WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 630.27 (477) В.Л. Кульбіцький – Уманський державний аграрний університет МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТИВОВАНИХ В УКРАЇНІ ВИДІВ РОДУ CATALPA SCOP. Подано загальну ...»

-- [ Страница 1 ] --

8. Holtzman D.A., Yang S. and Drubin D.G. Synthetic-lethal interactions identify two

novel genes, SLA1 and SLA2, that control membrane cytoskeleton assembly in Saccharomyces cerevisiae// J. Cell Biol. – 1993. – 122, – P. 635-644.

9. Stamenova S.D., Dunn R., Adler A.S. and Hicke L. The Rsp5 ubiquitin ligase binds to

and ubiquitinates members of the yeast CIN85-endophilin complex, Sla1-Rvs167// J. Biol Chem. –

2004. – 279, – P. 16017-16025.

10. Dikic I. CIN85/CMS family of adaptor molecules// FEBS Letters. – 2002. – 529, – P. 110-115.

11. Lam В, Sage T.L., Bianchi F., Blumwald E. Role of SH3 Domain – Containing Proteins in Clathrin-Mediated Vesicle Trafficking in Arabidopsis// Plant Cell. – 2001. – 13, – P. 2499-2512.

УДК 630.27 (477) В.Л. Кульбіцький – Уманський державний аграрний університет

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТИВОВАНИХ

В УКРАЇНІ ВИДІВ РОДУ CATALPA SCOP.

Подано загальну морфологічну характеристику роду Catalpa Scop. Наведено описи морфологічних ознак і особливостей інтродукованих в Україну видів даного роду та їх поширення в культурі.

Ключові слова: вид, морфологічні ознаки, Catalpa, листки, квітки, кора, плід.

V.L. Kulbickij – Uman state agrarian university Morphology Features of Cultivated in Ukraine of Types of Catalpa. Scop Family The general morphology description of Catalpa Scop family is given and the descriptions of morphology signs and features of introduced on Ukraine of types of this family lead. Diffusion in the culture on territory of Ukraine of separate kinds leads shortly.

Key words: kind, morphology signs, Catalpa, sheets, flowers, bark, fruit.

У 1998 р. на V конгресі Ради ботанічних садів з охорони (DGCS) були сформульовані основні положення місії ботанічних садів з охорони рослин та визначені шляхи вирішення цієї проблеми. Ця місія тісно пов'язана з конвенцією "Про біологічне різноманіття", яка була прийнята у 1992 р. за ініціативою ООН та ЮНЕСКО. Це дає підстави активно проводити роботу у сфері інтродукції та акліматизації, збереження рідкісних та зникаючих видів, збереження та поширення біорізноманіття рослин.

До перспективних інтродуцентів України, що мають надзвичайні декоративні якості, необхідно віднести рослини роду Catalpa Scop. (катальпа), які не поступаються багатьом широковідомим декоративним аборигенним та інтродукованим рослинам. Даний рід є джерелом чудового декоративного матеріалу потенційні можливості якого майже не використані. Найяскравіше декоративність катальпи проявляється, коли на цих деревах з'являється велика кількість яскравих квітів, крупних листків та оригінальних плодів. Проте цей рід не має широкого використання в озелененні населених місць Лісостепу України. Наразі вивчення біологічних особливостей видів роду Catalpa, виявлення їх адаптаційної здатності, збагачення рослинного генофонду та підвищення стійкості культурних фітоценозів до змін, що відбуваються у сучасному довкіллі шляхом інтродукції нових видів є актуальною проблемою.

Метою даної роботи є визначення морфологічних особливостей інтродукованих видів роду Catalpa в Україну.

Об'єктом дослідження є інтродуковані види роду Catalpa в ботанічних садах, дендропарках та в озелененні міських вулиць.

Рід Catalpa належить до родини Бігнонієві (Bignoniaceae Press.) і налічує близько 10-11 видів, що мають спільні як морфологічні ознаки, так і деякі особливості.

Кора катальпи світло-бура або сіра. У молодих рослин і на однорічних пагонах кора зелена, гладенька іноді з сочевицями, опушена простими або залозистими ворсинками. З віком рослин катальпи колір їх кори змінюється з зеленого на пурпуровий, а потім на сірий чи світло-бурий, ворсинки опадають.

Крона у C. spesiosa Ward. – пірамідальна, у інших видів – кулеподібна.

Галуження гілок у кроні всіх видів катальпи – симподіальне. Верхівкові бруньки на однорічних пагонах катальпи взимку гинуть. З бокових бруньок на верхівках пагонів навесні розвивається по 5-6 молодих приростів, утворюючи своєрідні колотівки. Як правило, один з пагонів колотівки росте догори і є продовженням стовбура інші ж утворюють бічні гілки. Зимуючі бруньки катальпи напівкулеподібної форми і майже не виділяються на поверхні пагона. Зверху вони вкриті 6-10-ма бруньковими лусочками. У C. ovata G. Don.

бруньки, на відміну від – C. spesiosa і C. bignonioides Walt., дещо більше випуклі над поверхнею пагонів.

Листки катальпи мають довгі, рівні або дещо коротші (довжини листкової пластинки) черешки. Залежно від віку, виду та місця розміщення на пагоні форма листкових пластинок рослин цього роду варіює. Так, наприклад, у молодих рослин C. ovata листкова пластика цільна, з зубчасторозсіченими краями, яйцеподібна, а з віком у цих рослин формуються листки з цільними краями та 1-2 лопатями. У рослин C. fаrgesii Bur. та C. ducloxii Dode на першому році життя листкова пластинка має зубчасті краї, які з віком змінюються на 1-2-лопатеві, а потім на цільні і цілокраї.

Форма листків у досліджуваних видів катальпи змінюється від ланцетної до довгасто-яйцеподібної і надалі до яйцеподібної або серцеподібної. Розміри листкових пластинок перебувають в широких межах. Довжина до 20 см, ширина до 18 см. Верхівки лисків загострені. Форми основи листкової пластинки варіюють від овальної до серцеподібної. Опушення листкових пластинок слабке, знизу більш інтенсивне. Покривні волоски переважно локалізовані вздовж основних жилок. У C. ovata іноді опушення складається із залозистих ворсинок, а в C. spesiosa і C. bignonioides ворсинки прості і лише іноді опушення змішане. За даними, які наводять A. Rehder [12], Bean [10], Paclt [11], у C. fаrgesii ворсинки зірчасті. Жилкування листкової пластинки катальпи перисто-крайове. На нижньому боці листкової пластики в місці зростання основної жилки з крупними бічними жилками утворюються залози. Листкорозміщення у молодих рослин катальпи перехресно-супротивне, у дорослих рослин колотівчасте. У кожній колотівці по 3, рідше 4 листки.

Квіти двостатеві, зібрані в суцвіття – волоть. Зигоморфна квітка має чашечку та оцвітину. Чашечка двороздільна, іноді опушена. Оцвітина зрослопелюсткова, трубчастої форми, п'ятирозчленована, з 2 маленькими верхніми та 3 великими нижніми лопатями, які густо вкриті пурпуровими смугами та вкрапленнями. Забарвлення віночка, залежно від виду катальпи, може бути білим, жовтим або пурпуровим. По лінії зростання нижньої центральної пелюстки з двома прилеглими до неї пелюстками розміщені жовті плямисті вкраплення, які наприкінці цвітіння стають темно-пурпуровими. Тичинки кріпляться біля основи трубки віночка в місцях зростання пелюсток. Дві тичинки фертильні, 3 стерильні – недорозвинені. Зав'язь двогнізда, верхня. Стовпчик має дволопатеву приймочку.

Плід – циліндрична і дуже довга двостулкова коробочка, в центрі якої знаходиться плацента. Насінини еліптичні, з ворсинчастими кінцями. Кожен вид катальпи має притаманні йому розміри плоду, плаценти та насінин.

Коренева система катальпи, як правило розміщена у верхніх шарах ґрунту. На першому році життя у катальпи утворюється один вертикальний корінь близько 80 см завдовжки та декілька бічних корінців. Наступного року головний корінь заглиблюється до 1,2-1,5 м, а бічні переважно поширюються горизонтально. Розкопки кореневої системи 10 річних рослин катальпи показують, що в них уже немає вираженого головного кореня. Замість нього утворюються декілька коренів, що заглиблюються майже до рівня підґрунтових вод. Так, у C. spesiosa до глибини 3,8 м при заляганні підґрунтової води на глибині 4,9 м. Розгалуження великих коренів, що заміщають головні поширюється вертикально. Бічні корені розповсюджуються по боках на 3-4 м рідше 5 м, поступово заглиблюючись до 0,5-1,0 м. Більшість відгалужень бічних коренів розміщені вертикально, подібно до коренів, що заміщають головні.

Цікавим є той факт, що горизонтально розміщені бічні корені навіть на відстані 3-4 м від основи стовбура різко змінюють свою орієнтацію і вертикально заглиблюються до 2-3 м, при цьому багато разів розгалужуючись. При неглибокому рівні залягання підґрунтових вод катальпа має поверхневу кореневу систему, яка розповсюджується на невеликій глибині. Ці дані підтверджуються дослідженнями, проведеними А.В. Гурським [2]. Катальпа – типова мезофітна рослина.

Систематика і класифікація видів роду Catalpa базується на окремих морфологічних ознаках, за якими вони різняться.

Тому ми вважаємо за потрібне навести описи морфологічних особливостей видів роду Catalpa, інтродукованих в Україну.

C. spesiosa – катальпа західна, прекрасна, чудова. Північноамериканський вид, широко розповсюджений в культурі країн Європи та Азії. Дерево C. spesiosa до 20-30 м заввишки до 1,5 м в діаметрі. Має прямий стовбур з пірамідальною кроною, на відкритих місцях утворює широку крону з розлогими гілками. Кора лускоподібна, червоно-бура, сіро-бура, яка розтріскуючись утворює лусочки. Листки широкоовальні, довгасто загострені з серцеподібною або тупою основою та двома зубчиками з країв. Листкова пластинка опушена з нижнього боку та гола з верхнього, світло-зеленого забарвлення, без запаху. Розпускання листків катальпи західної в умовах України розпочинається раніше порівняно з іншими видами. Черешки листка до 15 см завдовжки, округлі, опушені. Суцвіття – волоть, переважно без опушення, інколи трапляються поодинокі волоски, порівняно малоквіткове (15 рідше до 40 квіток). Оцвітина біло-жовтого кольору, зсередини з двома жовтими смугами та розмитими пурпурово-бурими плямами, до 6 см в діаметрі. Квітка має 2 тичинки 3 стомінодії, верхню двогнізду зав'язь, стовпчик з дволопатевою приймочкою.

Плід – коробочка до 45 см завдовжки і до 1,5 см завтовшки з товстими стінками, стулки коробочки розділяє квадратна в перерізі плацента. Насіння з крилом до 25 мм завдовжки та 5-8 мм ширини, по краях заокруглене з плоскими торочками [1-9].

У європейській частині СНД катальпа прекрасна зацвітає в червні – липні. Деревина катальпи прекрасної світла, легка, досить міцна, не гниє при контакті з ґрунтом та вологою. Катальпа прекрасна в умовах України добре розмножується насіннєвим та вегетативним шляхами. Досить світлолюбна, відносно посухостійка, найбільш морозостійка порівняно з іншими видами катальп. За умови вирощування в умовах культури надає перевагу багатим, свіжим, з достатнім рівнем зволоження ґрунтам. В Нікітському ботанічному саду культивується з 1905 р. Загалом в культурі в Україні вирощується з 1809 р. [3-8]. C. spesiosa використовується в культурі в Степовій, Лісостеповій та Поліській зоні. Північно-східна межа ареалу культивування в Україні проходить через Кременчук – Полтаву – Харків.

C. bignonioides – катальпа бузковолиста, бігнонієва, звичайна. Північноамериканський вид представлений листопадними деревами здатними досягати 15-20 м висоти, в умовах культури переважно 5-10 м, з розлогими гілками, що створюють широкоокруглу крону. Кора світло-бура, тонко-пластинчаста. Листки яйцеподібні, з клиноподібною верхівкою, іноді з двома невеликими лопатями, серцеподібні біля своєї основи. Світло-зелені листкові пластинки майже не опушені з верхнього боку та опушені з нижнього. Характерна особливість листкової пластики катальпи звичайної – неприємний запах при її розтиранні. Черешки листків потовщені до 16 см завдовжки. Листкорозміщення переважно почергове. Розпускання відбувається в квітні – травні, опадання в жовтні.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Суцвіття – широкопірамідальна волоть або крупна кисть до 20-25 см завдовжки. В одному суцвітті зібрано до 50 квіток. Квітка до 3-4 см в діаметрі з білою оцвітиною, що має дві жовті смуги та пурпурові вкраплення на пелюстках. Нижні пелюстки квітки спарені, лімб - косий. Плід – довга, тонка циліндрична коробочка, розкривається двома стулками з гладенькою поверхнею чорного кольору. Стулки коробочки розділені плоскою плацентою. Цвіте катальпа звичайна в червні – липні, плоди дозрівають у жовтні, а розкриваються навесні. Насінина довгасто-лінійна, вузька – 3-4 мм завширшки та до 25 мм завдовжки, випукло-увігнута, світло-сіро-коричнева з білими волосками на кінцях. Найкращий строк збору насіння у жовтні-листопаді, хоча можна збирати насіння аж до весни. Розмножується переважно насіннєвим шляхом. Вегетативно розмножується шляхом живцювання та кореневими відсадками. Деревина м'яка, широко-зерниста, міцна, стійка проти гниття, використовується для виготовлення стовпів, шпал, підводних споруд.

Катальпа звичайна світлолюбна порода. Росте на легких, родючих, багатих ґрунтах. Витримує слабке засолення ґрунтів. На важких сухих ґрунтах росте гірше. Негативно реагує на близькість підґрунтових вод. Відносно посухо- та морозостійка. На Україні в Нікітському ботанічному саду росте з 1813 р. На території України поширюється до широт Дніпропетровська, Києва, Чернігова. Катальпа звичайна має декоративні форми: C. b. 'Aurea' - з яскраво-жовтими листками, C. b. 'Koehnei' – з жовтими листками та зеленими жилками, C. b. 'Nana' – карликова форма [1-9].

C. ovata – катальпа яйцеподібна, японська, овальнолиста або Кемпфера, походить з Японії та Китаю. Дерево висотою 6-10 (15) м з широкою розлогою кроною у вигляді розлогого шатра. Стовбур скривлений. Кора рівна, темно-сіра. Молоді пагони опушені залозистими волосками. Старі пагони сірого кольору. Листки широко яйцевидні, майже округлі, звужені до верхівки, біля основи серцеподібні. Листкова пластинка опушена залозистими волосками з нижнього боку вздовж головних жилок. Розміри листка менші, ніж у інших видів. Довжина листка до 19 см, ширина до 18 см, черешок до 20 см довжини. Квіти духмяні, дрібніші ніж у інших видів катальпи (0,5-2,5 см довжини) жовто-білого кольору з оранжевими смужками та темно-фіолетовими цятками на внутрішньому боці пелюсток. Квіти зібрані в пірамідальні суцвіття – волоть 10-25 см завдовжки. До складу одного суцвіття входить до 150 квіток. Чашечка квітки двороздільна, гола, зелена. Плід – тонка, веретеноподібна коробочка від 20 до 40 см довжини і близько 5-7 мм ширини. Насінина продовгувато-лінійна, сіро-коричнева, випукло-увігнута з пучками бічних волосків на обох кінцях. Цвіте катальпа овальнолиста в червні – серпні.

Вибаглива до ґрунтів, зимостійка. В Україні поширена дещо менше порівняно з попередніми видами [1-9].

C. hybrida Spacth. – катальпа гібридна (C. bignonioides х C. ovata). Невисоке дерево, листками та квітками схоже до катальпи яйцеподібної, а за плодами з катальпою звичайною. Листкова пластинка у фазі розпускання має пурпурове опушення. Вибаглива до зволоження ґрунту. Цвіте та плодоносить досить рясно. Плоди дозрівають у вересні, але залишаються висіти на гілках до весни. Зимостійка, посухостійка.

В культурі відомі дві декоративні форми:

C. hybrida 'Purpurea' – з темно пурпуровими молодими листками, які згодом стають зеленими, C. h. 'Japonica' – з більш широкими та гострими на кінцях листками. В культурі на Україні зустрічається переважно в ботанічних садах Житомира, Києва, Дніпропетровська, Чернівців та інших міст [1-9].

C. fаrgesii – катальпа Фаргезі., китайського походження. Листопадне дерево до 20 м висоти. Молоді пагони слабо опушені. Листки овальні, 8-14 см довжини, подовжено-загострені на верхівці, округле або напівсерцеподібне в основі. Молоді листки трилопатеві. Черешок листка 4-10 см завдовжки. Квітки червоно-рожеві або рожево-пурпурові з крупно коричневими цятками, зібрані по 7-15 в китицеподібні щитки. Посухостійка, задовільно морозостійка, росте швидко [1-9].

В Україні поширена у ботанічних садах до широти Харкова, Донецька.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 632.38:577.213/.216:635.82 Виявлення вірусних хвороб у плодових тілах печериці двоспорової (Agaricus bisporus (J.Lge) lmbach) Т.В. Іванова, здобувач* Вивчено вірусні хвороби печериці двоспорової (Agaricus bisporus) (J. Lge) Imbach). Запроваджено методику ідентифікації длРНК, виділених із симптомних та із безсимптомних плодових тіл печериці двоспорової. Ключові слова: печериця двоспорова, вірус, хвороба, ідентифікація, длРНК, електронна мікроскопія. Нині у світі вирощується близько 35 видів...»

«Збірник наукових праць ННЦ “Інститут землеробства НААН” УДК 633.367.2:637.35 В.І. Ратошнюк, кандидат сільськогосподарських наук ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПОЛІССЯ НААН ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЮПИНУ ВУЗЬКОЛИСТОГО ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНІВ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ Ріст, розвиток та формування показників індивідуальної продук тивності – є найважливішими агробіологічними особливостями сільськогосподарських культур, що відображають складну взаємо дію генотипу рослинного організму, в тому числі і люпину вузько...»

«ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ №5/2010 р. УДК 636.083.1 Фіалковська Л.В. (Вінницький національний аграрний університет) УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА СОРТУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В статье приведенные данные исследования и рассмотрение важнейших проблем при хранении и сортировке зерновых культур. Разработанная перспективная технология очистки и калибрования зерна, которая основывается на передовом опыте ведучих предприятий и внедрения новейших машин. In the articles resulted research and...»

«121 НОВІ ПАЛІНОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВІДКЛАДІВ ГОЛОЦЕНУ РОЗРІЗУ КАРПИЛІВКА (ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА) УДК 561:551.794 (477.43) НОВІ ПАЛІНОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВІДКЛАДІВ ГОЛОЦЕНУ РОЗРІЗУ КАРПИЛІВКА (ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА) Л. Безусько Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України вул. Терещенківська, 2, Київ 01601, Україна e-mail: bezusko@ukma.kiev.ua Представлено нові детальні палінологічні характеристики відкладів голоцену розрізу Карпилівка. Досліджено загальний склад...»

«Вісник № 1 (48), т. 2 ЖНАЕУ 2015 УДК 631.164/.165:631.95:631.147 Ю. М. Халеп1 к.е.н. С. О. Будько Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ОРГАНІЧНОЇ СІВОЗМІНИ З КАРТОПЛЕЮ В УМОВАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ РОСЛИННИЦЬКОГО ТИПУ ПОЛІССЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ На основі прогнозної оцінки еколого-економічної ефективності змодельованої сівозміни з картоплею, як однієї з основних культур регіону, визначено можливість прибуткового...»

«УДК 504.53.052:631.147 В.Б. Ковальов д. с-г н. Д.Л. Чорний к. с-г н. О.І. Трембіцька аспірант Житомирський національний агроекологічний університет ВПЛИВ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ НА ДИНАМІКУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ЛАНЦЮГУ ҐРУНТ–РОСЛИНА У статті викладені результати визначення вмісту рухомих форм важких металів у органічних, мінеральних та в нових органо-мінеральних промислових добривах, грунті перед початком та в кінці вегетації кукурудзи та винос важких металів: кадмію, свинцю, міді та цинку з урожаєм...»

«ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТВАРИН УААН КЛІЩ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ УДК 616.36-002-099-092.9-065.616-008.92-053 ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ОКИСНЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ЗА УМОВ ТОКСИЧНОГО УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ ТА СПОСОБИ ЇХ КОРЕКЦІЇ 03.00.04 біохімія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук Львів 2003 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Тернопільській державній медичній академії ім.І.Я.Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України. Науковий консультант доктор медичних наук,...»

«Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН, № 16, 2011: 70-74 УДК: 633.854.78:631.527 ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ, СТВОРЕНІ В ІНСТИТУТІ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НААН Н.М. Кутіщева, Б.К. Литовченко, Л.І. Шудря, Г.В. Жаркова1 Інститут олійних культур НААН Український інститут експертизи сортів рослин В статті наведені результати Державного випробування 4-х нових гібридів соняшнику – Регіон, Політ 2, Каменяр та Початок, які визнані перспективними та занесені до Державного реєстру...»

«Оксьон Валентина Іванівна. Керівник міжнародної культурнопросвітньої програми “Київ – СанктПетербург. Школа Володимира Лубенка”, член спілки дизайнерів росії, офіційний представник, керівник проекту “Школа Володимира Лубенка” в Україні РОЗВИТОК АВТОРСЬКОЇ ШКОЛИ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ В УМОВАХ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ (НА ПРИКЛАДІ “ШКОЛИ ВОЛОДИМИРА ЛУБЕНКА”) “Не треба навчати дітей будьчому, що не буде мати сенсу в їх дорослому житті все має бути енергетично економічним та біологічно...»

«УДК 635. 82 : 631.81.036 ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СПОСОБІВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ СУБСТРАТІВ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ КСИЛОТРОФНИХ ГРИБІВ О.С. Мироничева, кандидат сільськогосподарських наук І.І. Бандура, аспірант* Таврійський державний агротехнологічний університет Досліджено мікробіологічні показники та врожайність субстрату за різних способів термічної обробки на прикладі гливи звичайної (Pleurotus ostrеatus (Jacq.: Fr.) Kumm). Встановлено, що найвищу врожайність забезпечує технологія аеробної ферментації в...»

«1. Яланська С. П. Психологічні засади розвитку творчості майбутніх учителів біологічних дисциплін: теорія і практика : [монографія] / С. П. Яланська ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка – Полтава, 2010. – 374 с.2. Пескун С. П. Формування творчості старшокласників у процесі вивчення курсу Біологія 10-12. Система Дидактосервіс : навч.-метод. посіб. / С. П. Пескун. – Полтава : АСМІ, 2005. – 170 с.3. Гриньова М. В. Формування мислення школярів у процесі вивчення зоології : навч.-метод....»

«Захист і карантин рослин. 2013. Вип. 59. УДК 632 Л.Л. ГаВриЛюК, кандидат сільськогосподарських наук М.В. КрУть, кандидат біологічних наук Інститут захисту рослин НААН інноВації ЗахистУ росЛин — ВиробництВУ Наведено матеріали про створені в Інституті захисту рослин НААН інновації. Широке їх впровадження дає можливість успішно вирішувати завдання щодо збільшення обсягів виробництва високоякісного зерна, екологічно чистої плодоовочевої продукції, а також карантину рослин. інновації,...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Биология, химия». Том 25 (64). 2012. № 3. С. 158-164. УДК 577.112.85:543.635.24 ПРОГНОЗУВАННЯ СТРУКТУР ВІЛЬНИХ ОЛІГОСАХАРИДІВ ПЛАЗМИ КРОВІ ПРАКТИЧНО ЗДОРОВИХ ДОНОРІВ Письменецька І.Ю.1, Баттерс Т.Д.2 Дніпропетровська державна медична академія, Дніпропетровськ, Україна Інститут глікобіології Оксфордського університету, Оксфорд, Велика Британія E-mail: pirina2004@list.ru Вільні олігосахариди (ВО) – це не пов’язані...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»