WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 379.85:574:57.017.64(477-924.52) Кучинська Ірина Василівна, к.б.н. ЕКОТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ І ...»

УДК 379.85:574:57.017.64(477-924.52)

Кучинська Ірина Василівна, к.б.н.

ЕКОТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРИРОДООХОРОННИХ

ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ

І ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ

Львівський інститут економіки і туризму

Кафедра оздоровчого харчування, екології і безпеки туризму

Стаття присвячена актуальній проблемі розвитку екологічного туризму в Карпатському регіоні. Проаналізовано особливості екотуристичного продукту природоохоронних територій Українських Карпат, основні форми і види туризму та перспективи їх розвитку. Наведено перелік найважливіших екотуристичних маршрутів національних парків і заповідників Карпатського регіону. Розглядаються екологічні проблеми організації туризму в об’єктах ПЗФ та шляхи їх подолання.

На сучасному етапі розвитку індустрії туризму відбувається наростання протиріч між задоволенням туристичного попиту і раціональним використанням туристичних ресурсів, в основі яких - антропогенне навантаження, що здійснюється потоками туристів на природні екосистеми [3:3].

На вирішення цих протиріч спрямована концепція екологічного туризму, основною ідеєю якої є гармонізація стосунків людини з навколишнім природним середовищем, турбота про збереження довкілля, що використовується в туристичних цілях, та підвищення екологічної свідомості суспільства. Сам термін «екотуризм» має багато визначень. В широкому трактуванні під екотуризмом розуміють такі види туризму, які не приносять шкоди довкіллю і сприяють гармонійному розвитку туристичних регіонів. В більш вузькому – це подорожі, в яких основним мотивом виступає пізнання відносно недоторканої «дикої»

природи [9:162].

Одним із найважливіших об’єктів екотуризму у всьому світі є природоохоронні території. Згідно українського законодавства, рекреаційнотуристичну діяльність можуть здійснювати цілий ряд об’єктів ПЗФ, і в першу чергу біосферні заповідники, національні природні та регіональні ландшафтні парки. Завдяки функціональному зонуванню території в цих об”єктах встановлюється диференційований режим охорони, який дозволяє поєднати збереження найцінніших природних комплексів та розвиток сприятливих для довкілля видів туризму [2:54].

Екотуристичний продукт природоохоронних територій має свою сецифіку і повинен обов’язково включати 3 складові: природоохоронну, еколого-освітню і етнотолетантну [3:14]. Природоохоронна складова полягає в першу чергу в необхідності дотримання природоохоронного режиму та мінімізації негативних наслідків впливу туризму на природні комплекси. Вона досягається завдяки чіткій регламентації форм і видів туристичних занять, визначенні допустимих норм рекреаційного навантаження, відповідному облаштуванню туристичних маршрутів і стежок тощо. Еколого-освітняскладова тур продукту проявляється в тому, що відвідувачі, перебуваючи на території об’єкту ПЗФ (незалежно від виду туристичних занять) повинні отримати певний об'єм екологічних знань про природу краю, ландшафтне та біологічне різноманіття, а також проблеми її охорони. Ця складова враховується під планування мережі туристичних маршрутів та еколого-освітніх стежок і насичення їх відповідною візуальною інформацією, створення музеїв природи та візит-центрів, складання текстів екскурсій, видавництва рекламно-інформаційної продукції. Етнотолерантна складова передбачає врахування інтересів місцевого населення та отримання ним прибутків, зокрема від надання туристам нічліжної та гастрономічної бази (сільський туризм), використання місцевих видів транспорту, залучення місцевих жителів у якості провідників, продажу сувенірів тощо.

Західна Україна характеризується значною різноманітністю природніх умов (Карпати, Лісостеп, Полісся) і найбільшою кількістю природоохоронних об’єктів (1 біосферний і 5 природних заповідників, 10 національних парків).

Найвищим екотуристичним потенціалом володіють ПЗО Українських Карпат.

Тут функціонують: 1 біосферний заповідник (Карпатський), 1 природний заповідник (Горгани) і 6 національних природних парків (Карпатський, Синевир, Ужанський, Вижницький, Гуцульщина, Сколівські Бескиди.

Таблиця 1 Основні напрямки розвитку екотуризму в природоохоронних об’єктах Українських Карпат

–  –  –

НПП НПП НПП НПП

–  –  –

У національних парках Карпатського регіону існують передумови для розвитку широкого спектру форм екотуризму (табл. 1). Тут традиційно популярні активні види туризму: треккінг, рафтинг, спелеотуризм, лижний та гірськолижний туризм, кінний туризм, а також екоетнотуризм [11:466]. Для кожного з парків характерний свій набір екотуристичних занять. Найбільш широкий спектр видів екотуризму представлений у національних парках Карпатський, Вижницький, Синевир, що включає пізнавально-природничий (еколого-освітній, науковий), кваліфікований (піший, водний), культурно-етнографічний.

Базовою формою екотуризму, що зустрічається у всіх без винятку природоохоронних об’єктах, є пізнавальний природничий (екскурсії маркованими еколого-пізнавальними стежками). Всього в національних парках та заповідниках Українських Карпат налічується понад 50 маршрутів та стежок, що позиціонуються як еколого-пізнавальні [5] (табл. 2). Однак більш детальний аналіз показує, що значна кількість таких маршрутів функціонують лише «на папері»,. Часто вони не несуть належного інформаційного наповнення, а облаштування обмежується нанесенням маркерів та встановленням інформаційного щита при вході на маршрут. Зазвичай спостерігається нерівномірний розподіл рекреаційного навантаження, коли основний «удар»

приймають на себе 2-3 найбільш «розкручених» і найкраще облаштованих маршрути. В Карпатському НПП це стежки «Скелі Довбуша», «На Говерлу», «До озера Несамовите», в Карпатському біосферному заповіднику – стежки на Говерлу і на Петрос, а також маршрут в Долині нарцисів, в НПП «Синевир – стежка «Синевирське озеро», в НПП «Сколівські Бескиди» - стежка «Долиною річки Кам’янка» і т.д. Навантаження на природні комплекси на цих маршрутах поступово наближається до гранично допустимих, особливо на деяких ділянках.

Поряд з цим низка маршрутів залишається маловідомими для туристів і практично не використовується. Для здійснення перерозподілу туристичних потоків необхідно проводити популяризацію маловідомих маршрутів, забезпечити їх наповнення цікавими інформаційними стендами тощо.

Важливим аспектом також є додаткове облаштування найбільш відвідуваних маршрутів і стежок з метою збільшення їх пропускної здатності і зменшення рекреаційної дигресії навколишніх екосистем (штучне покриття, протиерозійні системи, поручні, попереджувальні інформаційні знаки тощо).

Таблиця 2 Найважливіші екотуристичні маршрути природоохоронних територій Українських Карпат [1, 5, 6, 7, 8]

–  –  –

1. Антал А.Ю. Екотуризм у Закарпатській області: тенденції, проблеми, перспективи [Текст] / А.Ю.Антал, Ж.І.Бучко // Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 10 – 12 жовтня 2007 р., м.Рахів – Рахів, 2007 – с. 11-15 – ISBN 966-7524-59-0.

2. Гетьман В.І. Екотуризм на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду [Текст] / В.І.Гетьман // Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах :

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (10 – 12 жовтня 2007 р., м.Рахів) – Рахів, 2007 – с. 54-63 - ISBN 966-7524-59-0.

3. Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм: Сучасні концепції менеджменту і маркетингу : Навчальний посібник [Текст] / О.Ю.Дмитрук. – К.:

Альтерпрес, 2004 – 192 с., іл. – ISBN 966-542-219-7.

4. Зінько Ю. Екотуризм у національних парках Карпатського регіону [Текст] / Ю.Зінько, В. Гетьман // Збірник матеріалів українсько-польського семінару “Аграрний екологічний туризм у країнах Центральної та Східної Європи”, 18-19 березня 2004 року, м. Стрий: – Стрий: ТОВ “УКРПОЛ”, 2004. – С. 65-68.

5. Заповідними стежками Карпат : Путівник щодо цінностей природоохоронних територій Карпат [Текст] / [упоряд.: А.Драпалюк, Г.Парчук, В.Гетьман та ін.]. – К.: Ніка-Центр, 2008. – 53 с.

6. Іванега І.Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку екотуризму в Ужанському НПП [Текст] / І.Ю.Іванега // Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 10 – 12 жовтня 2007 р., м.Рахів – Рахів, 2007 – с. 128-132.– ISBN 966-7524-59-0

7. Клапчук В.М. Заповідна перлина Карпат [Текст] / В.М.Клапчук, У.М.Абрамюк, В.Ю.Вередюк Коломия: Видавничо-поліграфічне

– товариство “Вік”, 2003.– 80 с.

8. Коржик В.І. Буковина для всіх. Маршрутами екотуризму : довідникпутівник [Текст] / В.І.Коржик.. – Чернівці: Зелена Буковина, 2002. – 122 с.

9. Коржик В.П. Екологічний туризм: що це таке? [Текст] / В.І.Коржик // Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 10 – 12 жовтня 2007 р., м.Рахів – Рахів, 2007 – с. 158-164. – ISBN 966-7524-59-0

10. Рожко І.М. Екологічні проблеми рекреаційного використання Чорногірського масиву Українських Карпат [Текст] / І.М.Рожко, І.Б.Койнова, В.П.Матвіїв // Наукові дослідження на об’єктах природнозаповідного фонду Карпат та стан збереження природних екосистем в контексті сталого розвитку – Яремче, 2005. – с. 157-161. – ISBN 966-7524Hetman W., Turystyka w parkach narodowych Ukrainy [Текст] / W.Hetman, J.Zinko // Uytkowanie turystychne parkw narodowych. – Ojcw, 2002. – s.

455-469 – ISBN 83-913217-2XПохожие работы:

«_ Серія економічна М.В. Вінічук УДК 65.012.8:33 (477) РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ Висвітлено взаємозв’язок категорій «зайнятість» та «безробіття» населення. Визначено вплив зайнятості і безробіття на соціальноекономічну безпеку держави. Розглянуто проблеми зайнятості та безробіття населення України в контексті забезпечення її соціальної безпеки. Окреслено масштаби тінізації ринку праці України, запропоновано основні шляхи його...»

«Фінансова система України. 63 УДК 336. 148 Піхоцький В. Ф., кандидат економічних наук, доцент, заслужений економіст України, Територіальне управління Рахункової палати по Львівській, Волинській, Рівненській та Тернопільській областях ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ОДНА З НАЙВАЖЛИВІШИХ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У статті визначено роль фінансового контролю як однієї з найважливіших функцій державного управління, запропоновано шляхи підвищення його ефективності. Ключові слова: державне управління,...»

«ЕКОЛОГІЯ ТА ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УДК 332.3 МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЇ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ В.М. Другак, Н.А. Третяк Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, вул. Урицького 35, 03035 Київ, landukr@yandex.ru У статті зазначено, що в процесі землекористування, економічні, екологічні, сільськогосподарські, містобудівні та інші земельні відносини об’єктивно обумовлені в соціальноекономічні зв’язки і відносини (залежності)...»

«ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ УДК 336.711 УРСУЛЕНКО Г. В. к. е. н., асистент Київський національний університет імені Тараса Шевченка СУЧАСНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ МІНІМАЛЬНОГО ОБСЯГУ КАПІТАЛУ ДЛЯ ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ВІД ОПЕРАЦІЙНОГО РИЗИКУ Стаття присвячена теоретичним аспектам моделювання та управління операційним ризиком комерційного банку. У статті охарактеризовано сучасні методи формування мінімального обсягу капіталу для покриття збитків від операційного ризику, а також можливості...»

«Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2014. – №1 (28) УДК 338.432 JEL Q 100 О. Піменова, канд. екон. наук, асист. КНУ імені Тараса Шевченка ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПРОВІДНОГО ЕЛЕМЕНТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ АГРАРНИХ ВІДНОСИН Досліджено економічну сутність поняття провідний елемент господарювання в системі сучасних аграрних відносин. Визначено місце та роль господаря в аграрному секторі за сучасних умов. Обґрунтовано важливість соціо-еколого-економічного розвитку в сільському...»

«Чорна О.М., Колодка К.В. Концепція механізму державного управління інвестиційно-інноваційними процесами в Україні УДК 351.774 Чорна О.М., к.е.н., доцент, ДонНУ Колодка К.В., студентка ДонНУ КОНЦЕПЦІЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В УКРАЇНІ У статті окреслено коло ключових проблем у сфері державного управління інвестиційно-інноваційними процесами в Україні, на основі чого обґрунтовано концептуальні підходи щодо розвитку механізму державного управління...»

«Дослідження. Розробки. Проекти ВІСНИК НАДУ Дослідження. Розробки. Проекти Юрій Сурмін, доктор соціологічних наук, професор, перший заступник директора Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ, заслужений діяч науки і техніки України Ігор Шпильовий, кандидат наук з державного управління, головний спеціаліст відділу суспільних, економічних та гуманітарних наук ВАК України Докторська дисертація з державного управління: методологічні проблеми На основі результатів...»

«Випуск 2 (15), 2013 УДК 658 Височан О. С.1 ПОЗАБАЛАНСОВИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ У статті проаналізовано інформаційні можливості позабалансових рахунків щодо обліку майна та зобов’язань. Досліджено особливості документального оформлення операцій із позабалансового обліку орендованого майна та активів на відповідальному зберіганні. Удосконалено окремі аспекти позабалансового обліку контрактних зобов’язань та бланків суворого обліку підприємств сфери туризму. Виокремлено...»

«УДК 339.33 Юрченко Ю.Ю., канд. екон. наук, доц. (ДонНУЕТ, Донецьк) МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТІВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ Запропоновано використання багатомірного дослідницького простору для формування концептів оптової торгівлі, що дозволяє розкрити її потенціал, виявити додаткові важелі впливу на оптову торгівлю. Ключові слова: концепт, система, інститут, трансформація, багатомірний дослідницький простір, інтерпретаційна модель, дослідницька програма, цільова система. Сучасний світ є...»

«Woodrow Wilson International Center for Scholars Інститут Кеннана Київський проект ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА В УКРАЇНІ Семінар Київ, 2 жовтня 2001 р. Kennan Institute Kyiv Project ЗМІСТ Сергій РЯБОВ, професор кафедри політології НаУКМА, директор Інституту громадянської освіти, випускник програми IREX На цей круглий стіл запропоновано винести й обговорити, питання про проблеми, що трапляються в процесі запровадження громадянської освіти в українську педагогічну практику, та підходи до їх розв’язання....»

«Публікації Лозинської Т.М. Монографії, підручники, навчальні посібники 1.Лозинська Т. М. Міжнародний маркетинг: [навч. посіб.] / Т. М. Лозинська.Х.: ХДАУ ім. В. В. Докучаєва, 2000.65 с.2.Лозинська Т. М., Ульянченко Ю.О. Ефективність державного регулювання розвитку економіки аграрної сфери регіону / Т. М. Лозинська, Ю. О. Ульянченко // Регіональна політика розвитку аграрної сфери: [моногр.] / [за заг. ред. проф. Г. І. Мостового]. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ Магістр, 2004. – С. 203 – 225. 3.Лозинська...»

«Міністерство освіти і науки України Запорізький національний т ехнічний універс итет Наукова бібліотека Машинобудування України: тенденції розвитку Бібліографічний список літератури Укладач: Бібліограф I кат. Дернова Н.Л.Комп’ютерний набір: Бібліограф I кат. Дернова Н.Л. Книги, статті з журналів українською та російською мовами 57 назв Запоріжжя PDF создан испытательной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com Аверченков В.І. Збірник задач і вправ з технологіі 1. 621 З-41 машинобудування:...»

«Л.Я. Слобода Методи адаптації банківської системи України до міжнародних стандартів управління. УДК: 336. 71: 65.012.32 Слобода Л.Я. МЕТОДИ АДАПТАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ У статті розглянуто практику впровадження у банківській системі України Базельських угод про конвергенцію капіталу, запропоновано систему методів адаптації банків України до міжнародних стандартів управління капіталом за функціонально-ієрархічними рівнями учасників процесу...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»