WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«УДК 364.01 ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ІНВАЛІДІВ: ДОСВІД РОЗВИНЕНИХ КРАЇН ТА СТАН В УКРАЇНІ Т.В. Перегудова, к.е.н., доцент Східноукраїнський національний ...»

-- [ Страница 1 ] --

ЕКОНОМІКА: реалії часу ECONOMICS: time realities

№4(20),

УДК 364.01

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ІНВАЛІДІВ:

ДОСВІД РОЗВИНЕНИХ КРАЇН ТА СТАН В УКРАЇНІ

Т.В. Перегудова, к.е.н., доцент

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Сєвєродонецьк, Україна

орально-етичний розвиток світового

М суспільства привів до зміни ставлення до людей з обмеженими можливостями. В науковому світі відбувся перехід від благодійності, лікування, соціального захисту до намагань створити умови мати та реалізовувати Перегудова Т.В. Інституціональне забезпечення реалізації свої права. Це знаходить своє відображення в прав інвалідів: досвід розвинених країн та стан в Україні.

З метою удосконалення забезпечення реалізації прав соціальній та правозахисній моделях інвалідів досліджено відповідність вітчизняного законодавства «інвалідності». З основними особливостями інших міжнародним документам з даних питань та запропоновано моделей «інвалідності» та їх еволюцією можна інституціональний механізм, який включає оцінку впливу ознайомитись в джерелі [1]. Сутністю соціальної чинників на поширення інвалідності та зміни ставлення до осіб з обмеженими можливостями, нормативно-правову базу, моделі є те, що «інвалідність», є явищем, яке може інформаційний базис, соціальні стандарти та норми трапитись з будь-ким і не вважається відхиленням соціального залучення інвалідів, принципи, яких слід від певних норм. В зв’язку з цим, виникає дотримуватись при реалізації соціальної та правозахисної необхідність створення умов соціального моделей інвалідності

–  –  –

Таблиця 1. Інституціональне забезпечення реалізації прав інвалідів в розвинених країнах світу [2-9] Країна Нормативно-правові документи з питань реалізації прав інвалідів та основні аспекти регулювання Акти «Про інтеграцію інвалідів», «Про опіку над інвалідами», «Про медичне обслуговування жертв Австрія війни», «Про туберкульоз»; загальні закони «Про соціальне забезпечення», «Про соціальне страхування», «Про надання допомоги при працевлаштуванні».

Закон «Про навчання і навички», Закон «Про інвалідність і особливі потреби в освіті», Процесуальний кодекс із забезпечення якості навчання студентів-інвалідів у вищих навчальних закладах Об’єднаного Королівства.

Акт про дискримінацію інвалідів від 1944 р. Відповідно до норм законодавства роботодавець зобов’язаний створити сприятливі умови для прийому на роботу, адаптувати робоче місце до Велика потреб інваліда, забезпечити навчання та підвищення рівня професіональної кваліфікації та Британія просування по службі. В країні універсальний дизайн створює умови доступу до товарів, послуг.

Нормативно закріплена заборона дискримінації, квотування та резервування робочих місць.

Визначена нормативна база для широкого розвитку недержавного сектору в сфері надання інвалідам послуг медичної та соціальної реабілітації. Для країни характерний високий рівень професійної реабілітації та професійної діяльності. Функціонує більше 200 суспільних організацій інвалідів.

Акти «Про сліпих», «Про інвалідів», «Про професійну реабілітацію інвалідів», Закон «Про права людини в Канаді», Закон «Про працю», Закон «Про компенсації найманим працівникам», федеральні, провінційні і локальні цільові програми з різних аспектів реабілітації інвалідів.

Забороняється дискримінації інвалідів. Заохочується розвиток захисту інвалідів при наданні послуг, товарів, житла, роботи тощо. Законодавством регулюються питання створення Канада інформаційної служби реабілітації інвалідів, служби з професійної підготовки, колективномедичної служби, забезпечення інвалідів технічними засобами реабілітації. Єдина країна, в Конституції якої зазначається про рівність інвалідів «Кожний індивідуум рівний перед законом без будь-якої дискримінації, в тому числі за ознакою раси, національності, релігії, статі, віку, розумових чи фізичних недоліків». Діють програми з різних питань реабілітації інвалідів.

Переважає форма інтеграційної освіти.

Акт «Про освіту дітей-інвалідів», Закон «Про допомогу особам з інвалідністю», Закон «Про освіту для осіб з інвалідністю», Акт про інвалідів, Акт про усунення архітектурних перешкод, Акт про реабілітацію, Акт про освіту, Акт про професійну підготовку, згідно з яким у кожному штаті має резервуватися не менше 10 % федеральних грантів, які отримуються на потреби професійної освіти США для навчання студентів-інвалідів. Діють штрафні санкції для роботодавців щодо відмов в працевлаштуванні. Стимулюється працевлаштування інвалідів шляхом пільг з оподаткування.

Квотування робочих місць відсутнє. Для країни характерною є особливість законодавства в кожному штаті. Розвинута система допомоги дітям-інвалідам та сім’ям, в яких вони мешкають.

Конституція Республіки Білорусії, Закон Республіки Білорусія «Про освіту», Закон «Про загальну Білорусія середню освіту», Закон «Про професійно-технічну освіту», Закон «Про вищу освіту», Закон «Про освіту осіб з особливостями психофізичного розвитку (спеціальну освіту)».

–  –  –

Продовження таблиці 1 Постановою Мінпраці Росії від 8 вересня 1993 р. № 150 затверджено перелік пріоритетних професій робітників і службовців, оволодіння якими дає інвалідам найбільшу можливість бути конкурентоспроможними на регіональних ринках праці. Права інвалідів закріплені в Декларації прав і свобод людини і громадянина, 1991 р., Конституції Російської Федерації, 1993 р., Законі Російської Федерації «Про захист інвалідів в Російській Федерації», 1995 р., в Основах Росія законодавства Російської Федерації про охорону здоров’я громадян, 1993 р., Указах Президента Російської Федерації «Про додаткові заходи державної підтримки інвалідів» та «Про заходи щодо формування доступного для інвалідів середовища життєдіяльності», 1992 р., Постанові Ради Міністрів Уряду Російської Федерації «Про наукове та інформаційне забезпечення проблем інвалідності та інвалідів», 1993 р. тощо.

Законодавством передбачається стимулювання інвалідів до трудової діяльності шляхом надання компенсацій, дотацій на отримання особистих транспортних засобів, які для працюючих інвалідів Ізраїль вдвічі більші, ніж для непрацюючих. Передбачається переобладнання автомобіля з урахуванням можливостей власника. Жорстка система надання пільг з інвалідності. Призиви інвалідів на військову службу.

Проводяться значні зусилля з реабілітації інвалідів та суспільної інтеграції. Діють спеціальні законодавчі акти з питань працевлаштування інвалідів, забезпечення рівних прав та можливостей в Польща цій сфері. Існують закони, які забороняють пряму чи опосередковану дискримінацію по відношенню до інвалідів при відборі співробітників, працевлаштуванні та вивільненні. Багато уваги приділяється дітям-інвалідам.

Закріплено в законодавстві надання інваліду технічних засобів для пересування, занять спортом.

Передбачається обладнання квартир з адаптацією до потреб інвалідів. Допомога всім дітямнвалідам. Розвинута система дошкільного виховання. Законом про охорону здоров’я передбачається надання всіх необхідних технічних засобів інвалідам. З 1968 р. існують рівні права Швеція на освіту, і всі інваліди ходять в школу. Прийнято низку законів про працевлаштування та збереження робочих місць на ринку праці для інвалідів. Налагоджена система стимулювання роботодавців неподатковими пільгами, а виплатою індивідуальних дотацій на кожного працюючого інваліда. Інвалід отримує допомогу з інвалідності та заробітну плату, але сума не перевищує встановленої межі.

Існує Біль про інвалідів, який передбачає позитивну дискримінацію інвалідів, надаючи особливі права в освіті, зайнятості, податкові пільги, субсидії та гранти. Діє Закон про інвалідів, відповідно до якого резервується 3 процента робочих місць в державному секторі. Дітям-інвалідам надається Індія право безоплатної освіти на основі різних форм: спеціальне, інтегроване, неформальне. Білем передбачається фінансова підтримка обладнання, здійснення наукових розробок з метою розвитку технологій навчання інвалідів, адаптації навчальних програм.

Законодавством затверджено створення широкої системи соціального страхування. Існує Закон про соціальне працевлаштування інвалідів, згідно з яким передбачено створення національного фонду Бельгія соціальної реабілітації інвалідів, принцип обов’язкового найму на роботу інвалідів. Підприємствам, які працевлаштовують інвалідів, надають пільги. Допомога дітям-інвалідам дорога, частково сплачується державою та благодійними організаціями.

Спеціальними законами затверджені права інвалідів на професійну підготовку та перенавчання, на працевлаштування шляхом квотування робочих місць, переваг у трудовому договорі, сприянні Франція самозайнятості. Широка система заохочення роботодавців до працевлаштування інвалідів.

Розгалужена система допомоги інвалідам (держава, міністерства регіонів, департаменти, комуни, асоціації). Освіта в звичайних школах. Існує Вища інстанція з боротьби проти дискримінації.

Закріплено в Конституції дотримання прав інвалідів, зобов’язання всіх органів влади використовувати всі можливості для введення інвалідів в звичайне життя. Існують норми та правила щодо інтеграції в життя суспільства інвалідів та осіб, яким загрожує інвалідність. Для країни характерний високий рівень культури, що проявляється в поважному ставленні до інвалідів.

Існує законодавство «Про працю осіб з заниженою фізичною здатністю». Відбувається квотування Німеччина робочих місць, передбачені пільги при працевлаштуванні. Діє Закон «Про сприяння в працевлаштуванні». Передбачається стимулювання роботодавців шляхом пільг та субсидій.

Прийнятий «Кодекс соціального права», Закон «Про вирівнювання послуг з реабілітації», «Про соціальну допомогу». Заохочується професійна реабілітація інвалідів. Соціальний захист розповсюджується тільки на осіб, ступінь втрати працездатності яких не менше 50 %, іноді 30Система реабілітації інвалідів організована на вищому рівні. Законодавством регулюються аспекти планування споруд, організації пересування, перевезення інвалідів, домашнього обслуговування, забезпечення перекладачем, адаптаційного навчання, підтримки робочого місця, субсидування Фінляндія зайнятості інвалідів. Розвивається система приватних реабілітаційних послуг. Спрямовані зусилля на підвищення соціальної активності інвалідів, професійну реабілітацію, забезпечення зайнятості.

Прийняті Акт національних пенсій, Акт реабілітаційних послуг, Акт про страхову компенсацію.

Розвинута соціальна інфраструктура щодо потреб інвалідів. Діє Акт про дискримінацію.

Австралія Спостерігається етичне ставлення до осіб з обмеженими можливостями. Регулярно проводяться благодійні акції.

Проблемні питання економіки України та її регіонів Economics of Ukraine and its regions: problematic issues Продовження таблиці 1 Прийнято такі нормативно-правові документи: Акт про інтеграцію, Акт про опікунство інвалідів, Акт про медичне обслуговування жертв війни, Акт про туберкульоз, Закон про соціальне Австрія забезпечення, Закон про соціальне страхування, Закон про надання допомоги при працевлаштуванні. Діє система квот та субсидій при працевлаштуванні інвалідів. Стимулюється створення спеціальних цехів і підприємств для інвалідів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Соціальне забезпечення інвалідів включає соціальне страхування, матеріальну допомогу, соціальне обслуговування.

Соціальна інтеграція інвалідів відбувається шляхом розвитку спорту (діє Загальна китайська асоціація спорту інвалідів (Китайський комітет параолімпійських ігор), Загальна китайська асоціація спорту слабочуючих (Китайський олімпійський комітет для слабочуючих), Загальна китайська асоціація спорту слабоумних (Китайський комітет Особливих олімпійських ігор)).

Працевлаштування відбувається відповідно до Закону КНР о захисті інвалідів, згідно з яким організації зобов’язані прийняти на відповідну роботу певну чисельність інвалідів (відсоток Китай визначається владою провінції). Розвинута волонтерська допомога, що відповідає традиціям китайської нації. Розвиток освітнього залучення інвалідів відбувається на основі Положення о просвітленні інвалідів, що регулює відносини у сфері забезпечення прав інвалідів на освіту, що затверджено Постановою Держради КНР № 161 від 23.08.1994 р. У травні відзначається «Загальнонаціональний день надання допомоги інвалідам». Формування соціальної інфраструктури та універсального дизайну відбувається відповідно до засад Закону про забезпечення інтересів інвалідів. Державою розроблено «План допомоги малозабезпеченим громадянам-інвалідам».

Соціальна програма допомоги інвалідам відбувається на основі розвитку художніх колективів.

Проведений аналіз інституціонального забез- перепідготовку, працевлаштування; Міністерство печення соціальної інтеграції інвалідів у праці і соціальних справ, а також Федеральний суспільство в різних країнах світу доводить інститут страхування.

підвищений інтерес до вирішення питань На створення умов повноцінного життя реалізації прав осіб з обмеженими можливостями, спрямована дія суб’єктів у системі реалізації прав що проявляється в розвинутій системі реабілітації інвалідів в США. Функціями Національної ради та підкріплюється розвиненим нормативно- по інвалідам є надання рекомендацій президенту, правовим базисом. конгресу, реабілітаційним службам з проблем Дотримання положень соціальної моделі інвалідів. Наукове забезпечення здійснюється «інвалідності» яскраво демонструє Польща. Національним науково-дослідним інститутом з Суспільні організації постійно проводять акції проблем інвалідів. Існує розгалужена мережа з щодо реалізації здібностей людей з особливими професійної підготовки, консультацій та потребами в житті на засадах сили волі, допомоги працевлаштування інвалідів.

оточуючих, суспільства. В межах тижня інвалідів Високо розвинутий універсальний дизайн хаорганізовуються виставки, аукціони виробів. рактерний для Австралії. Розгалужена система Проходять концерти, змагання, вистави. допомоги інвалідам діє у Франції. Вона представФункціонують такі організації з питань інвалідів: лена державою, міністерствами регіонів, департаФонд ім. брата Альберта, Хельсинський фонд з ментами, комунами і асоціаціями. Діє Асоціація з захисту прав людини чи польський філіал Amnesty управління фондом з метою професійного International, Фонд SOS, Центр підтримки влаштування інвалідів (AGEFIPH), Міністерство громадських ініціатив та організації допомоги охорони здоров’я та соціального забезпечення дітям-інвалідам, центр «Євромед». країни, Вища інстанція з боротьби проти Високий рівень інтеграції інвалідів у дискримінації і за рівність (HALDE). Діяльність суспільство доводить Швеція. Людей з особли- всіх асоціацій, як правило, безкоштовна.

вими потребами можна зустріти в кіно, магазині, У Фінляндії функціонують Міністерство на футбольному матчі тощо. Слід підкреслити соціальних справ та здоров’я, Національний узгопідвищену увагу до дітей-інвалідів. В Швеції джувальний комітет з реабілітації, який координує відбулася реформа у напрямі виховання дітей- діяльність на різних рівнях, Національна рада з інвалідів в сім’ях, а не в інтернатах. Широко реабілітації, муніципальні ради, групи співпраці, розвинута система підготовки фахівців, які що працюють на провінційному рівні.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«ISSN 2078–4333. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2011. Випуск 28. C. 217–226 Visnyk of the Lviv University. Series International Relations. 2011. Issue 28. P. 217–226 УДК 339.92:504.054(4/7) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ КРАЇН “ВЕЛИКОЇ ВІСІМКИ” Христина Кирилич Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, м. Львів 79000, Україна, тел. (032)239-41-32, e-mail: kh_kyrylych@ukr.net Наведено порівняльний аналіз впливу економік країн...»

«Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2014. – Вип. 197. – Ч. 1. УДК 349.42 ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОРГАНІЧНОГО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК ЗАСОБУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА Н.В. КРАВЕЦЬ, пошукач1, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого У статті проаналізовано законодавство України у сфері виробництва органічної сільськогосподарської продукції. Автором досліджено і класифіковано проблеми, що перешкоджають...»

«РІЗНІ ВИДИ ТРАНСПОРТУ УДК 338.47.656 Тетяна Кузнєцова АНГСТРЕММЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У НАНОЕКОНОМІЦІ АВІАПІДПРИЄМСТВ У даній статті введені нові економічні поняття, досліджено роль ангстремменеджменту зовнішньоекономічної діяльності у наноекономіці авіапідпримств, сформульовано ключові проблеми розвитку українських зовнішніх зв’язків, які потребують першочергового рішення, та зроблено оцінку рівня зовнішньоекономічної діяльності конкретного авіапідприємства. Ключові слова:...»

«Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки 143 УДК 314+316.3(477) Ю.А. Денисенко СТАН ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР У статті розглядається стан здоров’я сучасних українців з позиції соціологічного аналізу. Виділено природні та соціальні фактори, що впливають на стан здоров’я населення за сучасних умов розвитку українського суспільства. Також зроблена спроба проаналізувати та порівняти рівні захворюваності населення у різнихчастинах...»

«Вісник соціально-економічних досліджень, 2012 рік, випуск 3 (46), ч. 2 УДК 368.03:330.133.2 Бойко Л.О.ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ Розглянуто питання щодо впливу процесів An author examines questions concerning the глобалізації на формування страхових influence of globalization processes on відносин, взаємодію учасників страхового forming of insurance relations, cooperation of ринку, присутні тенденції та виникаючі participants of insurance market. Present проблеми....»

«Право ной поддержки предпринимательства по действующему законодательству Украины и определены необходимые направления хозяйственно-правовой политики в этой сфере. Ключевые слова: государственная поддержка предпринимательства, государственная программа поддержки предпринимательства, правовые средства государственной поддержки. ECONOMIC AND LEGAL POLICY REGARDING STATE SUPPORT OF BUSINESS ENTITIES Lebedkin K. S. In the article will explore the need of state support of in certain publicly-related...»

«Т.Г. Гільберг, Т.В. Сак ПРИРОДОЗНАВСТВО Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ МОН України від 17.07.2013 р. № 994) УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ: – завдання в тексті – практичне завдання – робота в парі – дослідницький практикум – висновки – міні-проект Гільберг Т.Г. Г47 Природознавство : підруч. для 3-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т.Г. Гільберг, Т.В. Сак. – К. : Генеза, 2014. – 176 с. ISBN 978-966-11-0335-0. УДК...»

«Вісник соціально-економічних досліджень, 2012 рік, випуск 1 (44) УДК 658.511.003.13 Літвінов О.С., Літвінова В.О. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРАХУНКУ РІВНЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ У статті проаналізовано наукові погляди на In the article scientific looks are analyzed to визначення і фактори впливу на рівень determination of influence on the level of енергетичної безпеки. Запропоновано power safety. Author determination of power авторське визначення енергетичної safety is offered. The system of factors of...»

«ISSN 2078–4333. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2011. Випуск 28. C. 175–184 Visnyk of the Lviv University. Series International Relations. 2011. Issue 28. P. 175–184 УДК 339.74 ВАЛЮТНІ ДИСБАЛАНСИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПОШИРЕННЯ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ КРИЗ Світлана Лукашенко Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, вул.Леонтовича, 5, м. Київ, 01030 Україна, тел. (044) 522-29-87 e-mail:svpesp@mail.ru Розглянуто причини виникнення глобальних дисбалансів у...»

«АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ УДК 621.181.7 Ю. В. КУРІС, канд. техн. наук, доцент, академік Академії інженерних наук України Інститут вугільних енерготехнологій НАН України, м. Київ ЕНЕРГЕТИЧНІ АСПЕКТИ БІОГАЗОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В статье проведены теоретические и экспериментальные исследования которые подтвердили, что использования биогаза как дополнительного, возобновляемого, экологически чистого источника энергии весьма перспективно. Экономический эффект от использования биогазов выражается в...»

«ВІСНИК Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського УДК 676.614.4:676.22 Глушкова Т.Г. НАПОВНЮВАЧІ В КОМПОЗИЦІЇ ПАПЕРУ ДЛЯ ДРУКУ Вступ. Одним із основних технологічних процесів характерних для виробництва паперу, є процес наповнення паперової маси, який визначає властивості готової продукції, особливості формування полотна на папероробній машині, а також економічні й екологічні характеристики виробництва. Наповнення паперу – це процес введення до...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 22 (257), Ч. ІV, 2012 УДК 37.026.9 Т. А. Лазарєва СИСТЕМА КРИТЕРІЇВ ТА ПАРАМЕТРІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА ОБЛАДНАННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ТВОРЧОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ Постановка проблеми. У сучасних умовах ринкових відносин харчова галузь характеризується постійним розширенням асортименту продукції, удосконаленнями технологій та технологічного обладнання. На даному етапі розвиток у сфері харчової галузі...»

«3. Державне регулювання економіки: Навчальний посібник / С.М. Чистов, А.Е. Никифоров, П.Ф. Куценко та ін. – К.: КНЕУ, 2000. – 316 с.4. Мазуренко В.І. Методологічні підходи до визначення граничних значень індикаторів національної економічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2005. № 31-32. с. 100-105.5. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство Геєць В.М., Кизим М.О., Клебанова Т.С., Черняк О.І. та ін.; За ред. Гейця В.М.:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»