WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. українська культура, зокрема література, продовжувала свій інтенсивний розвиток. На зламі століть такі письменники, як В. Стефаник, М. ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 82.091: 821.161.2+821.111(73) 18/19

А. В. ЗЕМЛЯНСЬКА

ТИПОЛОГІЯ ХУДОЖНЬОГО ВТІЛЕННЯ ІДЕЇ «СЕРЕД ЖИТТЯ МИ В

ПАЗУРАХ СМЕРТІ»: МИХАЙЛО ЯЦКІВ ТА АМБРОЗ БІРС

У статті проведено типологічний аналіз творчості українського та

американського письменників межі XIX–XX ст. Особлива увага приділяється

специфіці функціонування декадентських мотивів.

Ключові слова: декаданс, екзистенційна ситуація, ірреальність.

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. українська культура, зокрема література, продовжувала свій інтенсивний розвиток. На зламі століть такі письменники, як В. Стефаник, М. Черемшина, М. Коцюбинський та інші, зробили значний внесок у цей процес. Серед перелічених постатей мистецтва слова можна по праву назвати й М. Яцківа.

Однак довгий час його творчість перебувала в забутті, замовчувалася радянським літературознавством, бо вважалася модерністською, а тому ворожою панівній ідеології. У прозі митця відбилися новітні тенденції в зображенні реального й ірреального світів, заглиблення в людську підсвідомість з використанням найновіших досягнень психоаналізу тощо.

Свідченням цьому можуть бути праці І. Денисюка, М. Євшана, М. Ільницького та ін., а також численні доповіді на науковій конференції «Молода Муза» і літературний процес кін. ХІХ – поч. ХХ ст. в Україні і Європі», проведеній у Львові 1992 р.

Багато було вже сказано літературознавцями про зв’язок творчості М. Яцківа не лише із західноєвропейською літературою, а й зі світовою взагалі. Проте майже не існує студій, присвячених проведенню мистецьких паралелей між українською та американською літературами, зокрема періоду межі століть. Саме тому метою цієї розвідки є зіставлення прозового доробку українського письменника із художніми творами американця А. Бірса, визначення специфіки прояву в їх текстах декадентських мотивів кінечності людського існування, спроб визначення джерел духовності, людської сутності та можливостей людини в екстремумі життя.

Ми зупинимося лише на кількох ідейно важливих моментах творчості М. Яцківа та А. Бірса, оскільки ряд паралелей між доробком названих митців може бути досить-таки розлогим. Адже на той час в Америці, як і на Україні, відбувалися значні зміни в суспільно-політичному, економічному та культурному житті. Це і соціальні реформи, й економічні кризи, що вели до нестабільності життя людей, непевності їх навіть у сьогоденні, це також понівечення духовних цінностей, пошук нових ідеалів. Відповідно, з’являлися нові, спільні теми для осмислення, зокрема потрібність у розумінні власного «Я» людини та її місця у Всесвіті. І якщо цей аспект прози М. Яцківа на теренах України і Росії досить добре розглянутий і досліджений за попередні десятиліття, то серед студій А. Бірса й досі маємо лише кілька передмов російських літературознавців і критиків (О. Звєрєва, Р. Орлової та ін.) до видання його творів.

Обох митців називають справжніми майстрами містичної новели, «страшного» оповідання, продовжувачами традицій Е. По, тож не дивно, що своїх персонажів вони переносять у виняткові ситуації, які вимагають від останніх концентрації всіх життєвих сил, зокрема сили волі, витримки, щоб із гідністю пройти випробування. Подібні обставини будуються письменниками двома способами. З одного боку, це можуть бути неприродні умови існування, в яких з певних причин опиняється індивід: читач бачить героя на незнайомій території, у замкненому просторі, під час подій страти або появи давно померлої людини тощо. Це спостерігається у творах А. Бірса «Вершник у небі», «Випадок на мості через Совиний струмок» та М. Яцківа «Де правда?», «Дівчина на чорнім коні» та ін. З іншого боку, обидва автори настільки здатні загострювати ситуацію, що навіть звичайні буденні обставини постають чимось неймовірним, а тому сповненим таємниць і жаху, особливо для чуттєвих особистостей, серед яких – персонажі творів А. Бірса «Забите вікно», «Людина і змія», «Годинник Джона Бартіні. Розповідь доктора» тощо, а також новел М. Яцківа «Мальований стрілець», «Хлоп’я» та багатьох інших.

У названих екзистенційних ситуаціях людина обирає для себе найкращий спосіб втечі, зокрема духовної, у безпечний простір, де вона знову могла б відновити життєві сили. Цей спосіб полягає в єднанні з природою, що є витоком усього живого. Так, М. Яцків, визначаючи людську сутність, зауважує: «Молитва й туга дикого звіра і первісної людини – однакові. Природа й воля, сонце, ліси, пустині, ночі, місяць – всесвіт – це їх бог, вони самі – частина тієї природи і бога, і тому донині ще в звірятах бачать деякі племена своїх богів» («Молитва старого лева») [3, 126]. Так само й герой його оповідання «Боротьба з головою» вважає, що лише в лоні праматері природи душа людська оживає, знаходить себе: «Я вийшов у ліс і ліг серед гущавини. Земля, як мати, приймала мою журбу. В світі – гамір і праця пекельна, а тут – дрімучий ліс, що обгортає спокоєм...» [3, 151].

У новелі А. Бірса «Випадок на мості через Совиний струмок»

рабовласник Пейтон Фарква в останні хвилини свого життя, уважаючи, що втік від страти через повішення, а також від розстрілу, у своїх мареннях потрапляє до лісу. У нього виникає відчуття, ніби він знов народжується, повертаючись до першооснов буття: «Раптом він відчув, що в нього йде голова обертом – вертиться, мов дзига. Вода, береги, ліс, тепер вже далекий міст, форт і чоловіки – усе перемішалося й утратило свої обриси... Дерева на березі були велетенськими садовими рослинами; він помітив певний лад в їх розташуванні, вдихав аромат їх цвіту. Дивне, рожеве світло пробивалося крізь атмосферу поміж стовбурів, і вітер вигравав в їхньому гіллі, як на Еоловій арфі. І він зовсім не мав бажання завершувати свою втечу, навпаки, було деяким задоволенням залишатися на цьому зачарованому клаптику землі, доки знов не заберуть» [7, 372] (тут і надалі переклад наш. – А.У.).

На жаль, звернення до сил природи, спроба повернення до її лона не дає героям розради. Світ гине, і, наприклад, цар звірів із новели «Молитва старого лева» М. Яцківа відчуває безсилість традиційних законів буття, вони вже не є дієвими. Це співвідносилося із теорією філософа А. Бергсона, палкого і пристрасного апологета природності існування, який підкреслював, що людство, зосереджуючись у містах, усе далі відходить від природи, втрачає з нею зв’язок, перестає жити за її орієнтирами [1, 39]. Тепер дика природа – теж незнайомий простір, чиї закони настільки відмінні від звичних цивілізаційних норм буття, що жахають обивателів.

Так, наприклад, хлоп’я з однойменної новели М. Яцківа купається в річці за селом, бавиться вербовим гіллям. Однак відчуття насолоди свободою раптово замінюється страхом, усвідомленням свого безсилля і нікчемності перед могутністю Всесвіту: «Втім учув над собою гамір птахів, глянув вгору

– голуба пропасть над ним, опустив очі на воду – та сама безконечна, голуба пропасть під ним. Пирснув з води, як опарений, припав до землі і скрив лице.

Схопився обіруч трави, аби не злетіти ні в одну, ні в другу глибінь... Світ обертався, хлопчина не видів на нім нікого й нічого – чув лиш себе» [5, 184– 185].

Із творів митців видно, що більшість персонажів обирають золоту середину між соціалізацією та природністю – у своїх передсмертних мареннях вони зазвичай повертаються до місць свого минулого життя, наповнених особливим значенням особисто для них.

При цьому важливо, що це свідчить про перевагу під час подібних екзистенційних ситуацій несвідомого в людині як залишків природних орієнтирів, закладених вищими силами. Довести існування несвідомого, на думку психологів, легко: це передусім поведінка в екстремальних ситуаціях (часом людина поводиться не так, як сподівалася – ніби якась невідома сила раптом починає керувати нею) та сновидіння (образи сновидінь належать, без сумніву, людській психіці, але більшості з них не можливо дати раціонального пояснення). Письменники модифікували ці думки – у них сповзання в підсвідомість, марення в індивіда відбувається майже завжди на межі зі смертю. При цьому істотним є саме злиття істинного й того, що примарилось, – до повної нерозпізнаності.

Так, той же Пейтон Фарква переходить від образу лісу до вбачання себе на порозі рідної домівки: «Без сумніву, незважаючи на свої страждання, він трохи задрімав, поки йшов, і зараз він бачить іншу сцену – можливо, просто його гарячка почала проходити. Він стоїть біля воріт свого власного дому. Все, як він покинув, і все яскраве й гарне в ранкових сонячних променях. Штовхаючи ворота й проходячи широкою білою стежкою, він бачить тріпотіння жіночих штанів; його жінка, яка виглядає дуже бадьорою, веселою й лагідною, спускається з веранди йому назустріч. Він подався вперед з простягнутими руками» [7, 373]. Саме в цей момент він відчуває різкий болісний удар по хребту. І читач розуміє, що герой там же, на мості, повішений, а його домівка була простим міражем, передсмертною згадкою про найважливіше в житті.

Широко використовував у своїх творах видіння персонажів, у більшості своїй передсмертні, і М. Яцків. Наприклад, у повісті «Танець тіней» директор «Народної сили» Шуліковський, лежачи в ліжку, бачить себе в лісі, де він «перескакує босими ногами з кореня на корінь, потім падає в чорну воду і пливе, продираючись між каміннями» [3, 430]. І ось «Шуліковський повертався туди, звідки прийшов, – у рідне село. Канікули під час великодніх свят. Верби мають непорочною зеленню, здалека долітає гомін.

Шуліковський притис молитовник до грудей і звівся на ліжку:

– Кваплюся, вже дзвонять.

Здригнувся і впав на подушку» [3, 430]. Це було останнє, що він бачив за життя.

У новелістиці українського письменника до подібних актів несвідомого можна віднести і сон Мартина, після якого до нього, зовсім як жива, приходить мертва дружина («Де правда?»), і візію скульптора Даріана, коли він бачить дівчину на чорнім коні, його кохану, музу, яку він сам убив, спілкується з нею і, нарешті, отримує прощення («Дівчина на чорнім коні») тощо. Цього не може бути насправді, проте для літературних героїв переходи із теперішнього в минуле, зі світу живих до потойбіччя – це реальне життя, ознаки справжнього буття.

Ці думки авторів співвідносяться із теорією екзистенціалізму. Відомо, що розум, мозок – один із основних ворогів модерного індивідуума і водночас одне з основних джерел задоволення, оскільки він забезпечує «своєрідний мозковий екстаз», «гарячку», що стає домінуючим психічним станом людини. Автономність мозку і його галюцинацій, сповзання в підсвідомість, роздвоєння («два мозки») характеризують магічний екзистенціональний тип мислення. Як зазначає Ж.-П. Сартр, існує загалом така екзистенціальна структура світу, яка є магічною і яку складають емоції, що допомагають свідомості перенестися зі світу реально-причинного на магічний, переживаючи так своє «буття-в-світі» [2, 128].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


При цьому важливим є той факт, що в обох митців категорія смерті отримала різке матеріальне вираження, набуваючи реальних обрисів. Так, досить-таки розповсюдженим був образ годинника як речника лихої звістки про останню мить життя людини. Традиція використання названого образу у функції пророцтва про важливі буттєві події стала поширеною ще з часів Е. По (яскравим прикладом чого є його новела «Маска Червоної смерті»).

Уже згодом, у новелі «Годинник Джона Бартіні. Розповідь доктора»

А. Бірса висловлюється думка, що спосіб смерті людини та її час закладені вищими силами ще за багато поколінь до її народження. Коли Джон Бартіні розкриває до одинадцятої вечора годинник свого прадіда Кромвеля Олькотта Бартіні, який був заарештований колись і зник безвісті, в нього виникає «дивне почуття щодо нього – на зразок прив’язаності...» [6, 281]. Кожного вечора, коли згаданий годинник поруч із новим господарем, у того виникає нездорове бажання відкрити і подивитися на нього, хоча він не може пояснити подібне нетерпіння дізнатися час. Але тільки-но він поступається бажанню, що його охоплює, варто йому лише опустити очі на циферблат, його сповнює загадкове лиховісне передчуття. Саме того разу, як герой твору розповідав про це другові, сталося так, що він глянув на годинник раніше одинадцятої – і тут же помер, а на шиї залишився слід від неіснуючого зашморгу. Його слухач-науковець робить для себе висновки: «Не можу не обмовитись про закон спадкоємності. Я не знаю, чи у вищому світі переживання або емоції не можуть вижити в серці, що воно їх тримає, а тому шукають вираження в житті кровних родичів, багато століть потому. Без сумніву, якби мені запропонували відгадати долю Кромвеля Олькотта Бартіні, я би припустив, що він був повішений об одинадцятій вечора і що він мав декілька годин, щоб підготуватися до заміни» [6, 286].

М. Яцків теж часто звертався у своїй творчості до цього образу. У його повісті «Танець тіней», наприклад, Олег Немирич у стані божевілля в цокотінні будильника чує заклик до самогубства: «Крути-верти, треба вмерти!.. Треба вмерти! Треба вмерти!» [3, 384]. Натомість у новелі «Де правда?» подібний образ виражає плинність часу, пору важливих рішень наприкінці життя, адже вони супроводжуються звуками роботи годинника, в якого був дуже чутний маятник, що вже давно заржавів і видавав відповідний скрип, впливаючи на психіку оточуючих.

Часто з метою допомогти тому чи іншому героєві твору оцінити своє життя, обрати власний шлях, змінити щось, коли все втрачає сенс, матеріалізується образ близької людини, найчастіше вже померлої. Це такий собі міраж, видіння, настільки бажане, що стає реальністю.

У новелі М. Яцківа «Дівчина на чорнім коні» така вершниця з’являється до митця, коли він «як пізнав, що все, що життя може дати, легко здобути, то се вистачило йому і він усунувся від суєти. Чим же тепер виповнити скуку?» [49, 208]. Вона ж, його кохана, яку Даріан сам і вбив, лишає тепер йому «чари творчості». Він буде «оглядати вічну правду, невиданий світ, пекельні муки і райські розкоші», буде дивитися на них, як на сонце, бо його серце вона забрала. А земне життя для нього надто бідне, як «теє листя, що шепоче тепер у сконі молитву вічної суєти» [5, 211]. Ця ідея вписується в контекст філософії модернізму, зокрема заснована на психоаналітичній теорії З. Фройда, який стверджував, що нездоланна межа між закоханими – це стан, який спонукає до творчості [1, 40].

Герою новели «Вершник у небі» А. Бірса у важкій життєвій ситуації приходить видіння у вигляді його батька на коні. Молодий Картер Друз, юнак із заможної родини, іде на війну Півдня з Північчю, бо вважає це своїм обов’язком. Під час нічної варти він бачить людину на коні, вдягнену в форму ворожого табору. Поки вояк вирішував, як вчинити з цим, чоловік зрушив з місця. Картер Друз спостерігає таку картину: «…чоловік на спині коня, що спускався в долину повітрям!.. Тулуб тварини був на такому рівні, як би ратиці вдаряли по стійкій землі... Проте це був політ!...» [7, 363]. Таке видовище змусило хлопця вистрілити. Впізнавши обличчя батька (якого насправді там не могло бути), вояк розуміє всю безглуздість братовбивчої війни.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«ISSN 2075-146X. Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць. Полтава, 2011 УДК 371 Н. В. ВАСИЛЕНКО Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників, Вінниця ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ Стаття присвячена проблемі професійної соціокомунікативної компетентності, яка сприяє створенню якісно нової профільно-компетентнісної школи і формуванню її керівника. Ключові слова: керівники...»

«169 РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА С.М. Гріневська (Інститут економіки промисловості НАН України, м. Донецьк, Україна) МОДЕРНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ШЛЯХОМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОРОЗВИТКУ РЕГІОНІВ У статті визначено науково-теоретичні засади державного регулювання процесів саморозвитку регіонів. Запропоновано напрями удосконалення концептуального забезпечення процесів соціально-економічного саморозвитку регіонів. Ключові слова: модернізація економіки регіону, саморозвиток...»

«© Морзе Н. В., Кузьмінська О. Г.Інформаційні технології в освіті УДК 378.14:004 ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЕНЬ Морзе Н. В., Кузьмінська О. Г. Національний університет біоресурсів і природокористування України Сучасні досягнення комп’ютерних наук у сфері забезпечення надлишковості та захисту призвели до спільного використання даних у багатьох різних сховищах. Сучасна інфраструктура зробила хмарні обчислення захищеними та надійними, а поширення таких обчислень кардинально...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации» Том 26 (65). № 1 – С. 7-11 УДК 811. 161. 2’373.45 Новітні англіцизми в художній літературі Гурко О. В. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ, Україна У статті досліджуються англіцизми, що з’явилися в українській мові в кінці ХХ – на початку ХХІ століття. Аналізуються і новітні англіцизми, і такі, що вже існували в українській мові,...»

«Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С.З. Ґжицького Том 14 № 1(51) Частина 2, 2012 УДК 005.3:339.137.2:631.11 Слинчук К.П., аспірант Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У статті розглянуто теоретичні та методологічні основи формування системи управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств. Досліджено переваги та недоліки методів оцінки...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ Вінницький національний аграрний університет Навчально-науковий інститут аграрної економіки Факультет обліку та аудиту Кафедра організації обліку та звітності ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 1 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для виконання практичних завдань для студентів 3 курсу денної форми навчання факультету обліку та аудиту галузі знань 0305 – Економіка та підприємництво, напряму підготовки 6.0305109 Облік і аудит Вінниця 2011 Фінансовий облік 1. Методичні...»

«УДК 330.131.5:631.57(477.41) ОЦІНКА СТАНУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ В ДОСЛІДЖУВАНОМУ КИЇВСЬКОМУ РЕГІОНІ О.І. ЛОЗОВСЬКА, аспірант Проаналізовано стан виробництва продукції рослинництва, визначено основні проблеми в галузі та шляхи їх вирішення. Рослинництво, сільськогосподарські підприємства, господарства населення, ефективність, виробництво. Здійснення діяльності в сільському господарстві відбувається в складних соціально-економічних та політичних умовах. Для забезпечення стабільності...»

«Міністерство економіки України Українська академія зовнішньої торгівлі УКРАЇНА – ЄС – ЄВРОПА: НОВІ ВИКЛИКИ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ВІДНОСИН Збірник матеріалів VІI міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців 18 квітня 2007 року Київ-2007 Науковий збірник Україна – ЄС – Європа: нові виклики та модернізація відносин. Збірник матеріалів VІI міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів УАЗТ 18 квітня 2007 року. К.: УАЗТ, 2007 – 416 с. Організаційний комітет Покрещук...»

«УДК 338.24:330.322.16 Черевиков Є.Л., канд. екон. наук старший науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ На основі проведеного дослідження зарубіжного досвіду реалізації інфраструктурних проектів проаналізовано передумови реформування житлово-комунального господарства в Україні на засадах публічно-приватного партнерства та обґрунтовано пріоритетні напрями...»

«Економічні науки Висновки. Отже, глобалізація та інтеграційні процеси посилюють проблеми зайнятості населення. Активізація ринку праці можлива лише за умов подолання фінансової кризи. На основі аналізу світових тенденцій визначено основні проблеми ринку праці в Україні та запропоновані основні заходи щодо його активізації. Література 1. Світова економіка : підручник / [А.С. Філіпенко, О.І. Рогач, О.І. Шнирков та ін.]. – 2-е вид., стереотип. – К. : Либідь, 2001. – 582 с. 2. Біляцький С....»

«Економічні науки 1. Амеліна, І. В. Міжнародні економічні відносини (CD) : Навч. посібн. Реком. МОНУ для студ. ВНЗ / І. В. Амеліна, Т. Л. Попова, С. В. Владимиров. – К. : ЦУЛ, 2013. – 256с.2. Аналіз господарської діяльності : Навч. посібн. Реком. МОНУ для студ. ВНЗ / За ред. Сіменко І.В., Косової Т.Д. – К. : ЦУЛ, 2013. – 384с.3. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства (CD) : Навч. посібник. Рекомендовано МОНУ для студ. ВНЗ / В. П. Шило, Н. І. Верхоглядова, С....»

«Збірник наукових праць Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського. – Випуск 4, 2009 р. УДК 624.014 Раціональні сталеві елементи рам двотаврового перерізу зі змінною висотою стінки Білик С. І., д.т.н., Недоходюк І.Д., аспірант Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна Анотація. Узагальнені дослідження напружено-деформованого стану двотаврів зі змінною висотою стінки. Запропоновані формули для визначення...»

«УДК 636.22/.:612.017.11/.12 ДЕЯКІ МЕХАНІЗМИ ПРИРОДНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ КОРІВ ПІВДЕННОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ Л.О. Омельченко, канд. біол. наук, Н.М. Фурса, Р.М. Макарчук, О.С. Івіна-Маляренко, А.І. Яремчук Інститут тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства Установлено, що у корів південної м’ясної породи сформовані ефективні механізми природної резистентності, які забезпечують збереження...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»