WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«даних. Сама ж ідея переміщення акцентів з верхньої ланки до нижчих є перспективною та заслуговує на подальший розвиток. Перспективи такої технології можна вбачати у створенні ...»

даних. Сама ж ідея переміщення акцентів з верхньої ланки до нижчих є перспективною та заслуговує на

подальший розвиток. Перспективи такої технології можна вбачати у створенні персональних автоматизованих

інформаційних систем, які забезпечують комплексну підтримку управлінської діяльності. Оскільки основою

діяльності керівника будь-якого рівня є знання про об’єкти і суб’єкти управління, тому з огляду на це функція

підтримки його діяльності зводиться до підтримки знань. В свою чергу, знання, по-перше, як об’єкт підтримки мають бути виражені у певній формі, по-друге, ставши об’єктом, який має певну форму, знання є об’єктом взаємодії з ними самого керівника, а в загальному випадку — й інших користувачів ІС. Така концепція в майбутньому перетворить процес управління трудовими ресурсами не тільки в ефективний та надійний апарат, але й полегшить процес прийняття рішень самих керівників.

Висновок. Основними шляхами підвищення якості інформаційного забезпечення управління трудовими ресурсами підприємства є подальша інтеграція кадрової, економічної інформації, підвищення оперативності внесення змін в інформаційні файли. Істотне розширення інформації, характеристики робочих місць, змісту самої роботи, визначальних вимог до працівника, що дозволить взаємопов'язати наймання нового працівника з характеристиками вакантних робочих місць та забезпечення працівників при наймі інформацією про можливу оплату праці, професійно-кваліфікаційному просуванні і іншими відомостями, необхідними для своєчасної оцінки працівника, також є шляхами підвищення якості інформаційного забезпечення управління трудовими ресурсами підприємства. Основу інформаційної системи повинен складати єдиний масив, що відображає інформацію про кожного працівника, його оточення і зовнішніх по відношенню до нього умов роботи, що у свою чергу вимагає певної організації інформації і методів операції з масивом даних. Для ефективної роботи системи управління трудовими ресурсами важливо створити на підприємстві єдину автоматизовану мережу, що передбачає взаємний обмін кадровою інформацією між всіма рівнями управління на базі сучасних засобів передачі даних.

Література

1. Маренкова Н.Л. Алимарина Е.А. Управління трудовими ресурсами. Серія „Вища освіта” Москва:

Московський економіко-фінансовий інститут. Ростов-на Дону: Вид.”Фенікс”, 2004. – 448 с.

2. Фінагіна О.В., Пономаренко Н.Ш. Особливості розвитку інформаційного ринку: Монографія/ НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк:ТОВ «Юго-Восток, лтд»,2006. – 194с.

3. Клименко О.В. Автоматизована система управління виробничим підприємством: особливості побудови. // Вісник Дніпропетровського ДАУ. – 2008 р. – №1. –с.86-88.

4. Азарова А.О. Використання GOAL – технології як одного з методів управління та мотивації персоналу.// Актуальні проблеми економіки. – 2006 р. - №8(62). – с.160-163.

5. Іваненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку і аудиту – М.: Знання-Прес.

– 2003р. – 349 с.

6. Курташова І. В. Електронний документообіг і його особливості//. Актуальні проблеми економіки. – 2009 р. - №3.- с.231-237.

7. Бондарчук Л.К., Борецький В.В. Вінницький торговельно – економічний інститут КНЕУ // Сучасні підходи та методики аналізу автоматизації системи управління персоналом на виробничих підприємствах.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТУ ЯК НОВОЇ ФОРМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

–  –  –

Анотація. В даній статті розглядається важливість застосування Інтернету в економічному розвитку через навчальний процес.

Ключові слова: Інтернет, інформаційна система, навчальна система, економічний розвиток.

Вступ. Швидкість доступу до інформації через Інтернет відіграє в сучасній глобалізованій економіці планети вирішальну роль. Застосування Інтернету, як частини інформаційних систем підприємств, організацій, галузей економіки різко підвищує їх конкурентоспроможність та якість формування інформаційного проекту.

Як наслідок, актуальності набуває управлінська діяльність, пов’язана із застосуванням інформаційних систем та технологій з метою оптимізації діяльності економічних структур. Але все питання полягає в побудові навчальних систем що базуються на інформаційних технологіях з застосуванням Інтернету.

Постановка завдання. Інтернет є мабуть першим прикладом в історії науки, коли створена і майже 20 років на глобальному рівні успішно існує, розвивається та активно використовується система, яка не має теоретичної бази. У сфері освіти, є проблеми застосування інформаційних технологій та все ж в багатьох країнах вони вже давно застосовуються, обговорюються і розробляються для інформаційних систем.Інтернет є насправді значно складнішою системою, ніж будь-яка система зв’язку, хоча і має вигляд телекомунікаційної системи. Головними питаннями для розгляду є поняття Інтернет, як новітня інформаційна система та перспективи розвитку в навчальні системі.

Результати дослідження. Очевидно що Інтернет знаходиться тільки на початку своєї історії і глобальної місії. Яким шляхом піде її розвиток – буде залежить від Людини. Як показує нам історичний досвід розвитку цивілізації в цьому питанні ми не можемо бути ні песимістами, а ні оптимістами. Система Інтернет створена для справ військових, а була використана для справ суспільних, причому в глобальному масштабі.[2;с.183] Інтернет є глобальною інформаційною системою яка визначається користувачами з множиною своїх цілей в локальних підсистемах що утворюють мережу.

Інтернет як складна система має такі властивості:

1) Віртуальність системи, полягає в тому що кожний користувач пов'язаний з кожним іншим з множини;

2) Відсутність загального власника системи і конкретного центру управління;

3) Повна глобалізація структури,тобто йдеться про те що будь-хто в будь-які частині Землі може мати доступ до будь-якої інформації що знаходиться в системі;

4)Відсутність правових актів та міжнародних норм, що визначають правовий статус системи.

Ще однією ознакою такої системи як Інтернет є масштабність. В новому столітті ще не відомо масштабнішої системи за Інтернет. В минулому столітті з системою Інтернет можна порівняти лише світову телефонну систему, але й вона є близькою лише за структурою, а не за функціями. На даний час існує також глобальна банківська система яка є підсистемою системи Інтернет, хоча її мета та функції мають свої принципи.

Головними ознаками Інтернету як системи є:

- Необмеженість застосування, яка залежить тільки від можливостей математичного забезпечення та винахідливості людини;

- Висока живучість як для підсистем кожної пари користувачів, так і в цілому для системи;

- Глобальність і велика розгалуженість змінної структури ;

- Застосування всіх можливих видів комунікацій, таких як мобільний зв'язок, телевізійні супутникові комунікації, традиційного дротового зв’язку до систем лазерного зв’язку;

- Висока надійність, яка забезпечується множиною резервних комунікацій для користувачів;

- Масштабність, складність і динамічність структури – на даний час у цій мережі діє більше одного мільярда комп’ютерів, і кожен з них може з’єднуватися з іншим у будь-який час;

- Інтелектуальність і логічна узгодженість дій користувачів.

Інформаційноюназивається така система, в якій, крім обов’язкової мети управління всіма процесами, що в ній реалізуються, головною метою є забезпечення функцій надання конкретної інформації віртуальному суб’єкту, що має право доступу до цієї інформації і системи.

Перспективи розвитку Інтернет залежатимуть від ефективного розвитку та впливу політики та безпеки. Корисність Інтернету для розвитку бізнесу, навчання й життя, тепер зрозуміла далеко не всім громадянам нашого суспільства. Щоб роз’яснити це питання для подальшого розвитку Мережі необхідно, щоб на територію українських інтернет-фахівців швидше знайшлись більш технічно освідченні фахівці із інформаційних технологій у навчальних системах. [5;с.75] Інтернет в глобальні навчальні підсистемі відіграє головну технічно-інформаційно-комунікаційну роль. Оскільки навчання в розвинутих країнах чи праця в науковій установі іншої країни не потребуватиме фізичного постійного перебування в цій країні. Необхідно врахувати, що тут є багато технічних, фінансових, педагогічних, правових і психологічних проблем, які на даний час гальмують і ще довго будуть гальмувати розвиток і створення глобальної підсистеми Інтернет-навчання.

Технічна проблема полягає в коштовності засобів, потрібних для навчання та наукової роботи.

Фінансова – пов’язана з педагогічною і полягає в тому, що для підготовки Інтернет-підручників потрібна величезна кількість високо кваліфікаційних вчителів, психологів, науковців, а також час. А також величезні кошти, які формуються з бюджету країни за залишковим принципом.

Психологічна проблема пов’язана з правовою та полягає в тому,що для тестування за та оцінки результатів навчання потрібно подолати проблему,з одного боку, використання студентами будь-якої можливості отримання неправдивого отримання завищених оцінок, а з іншого – недовіра викладача до того, хто тестується віртуально і відповідне зростання коштів на різні контрзаходи. Хоча все це випливає з невідповідного виховання студентів та учнів.

Глобальна система політики і безпеки на землі як підсистема Інтернет повинна мати структуру. Дана система полягає в тому, що створюється глобальний світовий центр прийняття рішень, який розробляє довготермінову стратегію (на 50-100 років) раціонального та оптимального господарювання на Землі, на підставах інформації про всі реальні земні ресурси. З метою реалізації стратегічних завдань на кожному контингенті створюється тактичний центр прийняття рішень.

Одним з таких завдань може бути створення Інтернет-підсистеми економічної діяльності на планеті.

Сучасне теоретичне і прикладне застосування інформаційних систем дозволяє створювати виробництва як системи-автомати, вже реалізовані в електронній промисловості. Більш складними для цього є процеси сільського господарства. Але тут більше проблем технічних, ніж економічних. Очевидно що навіть вже існуючі суперкомп’ютерні технології, які використовуються для побудови цивільних систем управління виробничими та іншими господарськими процесами могли б закласти основу майбутньої глобальної економічної підсистеми «Інтернет».

Висновки.Доцільною є необхідність в створенні глобальної підсистеми виховання, навчання підготовки науковців, фахівців, перепідготовки кадрів. Оскільки без значної зміни психології людини, підвищення фахового рівня всього населення Землі не можлива ні ефективна економіка, нова політика. Варто зазначити, що без значних рішень дана підсистема не буде реалізована.[ 2;с.200] Тому вихід можна бачити тільки в тому, що Інтернет, незважаючи на нинішні дефекти, проникаючи у всі сфери діяльності людини, передусім, у навчальний процес та наукову творчість, достатньо швидко буде змінювати психологію молодших поколінь і створить ту критичну масу, яка почне створювати нову політику.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Деякі ідеї та положення, запропоновані в статті, можуть стимулювати науковців до розвитку, як теоретичних так і прикладних досліджень у напрямку використання Інтернет для створення глобальних систем прийняття політичних рішень, планування і прогнозування розвитку світової економіки та створення глобальних систем управління виробничими процесами.

Література

1.Прудка О.В. Актуальні проблеми економіки №12(90),2008.-193с.

2.Гарбачук В.І. Актуальні проблеми економіки №10(88),2008.-180с.

3.БобровВ.Я. Основи ринкової економіки і підприємства:Підручник.-Вища школа, 2008.-618 с.

4.Капур К.І., Макаркін А.В. Інформатика як інтегральна наука// Інформатизація та нові технології.с.

5.Житник Я.С. нові технології навчання.-2008.-№53.-74-79с

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

–  –  –

Анотація. У статті розглянуто потребу технологічного забезпечення інформаційних систем менеджменту на підприємствах та організаціях. Запропоновано організаційно-економічні шляхи вдосконалення використання інформаційних систем за допомогою технологічного забезпечення.

Ключові слова: інформаційні системи, технологічне забезпечення, контроль, інформація.

Вступ. Структурна реформа економіки України вимагає прискорити розвиток ринкової інфраструктури, до якої відносять в тому числі ринок інформаційних продуктів та послуг, сучасні телекомунікаційні системи зв’язку та інтеграцію у міжнародний інформаційний простір. Передові країни вже розбудували постіндустріальне суспільство з високим рівнем розробленості інформаційної політики, інформатизацією всіх сфер господарювання, розвиненою інфраструктурою і телекомунікаціями. Тому перед нашою країною загалом, і підприємствами та організаціями зокрема, постає завдання сприяти впровадженню сучасних інформаційної систем із найновішим технологічним забезпеченням. Такий процес є життєво необхідним для інтеграції українських підприємств до світового інформаційно-економічного простору.

Менеджменту потрібно запропонувати шляхи вдосконалення використання інформаційних систем за допомогою їх технологічного забезпечення.

Постановка завдання. Обґрунтувати необхідність широкого впровадження технологічного забезпечення інформаційних систем в менеджменті підприємств. Мета роботи - описати підходи до створення й застосування інформаційних систем на підприємстві за допомогою технологічного забезпечення.

Об’єктом дослідження є способи технологічного забезпечення інформаційних систем підприємств.

Результати дослідження. Теорія автоматичного управління дозволяє вивчати технічні об’єкти, знання про управління якими добре формалізовані, описані диференціальними рівняннями, передавальними функціями або частотними характеристиками.

Великі обчислювальні можливості електронної обробки даних дозволяють значно прискорити процес розробки та вибору управлінського рішення, проте недостатнє використання комп’ютерної техніки в процесі оцінки його альтернативних варіантів знижує якість ухваленого управлінського рішення та підвищує ризикованість його впровадження. Засобом, який дозволить забезпечити всебічну оцінку розробленого управлінського рішення може бути система підтримки ухвалення рішень, яка дедалі частіше включається до інтегрованих комп’ютерних інформаційних систем підприємств як одна з її складових частин. Водночас з інтеграцією системи підтримки ухвалення рішення до комп’ютерної інформаційної системи підприємства постають питання забезпечення належної кількості інформації в електронному вигляді, придатному до використання системою ухвалення управлінських рішень.

Коло питань, які виникають під час розробки інтегрованої комп’ютерної інформаційної системи підприємства, є достатньо широким. Воно охоплює питання структуризації та оптимізації інформаційних потоків підприємства, раціонального поєднання складових частин комп’ютерної інформаційної системи таПохожие работы:

«А.К. Баханов, аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ ІНОКЕНТІЯ БОРИСОВА В ОЦІНКАХ ДОСЛІДНИКІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. Наприкінці ХХ ст. разом із крахом комуністичної ідеології розпочався складний період відновлення релігійної самосвідомості українського суспільства. Проголошення демократичних свобод і дотримання принципу свободи совісті на практиці сприяли стрімкому розвиткові і поширенню на теренах України...»

«340 ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА Iryna M. Homenko1 PECULIARITIES OF EVALUATING THE LABOR MOTIVATION LEVEL OF HEAVY INDUSTRY MANUFACTURING ENTERPRISE PERSONNEL The article suggest an approach to determining the labor motivation level of personnel and the major ways of labor motivation methods' enhancement within the human resources management system that shall enable a better labor potential use at a heavy industry manufacturing enterprise. The overall research...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2014. № 56 УДК 378.14:159.922.1 О.М. ВЕНГЕР (кандидат політичних наук, доцент кафедри менеджменту організацій) Запорізька державна інженерна академія, Запоріжжя E-mail: vengerolga@meta.ua ГЕНДЕРНА СКЛАДОВА ГУМАНІСТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Досліджуються проблеми становлення гуманістичного менеджменту як нової концепції управління суспільством в центрі якої не абстрактна людина, а чоловік і жінка з їх потребами і інтересами,...»

«Г.Гладій. Формування моделей ланцюга постачання у стратегічному менеджменті / Г.Гладій // Галицький економічний вісник. — 2013. — №1(40). — с.165-171 (загальні проблеми економіки та суб’єктів господарювання) УДК 658.7.01:519.86 Григорій ГЛАДІЙ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ЛАНЦЮГА ПОСТАЧАННЯ У СТРАТЕГІЧНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ Резюме. Представлено методологію системної динаміки як інструмент моделювання й аналізу, щоб вирішити стратегічні проблеми планування потужностей у харчовій галузі. Ключові слова: ланцюг...»

«Вопросы фармации / Problems of pharmacy УДК 614.79:616.015.33:615.15.007:615.4:616.12-008.331-08 О. П. Баліцька ФАРМАКОЕКОНОМІЧНИЙ I МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ ІНГІБІТОРІВ АПФ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ В УМОВАХ СТАЦІОНАРУ Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова Ключові слова: гіпотензивна терапія, інкрементний фармакоекономічний аналіз. Виконали когортне дослідження 180 пацієнтів, які перебували на лікуванні з приводу гіпертонічної хвороби в кардіологічному відділенні...»

«3. Капська А.Й. Соціальна робота: деякі аспекти соціальної роботи з дітьми та молоддю. – К.: УДЦ ССМ, 2002.4. Копець З.А. Драматичне мистецтво у школі. – К., 1965.5. Лисовский В.Т.Самодеятельные любительские объединения молодежи (методическое пособие). – Л.:ЛГУ, 1988.6. Рубина Ю.И., Завадская Т.Ф., Шевелев Н.Н. Театральная самодеятельность школьников. – М., 1983.7. Станиславский К.С. Работа актера над собой. – Собр. соч. – Т.2,3. – М., 1954, 1955. 8. Технології соціально-педагогічної роботи:...»

«УДК 004.9 О.М. Верес, Е.А. Евоян, Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра інформаційних систем та мереж ІНФОРМАЦІЙНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА ДІЯЛЬНОСТІ КІНОПРОКАТУ © Верес О.М., Евоян Е.А., 2011 Досліджено та проаналізовано проблеми, пов’язані з кіновиробництвом та кінопрокатом в Україні. Розглянуто основні принципи побудови інформаційної інтелектуальної системи діяльності кінопрокату. Запропоновано модель подання знань інтелектуальної складової інтелектуальної інформаційної...»

«ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ УДК 338:5:656.2 Євгенія Талавіра, Оксана Семенік НЕОБХІДНІСТЬ НАДАННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Стаття присвячена висвітленню окремих аспектів оцінювання ефективності діяльності підприємств і структурних підрозділів залізничного транспорту. Проаналізовано особливості оцінювання фінансового стану галузевих структур, а також факторів, які в сьогоднішніх умовах господарювання негативно впливають на результати ефективності...»

«Національна академія наук України Інститут регіональних досліджень Серія “Проблеми регіонального розвитку” Головний редактор д.е.н., проф. В. С. Кравців ISBN 978-966-02-4252-4 Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України Монографія Львів – 2012 УДК [332.122:338.43]:[339.924:(4-01)]:(477) ББК 40 Б-83 Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України : [монографія] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; наук. ред. В. В. Борщевський....»

«ДОВКІЛЛЯ ЧЕРКАЩИНИ за 2012 рік Довкілля Черкащини за 2012 рік 2 Головне управління статистики у Черкаській області ДОВКІЛЛЯ ЧЕРКАЩИНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ За редакцією В.П. Приймак Відповідальна за випуск Н.М.Ступацька У статистичному збірнику «Довкілля Черкащини за 2012 рік» наведені дані про наявні природні ресурси та стан навколишнього середовища Черкаської області за 2012р. та в порівнянні з іншими роками і міжрегіональні порівняння в динаміці за 2000–2012 рр....»

«163 Ефективність функціонування та економічного розвитку підприємства УДК 338.43 Скопенко Н. С., д.е.н., професор кафедри менеджменту, Національний університет харчових технологій, skopnata@ukr.net МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕГРАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Анотація. Розроблено систему абсолютних і відносних показників, що характеризують інтеграцію з позицій доцільності та ефективності результатів і дає можливості спрямовувати зусилля на розвиток...»

«Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского Серия «География». Том 26 (65), № 4. 2013 г. С. 87–96. УДК 911.2 ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЛІСОКУЛЬТУРНИХ СИСТЕМ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИАЗОВ’Я Яценко А.Д. Київський національний університет імені Тараса Шевченка E-mail:anastasiya.yacenko.88@mail.ru У статті розглянуті природні умови та ресурси регіону Північно-Західного Приазов`я, а саме територіальних рекреаційних лісокультурних систем....»

«Національна академія державного управління при Президентові України КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Навчально-наук ове видання За науковою редакцією члена-кореспондента НАН України, доктора економічних наук, професора В. С. Загорського Київ l Львів УДК 338.24.021.8 К64 Схвалено Вченою радою Національної академії державного управління при Президентові України (протокол № 198/10-8 від 20 грудня 2012 р.) Авторський колектив : К. М. Бліщук, Є. М. Борщук, З. М....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»