WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 65.53.29 ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДОВГОТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ ФРУКТІВ Янчарек М. М., к.т.н., ад'юнкт (Люблінская Політехника м. Люблін), Буляндра О.Ф., д-р техн. наук, ...»

УДК 65.53.29

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДОВГОТРИВАЛОГО

ЗБЕРІГАННЯ ФРУКТІВ

Янчарек М. М., к.т.н., ад'юнкт

(Люблінская Політехника м. Люблін),

Буляндра О.Ф., д-р техн. наук, професор, Шаповаленко О.І.,

д-р техн. наук, професор, Виноградов-Салтиков В.О. к.т.н.,

доцент

{Національний університет харчових технологій м. Київ)

Розглянуті питання вдосконалення технології

довготривалого зберігання фруктів та фактори які впливають

на енергообмін і енергоспоживання в сховищах Зберігання рослинної сировини в харчовій промисловості має велике значення для стабільної роботи переробних підприємств. Відомо, що зберігання плодів без їх перевезення на велику відстань дозволяє зменшити витрати маси сировини на 15...20%. При зберіганні сировини основним завданням виробничників є уповільнення в плодах процесів життєдіяльності. Тому при розробці технологій зберігання фруктів необхідно враховувати, що вони є живими організмами і їх розвиток відбувається не тільки під час росту, а і після закладки на зберігання. Для підтримки життєдіяльності під час зберігання фрукти використовують енергію, яка зберігається в рослинних клітинах. Внаслідок цього відбувається процес дихання фруктів. Дихання - це процес взаємодії вуглеводів фруктів з киснем повітря (0 2 ), в результаті чого утворюється вуглекислий газ (С0 2 ), пара води і виділяється енергія. Тобто на підтримку життєдіяльності фруктів використовуються запаси їх цукру. Інтенсивність дихання має тенденцію до зростання при механічному пошкодженні плодів і розвитку мікробіологічних процесів, а також при підвищенні температури їх зберігання.

Так за даними [1] при 0°С теплота дихання яблук становить 12,1 Вт на одну тонну, при 5°С - 19,3, при 10°С - 30,7, при 15°С

- 48,9, при 20°С - 78,0, при 25°С - 124,3 Вт/тонну. З метою уповільнення інтенсивності реакції цукрів в плодах технологія зберігання фруктів повинна забезпечити знаходження їх в охолодженому стані і з відповідно підібраним складом газового середовища в сховищі.

З метою вдосконалення технології довготривалого зберігання фруктів проводили досліди в лабораторних і виробничих умовах теплових камер (сховищ) в м. РадзинПодляски (Польща). Теплоту дихання фруктів видаляли із сховища за допомогою холодильних установок. В процесі проведення досліджень встановлено, що інтенсивність дихання зростала із ростом температури, але для різних фруктів це зростання було різним. Найменше зростання виділення теплоти при зміни температури середовища від 0 до 20°С спостерігалось для яблук, а найбільше для слив. За результатами наших дослідів встановлено, що при збільшенні температури на один градус інтенсивність теплоти дихання збільшується для яблук в середньому на 2,6, для груш на 7,4, а для слив на 8,1 Вт/тонну.

При цьому зниження температури в середовищі уповільнює процес дихання і виділення теплоти, для всіх досліджуваних фруктів.

Процес дихання також гальмується за рахунок пониження вмісту кисню або підвищенню вмісту вуглекислого газу. Під час дихання фрукти споживають кисень повітря сховища і виробляють вуглекислий газ. В результаті цього у замкнутому сховищі знижується вміст кисню і збільшується вміст вуглекислого газу. Якщо сховище не провітрюється, то вміст кисню може знизитись до 1%, а вміст вуглекислого газу може зрости до 20%. Така ситуація є небажаною, тому що призводить до незворотних процесів пошкодження фруктів.

Найбільше уповільнення процесів дихання при зберіганні якісних характеристик спостерігається при вмісті кисню в межах 1,5... 2,5%.

Суттєвий вплив на процеси дихання має концентрація С0 2. На рис.1 наведено результати досліджень впливу вмісту С0 2 на процеси дихання фруктів. На графіку інтенсивність дихання умовно прийнято за 100 % (]) при кількості кисню 21% і при 0% вуглекислого газу в газовому середовищі.

З аналізу рисунку видно, що в газовому середовищі, в якому кількість кисню становить 10 %, а вуглекислого газу 1 % інтенсивність дихання досягає 65 % від максимальної. При концентрації кисню 3%, а вуглекислого газу 1% - інтенсивність дихання зменшується до 45%.

Рис. Залежність інтенсивності дихання фруктів від концентрації кисню при різному вмісті вуглекислого газу Під час зберігання фрукти частково втрачають свою масу. Так, наприклад, при зберіганні яблук при температурі ї=\5°С і відносній вологості ср=50% (умови нерегульованого середовища) 1 кг яблук втрачає приблизно 2 г маси за добу, а при температурі ї=3°С і відносній вологості ср=92% втрати складають 0,37 г за добу.

В теперішній час найбільш розповсюдженими є три технології зберігання фруктів у сховищах: а) звичайні холодильні камери [2, 3]; б) сховища з модифікованою контрольованою атмосферою [4,5]; в) сховища з пониженою концентрацією кисню (ЦЬО) [ 3, 6].

У звичайно охолоджуваних сховищах уповільнення процесів дихання досягається виключно за рахунок застосування низьких температур. У сховищах з модифікованою атмосферою процес зберігання забезпечується не тільки за рахунок пониженої температури газового середовища камери, а також за рахунок збільшення концентрації вуглекислого газу. За цією технологією зберігання найкращий результат досягається за умови коли, сумарний вміст кисню і вуглекислого газу підтримується на рівні 21%.

Під поняттям технології иЬО розуміють зберігання фруктів в умовах, які дають можливість досягнути концентрації кисню приблизно 2 %. Зберігання фруктів із застосуванням технології иЬО, суттєво відрізняється від зберігання за звичайною технологією і полягає у необхідності застосування відповідної вимірювальної і регулювальної апаратури. Завдяки цій технології у сховищах з контрольованою атмосферою яблука або груші краще зберігаються та мають природне забарвлення шкурки, в них вища пружність фруктів, більший термін зберігання і суттєво зменшуються збитки, що викликані хворобою фруктів. Найкращі результати при зберіганні фруктів за цією технологією досягаються при відносній вологості повітря в сховищі ср=92...95%, 1=1,5...2,5°С, а надлишок С0 2 усувається з повітря за допомогою скруберів при подальшому зниженні вмісту кисню приблизно до 1,5...2,5%).

Економічна доцільність тривалого зберігання фруктів вимагає науково обґрунтованого розрахунку теплового опору стін сховища. Як відомо, теплота за межами сховища передається через теплову ізоляцію всередину. Чим більша різниця температур між зовнішнім повітрям і газовим середовищем сховища, тим інтенсивніше передається теплота всередину. Тому дуже важливим є вибір необхідної теплоізоляції. Теплота, яка є у сховищі, повинна бути виведена за допомогою спеціальних пристроїв, що дозволяють знизити температуру повітря в сховищі до оптимальної для збереження фруктів значення. Внутрішня теплота сховища складається з теплоти фруктів, упакування і теплоти, що передається через стінки в середину.

Під час охолодження, а також під час зберігання в результаті дихання фруктів виділяється теплота, яку необхідно враховувати при виборі потужності холодильної установки.

Крім того, у сховище надходить теплота через вентиляцію, відкривання дверей, вікон, від електродвигунів вентиляторів, від освітлення тощо. Суттєве надходження теплоти може відбуватись через підлогу. Тому під час будівництва нових сховищ пропонуємо проектувати надійні тепло- і гідроізоляційні підлоги.

Видалення теплоти із сховища за допомогою холодильних установок спричиняє усихання фруктів. Це явище можна пояснити наступним чином. Відпрацьоване повітря сховища охолоджується при проходженні через випарник холодильної установки.

Оскільки холодне повітря має нижчу точку насичення парою води, ніж тепле повітря, то частина пари конденсується на ламелях випарника. Вентилятори подають холодне повітря всередину сховища, де воно проходить через шар теплих фруктів і охолоджує їх. В результаті такого теплообміну відбувається нагрівання повітря, яке має більшу здатність поглинати водяну пару. Якщо фрукти мають великий вміст води, а в повітрі спостерігається її нестача, то волога переноситься від фруктів до повітря, що спричиняє їх усихання. Нагріте повітря знову надходить до випарника, де охолоджується і віддає частину вологи. Цей процес відбувається протягом усього часу зберігання фруктів у сховищі.

Неминучим результатом цього процесу є усихання і в'ялення фруктів.

При будівництві сучасних сховищ, як правило, використовують ізоляційні панелі. Вони мають високу витривалість, але відносно дорогі. Панелі з серцевиною із пінополіуретану або із пінополістиролу і парощільними металевими або іншими стінками з обох боків з'єднуються між собою різними способами і утворюють надійні конструкції, які практично відповідають усім вимогам сучасних технологій зберігання фруктів. Зберігання фруктів -складний теплофізичний процес, який ще до кінця не вивчений. Тому під час проектування і будівництва нових сховищ всі ці особливості мають бути враховані.

Висновки. Таким чином встановлено, що термін зберігання фруктів визначається ефективністю процесів дихання, які суттєво залежать від температури і газового складу сховища.

Вдосконалення технології довготривалого зберігання фруктів передбачає гальмування процесу дихання фруктів, яке досягається підтриманням температури газового середовища в сховищах на рівні 1,5...2,5°С, концентрації кисню 1,5...2,5 %, вуглекислого газу 1...3 %. Розроблені режими зберігання фруктів дозволяють знизити втрати маси яблук приблизно в 6 разів порівняно із їх зберіганням у нерегульованих газових середовищах.

Під час проектування сховищ із регульованим складом газового середовища необхідно враховувати особливості тепломасоперенесення всередині сховища, які потребують ще проведення додаткових досліджень.

–  –  –

Рассмотрены вопросы усовершенствования технологии длительного хранения фруктов и факторы, которые влияют на энергообмен и энергопотребление в хранилищах.

Список літератури

1. Алямовский И.Г. Зависимость интенсивности дыхания и теплоты дыхания плодов и овощей от температуры. Холодильная техника, 1967, №6.

2. Jastrz^bski Witold. Technologia chlodnicza zywnosci, WSiP, Warszawa, 1991.

3. Klimek Grzegorz. Chlodnia - z koniecznosci czy dla zysky. Haslo Ogrodnicze. № 09. - 1999.

4. Rutkowski Krzysztof. Warunki przechowywania owocow. Haslo Ogrodnucze. № 10. - 2004.

5. Sowinski Pawel. Oplaca si$ mierzyc st^zenie tlenu w chlodni.

- Haslo Ogrodnicze. № 11.- 2000.

6. W. van der Bliek, J. van Overbeeke, W. Schmitz, D.

Verhoeven, H. van der Linden, A. Scheer. Od komory chlodniczej do przechowalni w systemie ULO. - 1991.Похожие работы:

«ВІДЗИВ офіційного опонента на дисертаційну роботу ЯРЕМЧУК Марії Михайлівни “Процеси ліпопероксидації та функціонування Na+, K+ – АТФ-ази зародків в'юна за впливу електромагнітного випромінювання радіодіапазону”, що подана на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук (03.00.02 – біофізика) I.Актуальність обраної теми. Враховуючи бурхливий розвиток сучасних технологій, який приводить до зростання антропогенного електромагнітного фону, актуальним є дослідження механізмів впливу...»

«Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія «Фітопатологія та ентомологія». 2012. № 11 The Bulletin of Kharkiv National Agrarian University. Series «Phytopathology and Entomology». 2012. № 11 _ СІРОУС ЛІДІЯ ЯКІВНА (до 60-річчя від дня народження) 4 січня виповнилося 60 років від дня народження Сіроус Лідії Яківни — кандидата с.-г. наук, доцента кафедри зоології та ентомології. Лядія Яківна народилася у с. Шелудьківка Зміївського району Харківської області. У 1974 р....»

«Збірник наукових праць СГІ – НЦНС, вип.20 (60). Одеса, 2012. УДК 632.3.4.7.9.938:631.52 О.В. БАБАЯНЦ, Л.Т. БАБАЯНЦ Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства  та  сортовивчення ВІДДДІЛ ФІТОПАТОЛОГІЇ ТА ЕНТОМОЛОГІЇ: КУРС НА ІМУНІТЕТ ТА ЗАХИСТ РОСЛИН У хронологічному порядку подається інформація про основні напрями, організацію, виконавців та результати науково-дослідних робіт відділу фітопатології та ентомології СГІ протягом 85 років існування....»

«УДК 579.266 Г.Г.Павлова Одеський філіал Інституту біології південних морів НАН України, м.Одеса ПОШИРЕННЯ ФОСФАТРОЗЧИНЮЮЧИХ БАКТЕРІЙ У ВОДІ ТА ДОННИХ ВІДКЛАДЕННЯХ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЧОРНОГО МОРЯ Оптимізовано склад живильного середовища для виявлення морських фосфатрозчинюючих бактерій (ФРБ). Виявлено позитивну кореляцію між кількістю гетеротрофних бактерій та фосфатрозчинюючих бактерій. Чисельність ФРБ у досліджених зразках води та донних відкладень має сезонний характер. Найбільша...»

«ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ Методичні вказівки щодо застосування засобу «Гігасепт ФФ нью (Gigasept FF new)» з метою дезінфекції, достерилізаційного очищення та стерилізації виробів медичного призначення Київ – 2013 Будь-яке пошкодження цього документу робить його не дійсним виробів медичного призначення, виготовлених із термолабільних та термостійких матеріалів (включаючи стоматологічні та хірургічні інструменти, жорсткі і гнучкі ендоскопи та інструменти до них,...»

«Сільськогосподарські Збірник наукових № 1 (57) науки праць ВНАУ 2012 УДК 632.651:633.63 Палилюлько М.І., кандидат с.-г. наук, доцент Підлісний В.В., кандидат технічних наук, доцент Семенов О.М., кандидат технічних наук Подільський державний аграрно-технічний університет АГРОТЕХНІКА ПРОТИ БУРЯКОВОЇ НЕМАТОДИ Висвітлюються результати досліджень, проведених по вивченню впливу проміжних культур на зміну чисельності бурякової нематоди і продуктивність цукрових буряків. Встановлено, що посів після...»

«33 АГРОХІМІЯ AGROCHEMISTRY УДК 631.82.631.445.2(477.8) ВПЛИВ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ НА РУХОМІСТЬ КАДМІЮ В ТЕМНОСІРОМУ ОПІДЗОЛЕНОМУ ҐРУНТІ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ А.І. Фатєєв1, В.І. Лопушняк2 ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» Львівський національний аграрний університет (Vasyll@mail.ru) За результатами досліджень у стаціонарному польовому досліді, проведеному на території Західного Лісостепу України на темно-сірому опідзоленому ґрунті, установлено, що за...»

«Перший Всеукраїнський з’їзд Медична та біологічна інформатика і кібернетика з міжнародною участю. – Київ. 23–26 червня 2010. – С. 254. 3. Альтернативні підходи до вдосконалення ультрафіолетових актюаторів фотоферезу / З.Ю. Готра, М.С. Івах, О.Т. Кожухар, К.В. Войціховська // Системи обробки інформації. – 2011. – № 2(92). – С. 239-243. 4. Оптоелектронний пристрій контролю рухомої рідини: патент 54889 Україна: МПК G01N 21/85 / Готра З.Ю., Кожухар О.Т., Скіра М.С., Кузьо Ю.Я.; власник патенту...»

«ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ХОЛОДУ Муссауі Хуссейн Алі УДК 621.560+57:536.48 МОДЕЛЮВАННЯ ТЕРМОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЗАМОРОЖУВАННЯ ТА ОБЕЗВОДНЕННЯ БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ Спеціальність: 05.04.03Холодильна та кріогенна техніка, системи кондиціювання Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Одеса – 1999 р. Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Одеській державній академії холоду Міністерства освіти України Науковий керівник Доктор технічних наук, професор Мазур...»

«ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ІМЕНІ С.З.ҐЖИЦЬКОГО МЕЛЬНИК ПАВЛО ІВАНОВИЧ УДК:504.064:639.4;664 ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА, ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКА ХАРЧОВИХ МІДІЙ 16.00.09 – ветеринарно-санітарна експертиза АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук ЛЬВІВ – 2007 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Одеському державному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України Науковий керівник: доктор ветеринарних наук, професор,...»

«Випуск 3, 2014 УДК 633.63:579.64 М.В. Патика, доктор сільськогосподарських наук Ю.П. Москалевська, молодший науковий співробітник ННЦ «ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН» С.П. Танчик, доктор сільськогосподарських наук НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ ПРОДУКТИВНІСТЬ БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ ЗА РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ Цукрові буряки – це стратегічна і економічно вигідна культура у польових сівозмінах Лісостепу України, що є ключовою сировинною базою для промислового...»

«© УДК.593.161.3 581.526.32(477.41) Є. Д. Ющук ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВОДОРОСТЕЙ ВОДОЙМИЩ КРИВОРІЗЬКОГО ЗАЛІЗОРУДНОГО БАСЕЙНУ Криворізький державний педагогічний університет Наведено результати досліджень різних водоростей водоймищ Криворіжжя. Охарактеризовано роль водоростей у водосховищах, які знаходяться під впливом різних екологічних чинників. Представлено аналітичні дослідження чисельності видового складу окремих груп водоростей, що змінювались по акваторії водосховищ у різні пори...»

«БІОТЕХНОЛОГІЇ ОДЕРЖАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК ТА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ УДК 663.12/14 Н.І. Воробець, О.І. Вічко, В.Г. Червецова, Н.С. Щеглова, В.П. Новіков Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра біологічно активних сполук, фармації та біотехнології ПРИРОДНА АСОЦІАЦІЯ „ТИБЕТСЬКИЙ ГРИБОК” ЯК ПОТЕНЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ПРОДУЦЕНТ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО МОЛОЧНОКИСЛОГО НАПОЮ © Воробець Н.І, Вічко О.І, Червецова В.Г., Щеглова Н.С., Новіков В.П., 2008 Запропоновано оптимальні умови...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»