WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Основну мінералізуючу функцію в порожнині рота виконує слина, що в більшості випадків спрямоване на підтримання фізіологічної рівноваги процесів ре- та демінералізації емалі ...»

УДК 616.314-001.4-084-08

КРИСТАЛОГРАФІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

РОТОВОЇ РІДИНИ В КОМПЛЕКСНОМУ ОБСТЕЖЕННІ

СТОМАТОЛОГІЧНИХ ПАЦІЄНТІВ

І.М. Ткаченко

Вищий державний навчальний заклад України

«Українська медична стоматологічна академія»

Основну мінералізуючу функцію в порожнині рота виконує слина,

що в більшості випадків спрямоване на підтримання фізіологічної

рівноваги процесів ре- та демінералізації емалі зубів і постійного складу її поверхневого шару після різного роду шкідливих впливів.

У наукових дослідженнях і практичній медицині значна увага приділяється лабораторним методам дослідження, що полегшує встановлення діагнозу і проведення диференційованої діагностики.

Мінералізуючий потенціал слини можна оцінювати за характером її мікрокристалізації.

Як відомо, біологічні речовини при висушуванні кристалізуються, це стосується і ротової рідини. У різних патологічних станах у організмі особливості кристалізації змінюються, тому саліварні критерії відбивають не тільки місцеві, а й загальні реакції організму. При дегідратації ротової рідини структуроутворення твердої фази відбувається з урахуванням специфічних взаємозв'язків структурних компонентів (крім фізичних законів і зовнішніх умов), що дозволяє їх аналізувати.

вивчення особливостей

– Мета нашого дослідження мікрокристалізації ротової рідини в пацієнтів із різною стоматологічною патологією.

Матеріали та методи дослідження Принцип методу полягає в здатності кристалоутворювальної речовини при висушуванні утворювати кристали різних форм і різної орієнтації в просторі.

Забір змішаної слини обємом 0,2-0,3 мл здійснювали з дна порожнини рота за допомогою стерильної піпетки. На предметне скло, попередньо оброблене спиртом, наносили не менше 3 крапель слини.

Висушування відбувалося при кімнатній температурі самостійно.

Висушені предметні стекла пакували в контейнери і направляли в лабораторію на дослідження.

Структуру кристалограм оцінювали макроскопічно - кількість центрів кристалізації та характер малюнку, а також мікроскопічно структуру і зміну кристалів [1].

Структуру зразків слини вивчали за допомогою оптичного мікроскопа «Leica DLMS-LS» (Німеччина) з фотоапаратом «Nikon DM v.581-80». Зйомку проводили за допомогою лампи розжарювання в режимі білого світла. Замір експозиції - матричний, дозвіл - XGT (1024 X 768).

Захоплення зображення проводили за допомогою відеоплати «FlyVideo'98 Capture Driver v. 1.0.0.0». Отримане зображення передавалося на екран монітора. Спочатку при малому збільшенні сканували всю поверхню висушеної краплі, а потім при великому збільшенні досліджували окремі ділянки поверхні з різною морфологією. Вибрані ділянки кристалограми записували у вигляді графічного файла на комп'ютері. Файли зберігалися як растрове зображення з роздільною здатністю RGB 24 bit у форматі BMP.

Результати та їх обговорення В ході дослідження ми намагалися розкрити механізми формування певної структури краплі білка ротової рідини при дегідратації, ґрунтуючись на доступних нам працях [2-6]. Можливість застосування цього методу в медичних дослідженнях обґрунтували В.Н. Шабалін і С.Н.

Шатохіна, які дали основні характеристики морфологічних структур біологічної рідини (переважно крові) в нормі та при патології [7,8].

Авторами методу виокремлено особливості структуризації біологічної рідини в практично здорових людей, що характеризуються наявністю центральної, периферичної і перехідної зон. При дегідратації БР утворюється сфероїдна фація крапля БР), основними (висушена структурними елементами якої є тріщини (радіальні та поперечні), сектори та конкреції. При патологічних станах спостерігається порушення симетричності малюнку фації, а також утворення додаткових структур бляшок, зморшок, листоподібних утворів, «килимів Серпінського», різних анізотропних морфотипів та ін. [7-9].

Із застосуванням «нативної кристалографії» зроблено спробу створення експертних ознак сухої фази слини з наступним перекладом і обробкою кристалограм у графічних редакторах [10]. Представлені морфологічні ознаки (довжина, ширина і форма кристалів, кут і асиметрія розгалуження та ін.) характеризують за статтю, частотою, зустрічальністю в нормі та при патології [11,12].

За результатами проведених досліджень створено банк даних типових структур твердої фази ротової рідини, що дозволило класифікувати мікротипи за біохімічним складом.

З аналізу морфології дослідних зразків можна говорити про те, що нами виділені кілька типів, з яких будується структура зразків:

• включення (рис.1), один або кілька кристаликів розміром 0,5-2 мкм (a);

• кристали (рис.2), більше десяти розміром більше 5 мкм (b);

• дендритні або у вигляді «ялинки» (рис.3), структура (c);

• голчасті (рис.4), структура (d);

• нитки (рис.5), які можуть утворювати «ажурні», стільникові структури (e).

На всіх малюнках відстань між великими штрихами відповідає 10 мкм.

Однак слід зазначити, що в більшості своїй різні ділянки в межах одного зразка мають не один, а кілька з вищеперерахованих типів структури.

Слід також указати на невелику щільність заповнення структурними елементами площі зразків (у окремих випадках перевищує 60%). Згадані вище структури складаються з кристалітів, і цьому є два пояснення або докази.

1. На рисунку 4 видно, що структури b і c складаються з дрібних включень величиною, яка по порядку збігається зі структурою типу a.

2. Зйомка структури типу a при нахилі для деяких включень дозволяє говорити про огранювання, а це достеменна ознака того, що маємо справу з кристалічною структурою.

Зазначимо і той факт, що ділянки, де спостерігаються тільки структури a і b типів, розташовані найчастіше на краю зразка, що робить оцінку про частки і концентрації даної структури сильно завищеною. У різних місцях краю зразка товщина (щільність) дуже змінюється. Тому кількісну оцінку слід проводити досить обережно у зв’язку з великою похибкою.

Рис.1. Висушена слина з включеннями одного або кількох кристаликів розміром 0,5-2 мкм (тип «а») Рис.2. Висушена слина з включеннями кристалітів більше десяти розміром більше 5 мкм (тип «b») Рис.3. Висушена слина з дендритними або у вигляді «ялинки» кристалами (тип «с») Рис.4. Висушена слина з голчастими структурами кристалів (тип «d») Рис.5. Висушена слина з кристалами у вигляді ниток, які можуть утворювати «ажурні», стільникові структури (тип «e») Зазначені методи вивчення морфологічних особливостей твердої фази БР із різним успіхом застосовуються в найрізноманітніших галузях медицини і зокрема стоматології.

Порожнина рота безпосередньо пов’язана зі шлунково-кишковим трактом, тому зміни в ньому будуть безпосередньо пов’язані зі зміною мікрокристалізації ротової рідини, що треба враховувати при встановленні діагнозу.

За допомогою кристалографічного методу дослідження ротової рідини ми намагалися виділити незалежну або комбіновану структуру мікрокристалізації, характерну для пацієнтів, які не мають стоматологічної патології та змін із боку внутрішніх органів.

При статистичній обробці результатів у пацієнтів контрольної групи виявлено досить значну в порівнянні з іншими структурами частку структури «е», яка складала 0,92±0,29%.

На рис. 6 наводимо фотографію незалежної структури «е» висушеної ротової рідини пацієнта контрольної групи.

А В

Рис. 6. Фотографія незалежної структури «е» висушеної ротової рідини пацієнта В.,22 р. (контрольна група), карта обстеження № 24, примірник дослідження №49: А – незалежна структура «е» у вигляді ажурних, «стільникових» структур; В – незалежна структура «е» у вигляді ниток Незалежна структура «с» зустрічалася набагато рідше і становила 0,17±0,39% загалу. Змішані структури також зустрічалися в невеликій кількості випадків. Структура «с+а» в цій групі складала 0,17±0,39%, а структура «а+в» – 0,25±0,45%.

Оцінюючи масові частки структури «е», яка переважно зустрічалася в контрольній групі, можемо зауважити, що масова частка її була більшою і складала 2311,67±1600, що в площі зразка займало 66,33±40,76%.

На рисунках 7 і 8 наведено структури «с» і «а+в», які виявили в пацієнтів контрольної групи.

Рис. 7. Фотографія незалежної структури «с» висушеної ротової рідини пацієнта В., 32 р. (контрольна група), карта обстеження №18, примірник дослідження № 38 Рис. 8. Фотографія незалежної структури «а+в» висушеної ротової рідини пацієнта Л., 32 р. (контрольна група), карта обстеження №17, примірник дослідження №45 Підсумовуючи отримані нами результати, можемо стверджувати, що в умовах норми і патології людський організм працює як одне ціле. Зміна окремих компонентів у системі обов’язково призведе до ускладнення або порушення в системі загалом. Отже, вивчення особливостей кристалоутворення дасть можливість визначити типи мікрокристалізації при різних типах стоматологічної патології.

Література

1. Шатохина С.Н. Морфология биологических жидкостей организма человека / С.Н. Шатохина, В.Н. Шабалин. - М.: Наука, 2001. - 361 с.

2. Гольбрайх Е. О. формировании узора трещин в свободно высыхающей пленке водного раствора белка / Е. Гольбрайх, Е.Г. Рапис, С.С.Моисеев // Журнал технической физики. - 2003. - Т. 73, № 10. - С. 116-121.

Сазонов А.М. Кристаллографический метод исследования в 3.

медицине / А.М. Сазонов, Л.А. Мороз, Д.Б.Каликштейн // Советская медицина. - 1985. - № 6. - С. 27-33.

4. Стурова Т.М. Особенности кристаллизации слюны при заболеваниях органов пищеварения / Т.М. Сатурова : автореф. дис. … канд. мед. наук.М., 2003.- 20 с.

5. Тарасевич Ю.Ю. Механизмы и модели дегидратационной самоорганизации биологических жидкостей // Успехи физической науки. Т. 174, № 7. - С. 779-790.

6. Харченко С.В. Кристаллическая структура ротовой жидкости, природа и свойства / С.В.Харченко, Г.А.Корнеева, А.А. Ветров // Известия АН СССР. Серия «Биология». - 1988. - № 3. - С. 450-455.

7. Шабалин В.Н. Аутогенные ритмы и самоорганизация биологических жидкостей С.Н. Шатохина, В.Н. Шабалин Бюллетень / // экспериментальной биологии и медицины. - 1996. - № 10. - С. 364-371.

8. Шабалин В.Н. Морфология биологических жидкостей в клинической лабораторной диагностике / С.Н. Шатохина, В.Н. Шабалин // Клиническая лабораторная диагностика. - 2002. - № 3. - С. 25-32.

9. Ченцова О.Б. Кристаллографический метод исследования слезной жидкости в диагностике некоторых заболеваний глаз / О.Б.Ченцова, О.И.Прошина, Л.И. Маркушева // Вестник офтальмологии. - 1990. - Т.

106, № 2. - С. 44-47.

10. Барер Г.М. Вариабельность кристаллических агрегатов ротовой жидкости в норме / Г.М. Барер, А.Б.Денисов, Т.М. Стурова // Российский стоматологический журнал. - 2003. - № 1. - С. 33—35.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


11. Громова И.П. Кристаллоскопический способ изучения сыворотки крови в токсиколого-гигиеническом эксперименте методом «открытая капля» // Гигиена и санитария.- 2005. - № 1. - С. 66-69.

12. Тарасевич Ю.Ю. Механизмы и модели дегидратационной самоорганизации биологических жидкостей // Успехи физической науки. Т. 174, № 7. - С. 779-790.

Стаття надійшла 12.09.2014 р.

Резюме Исследованы особенности микрокристаллизации ротовой жидкости у пациентов с повышенной стертостью зубов на основе кристаллографического анализа. Получено пять основных видов ориентации кристаллов при высушивании ротовой жидкости, что в дальнейшем можно использовать для адекватной диагностики и выбора профилактических мероприятий при различной стоматологической патологии.

Ключевые слова: минерализация слюны, кристаллообразование, типы микрокристаллизации ротовой жидкости.

Резюме Досліджено особливості мікрокристалізації ротової рідини в пацієнтів із підвищеною стертістю зубів на основі кристалографічного аналізу. Отримано п’ять основних видів орієнтації кристалів при висушуванні ротової рідини, що надалі можна використовувати для адекватної діагностики та вибору профілактичних заходів при різній стоматологічній патології.

Ключові слова: мінералізація слини, кристалоутворення, типи кристалоутворення ротової рідини.

UDK 616.314-001.4-084-08

CRYSTALLOGRAPHIC METHODS IN ORAL FLUID COMPLEX

EXAMINATION OF DENTAL PATIENTS

I.M. Tkachenko High state educational establishment of Ukraine "Ukrainian Medical Stomatological Academy" Summary The main mineralization function in the mouth takes saliva, which in most cases are aimed at maintaining physiological balance, reformatting processes, demineralization of tooth enamel and permanent compound of the surface layer after various kinds of negative influences.

In scientific research and medical practice, considerable attention is given to facilitate the differential diagnosis of the laboratory methods. Mineralization potential of saliva may assess the nature of microcrystalization.

In various pathological conditions in the body, crystallization feature of the saliva reflects not only local, but also common reactions. When dehydration of the oral fluid, structure formation occurs with the specific interactions of structural components (except physical laws and environmental conditions), it allows them to be analyzed.

The principle of the method is the ability of a substance to crystallize on drying to form crystals of different shapes and different orientations in space.

Assessment of crystalogram performed macroscopically - the number of crystallization centers and nature of drawing and microscopically - structure and changing crystals.

In the study, we tried to reveal the mechanisms of protein structure in the drops of oral fluid dehydration.

With the use of "native Crystallography" attempt to create expert evidence saliva dry phase followed by translation and processing crystalogram in image editors.

The result of our studies is database of typical structures of solid oral liquid phase, which will allow us to classify the micro types on biochemistry.

From the analysis of the morphology of prototypes can say that we have

identified several types of which the structure of the samples:

• the inclusion of one or more crystals, the size of 0.5-2 microns (a)

• crystals over a decade, larger than 5 microns (b)

• dendritic or as a "tree" structure (c)

• needle structure (d)

• threads that can make "delicate" cellular structure (e) These methods for studying morphological features solid phase biological fluids with varying success used in various fields of medicine, including dentistry.

The oral cavity directly related to the gastrointestinal tract, so changes in it will be directly related to changes in microcrystalization of the oral fluid that should be considered when establishing the diagnosis. Summarizing our results, we can say that the human body works as a unit. Changing individual components in the system must lead to complications or irregularities in the system as a whole. So exploring features of crystal formation will allow us to define types of the microcrystalization in different types of dental pathology.

Key words: salinity saliva, crystal formation, types of oral liquid crystal formation.Похожие работы:

«До Міжнародного дня птахів пропонуємо до перегляду віртуальну виставку «Птахи-це пісня, користь і політ» 1 квітня Міжнародний день птахів День птахів – міжнародне екологічне свято, що проходить щороку в межах програми ЮНЕСКО Людина і біосфера. Традиційно в цей день вішають шпаківні на дерева та дуплянки, адже в цей час в Україну повертаються з зимівлі пташки, що знаменує також прихід весни. Естонія — Ластівка сільська (Hirundo rustica) Фесенко, Г. Таємнича жовна чорна птах року 2008 [Текст] /...»

«Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет Г.О. Ушакова ОСНОВИ КЛІНІЧНОЇ БІОХІМІЇ Ухвалено вченою радою університету як навчальний посібник Дніпропетровськ РВВ ДНУ ББК 616 У 93 Рецензент: д-р біол. наук, професор А.І. Шевцова У 93 Ушакова Г.О. Основи клінічної біохімії: Навч. посіб. – Д.: РВВ ДНУ, 2007. – 48 с. Наведені теоретичні основи клінічної біохімії щодо гомеостазу водноелектролітного, білкового метаболізму. Уміщена інформація про діагностичні...»

«Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення УДК 37.037 Надія Вольчинська Реалізація ігрового методу в навчанні дітей дошкільного віку основних умінь і навичок Дошкільний навчальний заклад № 11 (м. Луцьк) Постановка наукової проблеми та її значення. Одним із важливих напрямів реформування освіти та культури в Україні дошкільне виховання ставить за мету забезпечити належне фізичне й психічне здоров’я дітей, їх повноцінний...»

«УДК 633.11:631.559:631.16:631.5 УРОЖАЙНІСТЬ І ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ПОПЕРЕДНИКІВ, СТРОКІВ СІВБИ ТА НОРМ ВИСІВУ В УМОВАХ ПРИСИВАШШЯ А. В. Черенков, доктор сільськогосподарських наук; І. В. Костиря, М. А. Остапенко, кандидати сільськогосподарських наук; О. І. Желязков Інститут зернового господарства НААН України Отримані результати експериментальних досліджень свідчать, що при вирощуванні пшениці озимої в умовах Присивашшя, найбільш ефективною з...»

«Збірник наукових праць. Частина 1, 2013 УДК 378.147–057.87:504 Наталя Казанішена, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри біології та методики її викладання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ЕКОЛОГІЇ Стаття присвячена проблемам формування екологічної культури студентської молоді. Аналізуються методи, які можуть бути використані під час викладання екології. Розглядається їх сутність, значення та...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна Затверджую Голова приймальної комісії Ректор Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна _В.С.Бакіров Програма фахового вступного екзамену з біології для вступу на навчання за освітньою програмою «Фізіологія людини та тварин» для здобуття освітнього ступеню МАГІСТРА і освітньо-кваліфікаційного рівня СПЕЦІАЛІСТА Програма розглянута та схвалена на засіданні вченої ради біологічного...»

«УДК 581.522.4+581.95:582.635.3 ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КРОНИ ІНЖИРУ ЗВИЧАЙНОГО (FICUS CARICA L.) ПРИ ІНТРОДУКЦІЇ У ЛІСОСТЕП УКРАЇНИ В.В. КРАСОВСЬКИЙ, кандидат біологічних наук* Хорольський ботанічний сад Інтродукція інжиру звичайного (Ficus carica L.) у Лісостеповій зоні України розглянуто як невід’ємну ланку збагачення біорізноманіття та введення плодових культур з корисними властивостями. Наведено ряд морфологічних та біоекологічних особливостей виду, що сприяють вирощуванню F.carica у...»

«ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ У Н І В Е Р С И Т Е Т ІМЕНІ МИХАЙЛА К О Ц Ю Б И Н С Ь К О Г О НАУКОВІ ЗАПИСКИ СЕРІЯ: ГЕОГРАФІЯ ВИПУСК 9 ВІННИЦЯ УДК 91 ББКД8 Наукові записки Вінницького державною педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія Вінниця, 2005. Вин. 9. 1 5 0 с. Scientific notes of Vinnytsya State Pedagogical University named after Michaiio Kotzubynsky. Series: Geography. Vinnytsya, 2005. issue 9. 1 5 0 p. Друкується за ухвалою вченої ради Вінницького...»

«Висновки. У селекційній практиці для зниження ризику втрати генотипів з високою схожістю насіння доцільно використовувати ембріологічні показники, а також враховувати якісні показники насіння з окремих генотипів за відсутності первинної обробки, уникаючи знівелювання інформації про генотип. Список використаних літературних джерел 1. Кирсанова Ю.В. Изучение эмбриогенеза и качества семян триплоидных гибридов сахарной свеклы полученных с участием диплоидного и тетраплоидного МС компонентов/...»

«ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК Гірко Володимир Сергійович УДК 631.527:001.8:522:58.083.5 НЕТРАДИЦІЙНІ МЕТОДИ СТВОРЕННЯ СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ПШЕНИЦІ Спеціальність 06.01.05-селекція та насінництво АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук КИЇВ -1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана у відділі біотехнології Миронівського інституту пшениці ім. В.М.Ремесла УААН в 1983-1999 рр. Науковий консультант: доктор...»

«116 Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» УДК 159.9 Мельничук т. І. ВиЗНАчеННя ІНДиКАтОРІВ ПСиХОЛОгІчНОЇ гОтОВНОСтІ СІМ’Ї ДО УСиНОВЛеННя У статті окреслені загальні соціально-психологічні проблеми до прийняття в сім’ю біологічно нерідної дитини та виокремленні індикатори психологічної готовності сім’ї до усиновлення. На основі теоретичного та практичного аналізу, власного соціального досвіду визначені як позитивні, так і негативні мотиви подружжя до прийняття в сім’ю біологічно...»

«Збірник №7 (47) Овочівництво наукових праць ВНАУ 2011 УДК 635.646:631.674.6 С.В. Щетина, О.П. Накльока, кандидати сільськогосподарських наук Уманський національний університет садівництва ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА СОРТІВ І ГІБРИДІВ БАКЛАЖАНА ЗА ВИРОЩУВАННЯ НА КРАПЛИННОМУ ЗРОШУВАННІ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ Наводяться результати фенологічних спостережень, біометричні показники рослин, величина асиміляційної поверхні листків, строки надходження, величина та якісні показники...»

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА ЗІНЬКОВСЬКА НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА УДК 352.38(015):567 ФУНКЦІОНУВАННЯ АНТИОКСИДАНТНИХ СИСТЕМ У КРОВІ РИБ ПРИ ІНТОКСИКАЦІЇ ЙОНАМИ МІДІ, ЦИНКУ, МАРГАНЦЮ І СВИНЦЮ 03.00.04 – БІОХІМІЯ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук ЧЕРНІВЦІ 2003 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Тернопільському державному педагогічному університеті ім. Володимира Гнатюка, Міністерство освіти і науки України Науковий...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»