WWW.UA.Z-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Методички, дисертації, книги, підручники, конференції

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«РОСЛИННИЦТВО УДК: 631.8:631.527.5.:633.15:632 В.Д. ПАЛАМАРЧУК, кандидат с.-г. наук, доцент М.І. ПОЛІЩУК, кандидат с.-г. наук, доцент О.Д. ПАЛАМАРЧУК, магістрант Вінницький ...»

РОСЛИННИЦТВО

УДК: 631.8:631.527.5.:633.15:632

В.Д. ПАЛАМАРЧУК, кандидат с.-г. наук, доцент

М.І. ПОЛІЩУК, кандидат с.-г. наук, доцент

О.Д. ПАЛАМАРЧУК, магістрант

Вінницький національний аграрний університет

ВПЛИВ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ НА СТІЙКІСТЬ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ДО

СТЕБЛОВОГО КУКУРУДЗЯНОГО МЕТЕЛИКА

У статті приводиться характеристика стійкості різних гібридів кукурудзи до стеблового кукурудзяного метелика залежно від системи удобрення. Приведена залежність кількості пошкоджених стебловим метеликом рослин кукурудзи від кліматичних умов року.

Ключові слова: гібрид кукурудзи, кліматичні умови, стебловий кукурудзяний метелик, регулятор росту, мікродобриво, бактеріальне добриво, урожайність.

Вступ: Для вирощування високих урожаїв сільськогосподарських культур, природних запасів більшості елементів живлення в ґрунтах недостатньо. Для повнішого задоволення потреб рослин в елементах живлення в ґрунт вносять добрива [1, 3]. В умовах коли є недостатня кількість органічних добрив та висока вартість мінеральних важливе значення має застосування мікродобрив, бактеріальних добрив (які містять азот фіксуючі та фосфор і калій мобілізуючі мікроорганізми) та регуляторів росту рослин [2, 3].

В процесі інтенсифікації важливого значення набуває застосування мікроелементів як у зв’язку з виносом їх урожаєм, так і зв’язуванням у нерозчинні форми при внесенні здебільшого високих доз мінеральних добрив і вапна. Мікродобрива, поліпшуючи умови живлення для рослин, сприяють підвищенню якості продукції. Ефективність їх помітно зростає при високому забезпеченні рослин азотом, фосфором і калієм [1, 2, 3].

За своїм біологічним потенціалом, рівнем продуктивності та якісними показниками продукції, кукурудза переважає інші зернові культури. В даний час виробництво зерна кукурудзи становить більше 20% від валового збору зерна на Україні, що повністю не покриває потреб країни. Значна ефективність вирощування потребує і кращої агротехнології, визначне місце в якій займає організація живлення на протязі всього періоду вегетації культури. Вона найефективніше реагує на оптимізацію умов розвитку рослин, які створюються шляхом використання науково обґрунтованих технологій. Невід’ємною складовою сучасних технологій вирощування кукурудзи, що підвищує врожайність, поліпшує якість продукції і робить його рентабельним є застосування мікродобрив.

За даними вітчизняних та закордонних вчених участь добрив в формуванні всього урожаю складає 30-50%, а в отриманні додаткового урожаю – 50-80%. В собівартості всіх витрат на вирощування зернових культур добрива складають 15-20%.

Раніше мікроелементи застосовували в так званій сольовій формі, тобто у вигляді неорганічних солей металів, проте такі сполуки відзначаються низкою недоліків, зокрема, токсичністю, шкідливістю для ґрунту та низькою засвоюваністю їх рослинами (лише на 20Останнім часом на зміну солям прийшли нові більш ефективні форми мікроелементів

– хелатні складні біологічно активні органічні комплексні сполуки, які значно краще засвоюються рослинним організмом, для різних ґрунтово-кліматичних умов України [4-7].

У процесі вегетації рослини кукурудзи поглинають із ґрунту до 800 г/га марганцю, 350-400 г/га цинку, 70 г/га бору, 50-60 г/га міді. Вони дуже чутливі до нестачі цинку, середньо чутливі на нестачу бору і міді, а на лужних ґрунтах - до марганцю.

Тому вивчення дії мікродобрив, бактеріальних добрив та регуляторів росту рослин на продуктивність гібридів кукурудзи та стійкість до стеблового кукурудзяного метелика є доцільним та актуальним.

Матеріал та методика досліджень: Дослідження проводились у дослідному господарстві ДП ДГ «Корделівське» с. Корделівка Калинівського району Вінницької області.

Досліджувалися гібриди вітчизняної селекції та гібриди фірми «Монсанто». Для цього

РОСЛИННИЦТВО

закладалися виробничі польові досліди, в яких висівалося 35 гібридів кукурудзи різних груп стиглості.

В системі удобрення, такі препарати, як: вимпел (регулятор росту рослин), еколист стандарт та моно Цинк, росток зерновий та флоровіт (мікродобрива) та біомаг (бактеріальне добриво). Дані препарати вносили у фазу 5-7 та 10-12 листків кукурудзи.

В 2011 році у фазі 5 справжніх листків застосовувався гербіцид Мелагро (д. р. нікосульфурон) для боротьби із бур’янами у нормі 1,25 л/га. В 2012 році у фазі 2-5 листків кукурудзи проти злакових та дводольних бур’янів застосовували після сходовий гербіцид СтелларТМ+Металат (прилипач) (д.р. топромезон 50 г/л+ дикамба 160 г/л) виробництва німецької фірми BASF у нормі 1,0 л/га.

В дослідженнях застосовувались польовий і лабораторний методи вивчення гібридного матеріалу кукурудзи. Облікова площа ділянок для гібридів становила 10,5 м2. Повторність в дослідах для гібридів – 3-х разова. Розміщення ділянок – методом рендомізованих блоків.

При оцінці стійкості рослин проти пошкодження кукурудзяним метеликом в фазу повної стиглості зерна визначали відсоток пошкоджених рослин (за наявністю червоточин в стеблі та ніжці качана). Ступінь пошкодження визначали в процентах, за методикою В.В. Волкодава [8].

Облік урожаю кукурудзи з облікової площі проводили згідно методики державного сортовипробування с.-г. культур (зернові, круп’яні та зернобобові) [8].

Результати досліджень. В останні роки чітко позначилася тенденція до розширення посівних площ під кукурудзою за рахунок стабільно високої рентабельності цієї культури. У 2011 році площа в Україні складала 3,6 млн. гектарів, що на 890 тис. гектарів більше, ніж у 2010 році, а в 2012 році 4,2 млн. га.

Серед шкідників великої шкоди кукурудзі завдає стебловий кукурудзяний метелик.

Характеристика досліджуваних гібридів за стійкістю до пошкодження стебловим кукурудзяним метеликом залежно від системи удобрення приведено в таблиці 1.

В 2011 році кількість рослин пошкоджених стебловим кукурудзяним метеликом у досліджуваних гібридів становила від 14,3 до 43,0%.

Внесення мікродобрива «Еколист стандарт» у фазу 5-7 листків кукурудзи знижувало кількість рослин пошкоджених стебловим кукурудзяним метеликом у гібридів на 0,3-20%, порівняно із контролем. При цьому значення кількість пошкоджених рослин у досліджуваних гібридів на даному варіанті знаходилась в межах 12,0-36,7%.

Дворазове внесення даного мікродобрива у фазу 5-7 та 10-12 листків кукурудзи зниженню кількості пошкоджених стебловим кукурудзяним метеликом рослин на 0,1-13,0%, порівняно із контролем. При цьому відсоток пошкоджених рослин кукурудзяним метеликом у досліджуваних гібридів на даному варіанті знаходився на рівні 4,4-40,0%.

Внесення мікродобрива «Флоровіт» у фазу 5-7 листків кукурудзи знижувало кількість пошкоджених рослин у досліджуваних гібридів на 0,1-16,1%, порівняно із контролем. Крім того у гібриду ДКС 3511 внесення мікродобрива «Флоровіт» не знижувало кількість пошкоджених рослин, а у гібриду ДКС 3420, навпаки збільшилась на 1% кількість пошкоджених рослин.

Відсоток пошкоджених рослин на даному варіанті у досліджуваних гібридів коливався у межах 5,0-38,7%. Повторне внесення мікродобрива «Флоровіт» у фазу 10-12 листків зменшувало кількість пошкоджених рослин кукурудзяним метеликом у гібридів на 0,2порівняно із контролем. Відсоток пошкоджених рослин на даному варіанті у досліджуваних гібридів знаходився в межах 4,0-33,7%.

При внесенні мікродобрива «Росток» у фазу 5-7 листків кукурудзи зменшення кількості пошкоджених рослин кукурудзяним стебловим метеликом у досліджуваних гібридів становило 0,6-17,6%, порівняно із контролем.

Кількість пошкоджених рослин у гібридів кукурудзи на даному варіанті знаходилась в межах від 4,0 до 33,7%.

Дворазове внесення мікродобрива «Росток» у фазу 5-7 та 10-12 листків кукурудзи, знижувало кількість пошкоджених рослин кукурудзяним метеликом у гібридів на 0,7-23,2%,

РОСЛИННИЦТВО

–  –  –

Внесення бактеріального добрива «Біомаг» у фазу 5-7 листків кукурудзи знижувало у більшості досліджуваних гібридів кількість пошкоджених рослин стебловим кукурудзяним метеликом на 0,1-14,2%, порівняно із контролем.

У п’яти досліджуваних гібридів внесення бактеріального добрива не знизило пошкодженність стебловим метеликом, а навпаки підвищило відсоток пошкоджених рослин: ДКС 2960 на 1,3%, Переяславський 230 СВ на 2,4%, ДКС 4626 на 5,4%, ДКС 4964 на 14,6% та ДКС 3511 на 31,7% порівняно із контролем.

Кількість пошкоджених рослин у досліджуваних гібридів на даному варіанті знаходилась в межах від 5,6 до 66,7%.

Повторне внесення бактеріального препарату «Біомаг» у фазу 10-12 листків знижувало кількість пошкоджених стебловим кукурудзяним метеликом у гібридів кукурудзи на 0,1порівняно із контролем. Збільшення кількості пошкоджених рослин кукурудзяним стебловим метеликом на даному варіанті відбулося у гібридів ДКС 2960 на 0,3%, Переяславський 230 МВ на 2,4% та ДКС 3511 на 5,9% порівняно із контролем.

РОСЛИННИЦТВО

Фото 1. Пошкодження стебла кукурудзяним метеликом у гібриду ДКС 3511 Значення кількості пошкоджених стебловим метеликом рослин у гібридів кукурудзи на даному варіанті знаходилося в межах 9,2-41,2%.

Кількість рослин пошкоджених кукурудзяним метеликом при внесенні мікродобрива «Еколист моно Цинк» у фазу 5-7 листків кукурудзи в гібридів зменшилась на 1,2-25,1%, порівняно із контролем.

Значення кількості пошкоджених рослин стебловим метеликом на даному варіанті у гібридів кукурудзи знаходилось в межах 4,0…41,3%. Найбільша кількість пошкоджених рослин стебловим кукурудзяним метеликом була у гібриду ДКС 7 – 25,0%, найменша – ДКС 2971 – 4,0%, ДКС 3476 – 8,0%, ДКС 4964 – 9,3% та ДКС 3795 – 9,4%.

Повторне внесення мікродобрива «Еколист моно Цинк» у фазу 10-12 листків кукурудзи підвищує стійкість кукурудзи до пошкодження стебловим метеликом на 0,3-24,6%, порівняно із контролем.

Кількість рослин пошкоджених стебловим кукурудзяним метеликом у гібридів кукурудзи на даному варіанті коливався в межах 6,0-35,0%, із найбільшим значенням у гібриду ДКС 3511 – 25,0%, найменшим – ДКС 3476 – 6,0% та ДКС 4964 – 9,1%.

Застосування регулятора росту рослин «Вимпел» у фазу 5-7 листків кукурудзи сприяло зменшенню кількості пошкоджених рослин кукурудзяним метеликом на 0,7-13,0%, порівняно із контролем.

Кількість пошкоджених рослин стебловим кукурудзяним метеликом у гібридів кукурудзи на даному варіанті знаходилась в межах 9,2…35,0%.

В 2012 році відбулося зниження пошкодженості рослин кукурудзяним стебловим метеликом досліджуваних гібридів на 1,4-27,8%, порівняно із 2011 роком. Це пояснюється посушливим вегетаційним періодом у 2012 році, який сприяв зменшенню чисельності даного гігрофільного шкідника. Кількість пошкоджених рослин стебловим кукурудзяним метеликом в 2012 році знаходилась в межах 4,1…26,7%.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Що стосується урожайності досліджуваних гібридів кукурудзи, то в 2011 році застосування бактеріального добрива «Біомаг» у фазу 5-7 листків кукурудзи не завжди призводило до підвищення урожайності зерна, це стосується таких гібридів, як ДКС 2960, ДКС 4964 та Переяславський 230 СВ, дворазове внесення даного бактеріального препарату не підвищувало урожайність таких гібридів, як: ДКС 4490, Переяславський 230 СВ та ДКС 4964.

В 2012 році спостерігалося деяке зниження урожайності (1,2-7,8 т/га) у гібридів кукурудзи, порівняно із 2011 роком.

РОСЛИННИЦТВО

Позитивна дія на урожайність зерна гібридів кукурудзи мікродобрив та бактеріальних препаратів краще проявилася в стресовий 2012 рік.

Внесення в 2011-2012 рр. мікродобрив «Еколист стандарт», «Флоровіт», «Росток зерновий», «Еколист моно Цинк» бактеріального добрива «Біомаг», та регулятора росту рослин «Вимпел» у фазі 5-7 та 10-12 листків підвищує урожайність зерна гібридів кукурудзи.

Висновок: кількість пошкоджених стебловим метеликом рослин має істотну залежність від кліматичних умов року, про що свідчать її значення у 2011 та 2012 році. В 2011 році кількість опадів була сприятливою для збільшення шкодо чинності стеблового метелика, а в 2012 році дефіцит вологи суттєво зменшив розвиток даного шкідника.

Згідно даних результатів досліджень, внесення в 2011-2012 рр. мікродобрив «Еколист стандарт», «Флоровіт», «Росток зерновий», «Еколист моно Цинк» бактеріального добрива «Біомаг» та регулятора росту рослин «Вимпел» у фазі 5-7 та 10-12 листків підвищувало стійкість до пошкодження стебловим метеликом досліджуваних гібридів кукурудзи.

Список використаних літературних джерел

1. Паламарчук В.Д. Еколого-біологічні та технологічні принципи вирощування польових культур: Навч. посібник. / В.Д. Паламарчук, О.В. Климчук, І.С. Поліщук, О.М. Колісник, А.Ф. Борівський. – Вінниця, 2010. – 636 с.

2. Паламарчук В.Д. Системи сучасних інтенсивних технологій у рослинництві: Навч.

посібник. / В.Д. Паламарчук, І.С. Поліщук, О.М. Венедіктов. – Вінниця, 2011. – 482 с.

3. Паламарчук В. Д. Кукурудза селекція та вирощування гібридів: [Моногр.] / В.

Д. Паламарчук, В. А. Мазур, О. Л. Зозуля. – Вінниця, 2009. – 199 с.

4. Алексеев Д. Другими веществами заменить нельзя / Д. Алексеев // Зерно. – 2006. – С.

42-44.

5. Крамарьов С.М. Позакореневе підживлення посівів гібридів кукурудзи різних груп стиглості / С.М. Крамарьов, М.С. Шевченко, В.М. Шевченко // Бюл. Ін-ту зерн. госп-ва УААН. – Дніпропетровськ, 2000. – № 12-13. – С. 36-39.

6. Кудряшов В.С. Микроэлементы и урожайность / В.С. Кудряшов // Кукуруза и сорго. – 1987. – № 5. – С. 38.

7. Методика проведення польових дослідів з кукурудзою / Є.М. Лебідь, В.С. Циков, Ю.М. Пащенко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2008. – 27 с.

8. Методика державного сортовипробування сільськогосподарських культур (зернові, круп’яні та зернобобові) Під загальною редакцією голови Держкомісії України по випробуванню та охороні сортів рослин, кандидата сільськогосподарських наук В.В. Вовкодава. – К.:

2001. – 64 с.

Аннотация Паламарчук В.Д., Полищук М.И., Паламарчук О.Д.

Влияние системы удобрения на устойчивость гибридов кукурузы к стеблевому кукурузному мотыльку В статье приводится характеристика устойчивости различных гибридов кукурузы к стеблевому кукурузному мотыльку в зависимости от системы удобрения. Приведена зависимость количества поврежденных стеблевым мотыльком растений кукурузы от климатических условий года.

Ключевые слова: гибрид кукурузы, климатические условия, стеблевой кукурузный мотылек, регулятор роста, микроудобрение, бактериальное удобрение, урожайность.

Annotation Palamarchuk V., Polishchuk M., Palamarchuk O.

Effect of stability fertilization on maize hybrids to stem corn borer The article reproduced characteristic resistance of different maize hybrids to corn borer depending on fertilization system. The reduced dependence of the number of damaged corn borer corn plants on the climatic conditions of the year.

Keywords: hybrid corn, climatic conditions, stems, corn borer, growth regulators, micronutrient fertilizers, bacterial fertilizers, cropПохожие работы:

«УДК 631.52:602.6:633.63 Л.М. КОЖЕМЯКІНА, аспірант Г.П. ПЕТЮХ, кандидат біологічних наук, завідуючий лабораторією біотехнології Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України e-mail: kozhemyakina_l@ukr.net ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГЕНІВ ПРОМОТОРНИХ ДІЛЯНОК ГЕНЕТИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ В ТРАНСГЕННИХ РОСЛИНАХ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ В статті наведені результати досліджень по виділенню загальної ДНК з трансгенних рослин цукрових буряків та ідентифікацїі генів промоторних ділянок методом полімеразної...»

«КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ РИБОГОСПОДАРСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЗАТВЕРДЖУЮ Декан рибогосподарського факультету доц. Кондратюк В.М. “_”2010 р. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЕВОЛЮЦІЇ ГІДРОБІОНТІВ” спеціальність 8.130301 Водні біоресурси освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр Київ 2010 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ РИБОГОСПОДАРСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ...»

«Висновки. Як видно з вищенаведеного матеріалу, при визначенні величин поливних норм необхідно враховувати особливості грунтово-кліматичних умов (фільтраційні властивості ґрунту, водоутримуючу здатність, рівень залягання ґрунтових вод, глибину залягання вапняково-щебенистих відкладень), щоб уникнути негативних наслідків впливу зрошення на ґрунт: промивання поживних речовин (в першу чергу азоту) за межі кореневмісного шару ґрунту, вторинне осолонцювання й заболочування. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ...»

«ВІДЗИВ офіційного опонента на дисертаційну роботу ЯРЕМЧУК Марії Михайлівни “Процеси ліпопероксидації та функціонування Na+, K+ – АТФ-ази зародків в'юна за впливу електромагнітного випромінювання радіодіапазону”, що подана на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук (03.00.02 – біофізика) I.Актуальність обраної теми. Враховуючи бурхливий розвиток сучасних технологій, який приводить до зростання антропогенного електромагнітного фону, актуальним є дослідження механізмів впливу...»

«ISSN 1997-9266. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2014. № 1 УДК [581.14:582.741]:661.162.6 О. О. Ходаніцька1 В. Г. Кур’ята1 АНАЛІЗ ДІЇ ХЛОРМЕКВАТХЛОРИДУ НА ПРОДУКЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО СОРТУ ОРФЕЙ Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Досліджено вплив хлормекватхлориду на продуктивність льону олійного, вміст і якість олії та вміст залишкових кількостей препарату в насінні. Встановлено, що ретардант призводив до підвищення врожаю та змін у...»

«Філософія УДК 141.7:[130.2:796] ДУДНІКОВА І.І. доцент, зав.кафедри екології Європейського університету (Київ, Україна) aspirant@kyiv.e-u.in.ua ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО СИНТЕЗУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОГО ЗНАННЯ В статті дається аналіз теоретико-методологічних засад екології людини як перспективного напряму міждисциплінарного синтезу та організації наукового знання, в контексті якого аналізуються проблеми людини і природи, людини і суспільства, глобальних проблем...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 3 (262), 2013 УДК 316.62:378 Ху Жунсі СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОНЯТТЯ АДАПТАЦІЯ У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ Однією з проблем вищої освіти на сучасному етапі є оптимізація адаптації студентів до навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі. Ця адаптація у новому для молодої людини середовищі має ознаки соціокультурної та безперечно є складовою поступової соціалізації особистості у сфері майбутньої професійної діяльності. Викладачам добре відомо, що на...»

«Техніка та пристрої НВЧ діапазону. Антенна техніка ТЕХНІКА ТА ПРИСТРОЇ НВЧ ДІАПАЗОНУ. АНТЕННА ТЕХНІКА УДК 621.372.413 ЗАСТОСУВАННЯ ГЕНЕТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ РЕЖЕКТОРНИХ ФІЛЬТРІВ НА ДІЕЛЕКТРИЧНИХ РЕЗОНАТОРАХ Моховиков О.С., студент Трубін О.О., д.т.н., професор Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут, м. Київ, Україна Вступ Сучасна методика проектування фільтрів на діелектричних резонаторах застаріла та потребує змін. Найбільш зручним...»

«„Світ медицини та біології”, номер 3 2011 рік УДК 616.311 – 002 – 001(477.53) П.М. Скрипніков, Т.П. Скрипнікова, В.П. Баштан, В.В. Іщенко, О.І. Тараканова ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА ПЕРЕДРАКОВІ СТАНИ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА В ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСТІ ЗА 2003-2009 РР. Отримані дані про перебування на диспансерному обліку хворих з 22 районів Полтавської області та 3х міст: Полтави, Комсомольська та Кременчука протягом 2003-2009...»

«УДК 6 3 3. 6 3 : 6 3 1. 5 3 1. 1 2 ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ МОДЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ГІБРИДНОГО НАСІННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ БЕЗВИСАДКОВИМ СПОСОБОМ В. М Балан, В. М Бобруйко, М. О Клещєвніков. У статті розглядаються шляхи оптимізацГГ технології вирощування насіння ЧС гібридів безвисадковим способом у Криму. Із них головні: розміщення безвисадкового насінництва в найбільш сприятливих районах, зменшення норми висіву базисного насіння, диференціація ширини міжряддя компонентів, сівба під покрив...»

«1. Яланська С. П. Психологічні засади розвитку творчості майбутніх учителів біологічних дисциплін: теорія і практика : [монографія] / С. П. Яланська ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка – Полтава, 2010. – 374 с.2. Пескун С. П. Формування творчості старшокласників у процесі вивчення курсу Біологія 10-12. Система Дидактосервіс : навч.-метод. посіб. / С. П. Пескун. – Полтава : АСМІ, 2005. – 170 с.3. Гриньова М. В. Формування мислення школярів у процесі вивчення зоології : навч.-метод....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЗБІРНИК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ПРИРОДНИЧІ НАУКИ Одеса УДК 57:082:061.22 Збірник наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених. Природничі науки. – Одеса, Південне мисливство, 2011. – 80 с. ISBN 978-966-96885-1-4 До збірника, присвяченого 100-річчю від дня народження доцента кафедри зоології, керівника гуртка...»

«ISSN 2077-1746. Вісник ОНУ. Сер.: Біологія. 2014. Т. 19, вип. 1(34) УдК 575.11.113:854.78 А. Є. солоденко, к.б.н., пров.н.сп., Ю. м. сиволап, д.б.н., академік НААН Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН України, відділ геноміки і біотехнології Овідіопольська дорога, 3, Одеса, 65036, Україна, e-mail: angelika_solo@yahoo.com міКРОсАтЕЛітНі мАРКЕРИ ГЕНіВ стіЙКОсті сОНЯШНИКА ДО НЕсПРАВЖНЬОЇ БОРОШНИстОЇ РОсИ Проведено генотипування 13...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2017 www.ua.z-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»