасного світу. Виявлено специфіку міжнаціональної взаємодії культур у процесах акультурації, асиміляції, сепарації та сегрегації. Описано взаємозв’язок збереження національної ідентичності та...»

«2 Нормотворчі напрями підвищення фіскальної ефективності справляння екологічного податку в Україні. Ірпінь : НДІ фінансового права, 2013. 32 с.Рецензенти: О. О. Шумський Начальник Управління ресурсних, рентних та неподаткових платежів Міністерства доходів і зборів України. Н. А. Гусятинська д.т.н., професор, завідувач кафедри техногенноекологічної безпеки Національного університету ДПС України.Автори: Білецька Г. М. (керівник авторського колективу) заступник завідувача науково-дослідної...»

«ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2013. № 2 (15) 27. ДСТУ150 9000–2001. Системи управління якістю. Основні положення та словник – [Чинний від 2001-27-06]. – К.: Держстандарт України, 2001. – 33 с. Проанализированы подходы и методы к оценке эффективности стандартов менеджмента качества на предприятии. Доказано отсутствие простых методов проведения мониторинга процессов в рамках функционирующей системы менеджмента качества, которые учитывают особенности предприятия....»

«50 Вищезазначене дозволяє зробити висновок, згідно з яким правовий аналіз інституту ліцензування страхової діяльності є важливим об’єктом наукових досліджень. З метою запровадження в Україні обов’язкового медичного страхування на засадах законності, гуманності, об’єктивності, видається доцільним попередньо опрацювати механізми легального функціонування страхових медичних організацій, їх взаємовідносини з лікувальними установами, застрахованими, органами управління охороною здоров’я та фондами...»

«Громадянський Міжнародний Комітет Інтелектуального і Духовного Єднання Азовське (Українське) відділення Академії економічних наук і підприємницької діяльності Інститут економіко-соціокультурних досліджень ім. Ольги В. Васильєвої – Католик (правонаступник ДЕНМЦ Академії наук України) Демократію треба підтримувати, виконуючи цілі Тисячоліття і постійно захищаючи права людини: для цього кожен день працюють Міжнародний Біографічний Центр в Кембриджі, Американський Біографічний Інститут і...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»